i På svenska

Stalin bor i ryska bubblan

Vilka är världshistoriens tio mest framstående personligheter? Frågar man ryssar så är de alla ryssar, förutom den mest framstående – som är Stalin. Så ser världen ut i den stora ryska opinionsbubblan.

Det är givetvis en helt omöjlig uppgift, men ändå en intressant tankelek: nämn de tio mest framstående personerna i hela världen, under hela den kända världshistorien.

Vad ska man utgå ifrån? Oftast var det inte enskilda personer som stod bakom viktiga historiska framsteg, mångas namn har inte bevarats, och urvalet blir med nödvändighet skevt, eftersom vi mest känner till personer från vår egen kultursfär. Men tio tänkbara kandidater kan man väl ändå skaka fram?

Jesus måste väl ingå, få människor har påverkat världen så mycket som han gjorde. Vetenskapsmän och -kvinnor som Aristoteles, Newton, Einstein och Skłodowska-Curie måste rimligtvis vara med, eftersom ingenting har påverkat den moderna världen mer än vetenskapens framgångar.

Ska man ha med någon politiker så kan man kanske plocka någon av de romerska kejsarna under Pax Romana. Antonius Pius kan vara lämplig. Av mer nutida politiker är säkert Nelson Mandela och Mahatma Gandhi självskrivna kandidater – och John F. Kennedy, som inte bara såg till att människan kom till månen, utan också hade sinnesnärvaro nog att avstyra Kubakrisen så att inte hela värlshistorien tog slut 1962.

Fredspristagaren Andrej Sacharov skulle också kunna ingå i kandidatlistan, och kanske Michail Gorbatjov, som – visserligen mot sin vilja – såg till att Sovjetimperiet kunde nedmonteras utan större blodspillan. Ska man ha med någon svensk så skulle det kunna vara Signe Bergman som kämpade för kvinnors rösträtt.

Oj, det är redan tolv. Vilka tar vi bort?

Det är ett intressant tankeexperiment som framför allt visar hur geografiskt och kulturellt begränsad vår (eller i alla fall min) kunskap om viktiga personer och händelser i världshistorien är. Och hur många fler män jag lätt kan nämna än kvinnor.

Men nu var det ju Ryssland det skulle handla om. Häromdagen publicerade det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada en opinionsundersökning där samma fråga har ställts till 1.600 invånare på 137 orter i Ryssland. Levada utsågs förresten förra året av ryska myndigheter till ”utländsk agent”, formellt därför att Levada tagit emot utländsk finansiering men i praktiken därför att Levada inte går i de ryska myndigheternas ledband.

I alla fall, de tillfrågade i undersökningen fick fritt nämna tio personer som de ansåg vara ”framstående” (выдающиеся). Det intressanta med listan är inte bara att massmördaren Stalin kommer på första plats (han nämndes av 38% av de tillfrågade) och Putin på andra plats (34%), utan också och framför allt det faktum att det inte finns en enda utlänning bland tio i topp. Alla är ryssar, förutom Stalin som var georgier men knappast heller kan räknas som utlänning i sammanhanget.

Jo förresten, enda kvinnan på listan, Katarina den Stora, var född i Tyskland. Som rysk kejsarinna kan dock inte heller hon ses som utlänning. Den första egentliga utlänningen på listan är Napoleon, och han är väl ”framstående” framför allt därför att han angrep Ryssland och därmed lät Ryssland visa sin styrka och storhet.

På ryssarnas lista hamnar Brezjnev högre än Einstein. Det är ett fascinerande tecken på Rysslands slutenhet, ett kvarts sekel efter Sovjetimperiets sönderfall, att nästan alla stormän (och en kvinna) som ryssar kan namnen på är ryska eller sovjetiska härskare. Yttervärlden finns inte, annat än en hotfull omringning, och har aldrig funnits. I alla fall finns där ingenting som det är värt att bry sig om.

Två tredjedelar av ryssarna har inget utrikespass, och nästan lika många har aldrig varit utanför före detta Sovjetunionen. En stor del av Rysslands befolkning har en ytterst dimmig uppfattning om hur resten av världen ser ut, och det är precis så de som bestämmer vill ha det.

Då är det mycket lättare att få folket att tro att demokrati egentligen inte existerar, att alla regeringar är lika korrupta som den ryska – och att alla i utlandet hatar ryssar och vill Ryssland illa.

Det talas mycket om åsiktsbubblor i Sverige, men de är blygsamma jämfört med den enorma bubbla som huvuddelen av den ryska befolkningen med berått mod och med stor hjälp från de statsstyrda, navelskådande massmedierna har låtit stänga in sig i. Sedan Ryssland inledde aggressionen mot Ukraina 2014 har bubblan blivit betydligt tjockare och ryssarna ännu mer isolerade från omvärlden.

Men alla bubblors öde är att de förr eller senare spricker. När den ryska bubblan väl gör det vet vi inte vad regimen kan få för sig. Då får vi hoppas att den stora kärnvapenmakten i väst leds av en Kennedy, inte av en Trump.


Framstående personer enligt ryska folket

"Nämn de tio mest framstående personerna under alla tider hos alla folkslag"
(Öppen fråga). Levada 2017.
Intervjuer med ett representativt urval av rysk stads- och landsbygdsbefolkning genomfördes den 7-10 april 2017 på 137 orter i 48 regioner i Ryssland. Intervjuerna skedde hemma hos 1.600 intervjupersoner som var minst 18 år gamla.
 1989199419992003200820122017
1. Stalin12203540364238
2. Putin21322234
3. Pusjkin25234239472934
4. Lenin72344243343732
5. Peter den store38414543373729
6. Gagarin1582633252020
7. Lev Tolstoj1381212142412
8. Zjukov19142022231512
9. Katarina den stora10101181111
10. Lermontov559109811
11. Lomonosov20131817171510
12. Suvorov17181816161210
13. Mendelejev1361213131210
14. Napoleon61919139139
15. Brezjnev68129128
16. Einstein9567777
17. Jesenin235657
18. Kutuzov1011111011127
19. Newton6346667
20. Gorbatjov1048666