Anfall i blindo är Putins bästa försvar

Nu anklagas ryske antikorruptionsaktivisten Aleksej Navalnyj och hans bror för bedrägeri och pengatvätt. Ett viktigt skäl för de uppenbart påhittade anklagelserna är att man ska kunna smutskasta Navalnyj i stats-tv.

Suomeksi

Nu anklagas ryske antikorruptionsaktivisten Aleksej Navalnyj och hans bror för bedrägeri och pengatvätt. Ett viktigt skäl för de uppenbart påhittade anklagelserna verkar vara att man ska kunna smutskasta Navalnyj i stats-tv.

Som bekant är juristen Aleksej Navalnyj en av Rysslands mest kända oppositionsaktivister och en av landets mest populära bloggare. Han blev internationellt känd för två år sedan, när han startade antikorruptionssajten RosPil med pengar han på några veckor lyckades samla för ändamålet på nätet.

När utrikesminister Carl Bildt besökte Moskva i maj 2011 var Aleksej Navalnyj en av dem som han ville träffa. Någon spelade in deras samtal i smyg, och våren 2012 offentliggjordes delar av deras samtal i samband med en orkestrerad kampanj som syftade till att bevisa att den ryska oppositionen består av idel femtekolonnare som styrs av utländska krafter, däribland svenska militära underrättelsetjänsten Must.

Bara några månader efter det att Navalnyj startat antikorruptionsprojektet RosPil kom myndigheternas motdrag. Plötsligt misstänktes Navalnyj själv för “förskingring av skog” från det lokala statsägda skogsbolaget Kirovles i Kirovregionen. Men trots idogt arbete kunde åklagarmyndigheten inte hitta något brottsligt i Navalnyjs agerande. Gång efter annan lades ärendet ner, men lika många gånger återupptogs förundersökningen på order från högre instans.

Efter förra vinterns och vårens stora demonstrationsvåg mot valfusket var det uppenbarligen läge att klämma åt kritikerna ordentligt. I juni genomförde polisen grundliga husrannsakningar hos Navalnyj, både i hans hem och på hans kontor, samt hos ett antal andra oppositionella, med syfte att bevisa deras delaktighet i påstådda “massupplopp” – en våldsam men kort sammanstötning mellan polisen och en grupp demonstranter den 6 maj.

När inga bevis hittades valde myndigheterna att än en gång ta upp “skogsförskingringen”. I augusti åtalades Navalnyj för brottet, trots att det “drabbade” bolaget enligt den lokala guvernören inte lidit någon förlust. Navalnyj belades med reseförbud och hotas av tio år i fängelse – men sedan augusti verkar brottsundersökningen inte ha kommit ett steg längre. Den skeptiskt lagde kan lätt få för sig att syftet inte alls är att sätta Navalnyj bakom galler, utan snarare att skrämma honom till tystnad.

Men det har inte lyckats. Navalnyj har fortsatt sin verksamhet trots brottsundersökningen, blivit invald i oppositionens nya samarbetsorgan, och inför den protestaktion som lördagen den 15 december skulle äga rum framför säkerhetstjänsten FSB:s högkvarter (före detta KGB-högkvarteret) på Lubjankatorget meddelade han att demonstrationen skulle bli av oavsett om myndigheterna gav sitt samtycke eller inte.

Det var uppenbarligen då beslutet fattades att växla upp. På torsdagen den 13 december träffade Rysslands högste brottsutredare Aleksandr Bastrykin sin högste chef, president Vladimir Putin. Morgonen därpå, dagen före den planerade men förbjudna demonstrationen, meddelade Bastrykins myndighet, Federala undersökningskommissionen, på sin webbsida att en ny brottsundersökning hade inletts, denna gång inte bara mot Aleksej Navalnyj, utan också mot hans yngre bror Oleg. Meddelandet ansågs så viktigt att det inte bara publicerades i textform utan också lästes upp i en video som lades upp på webbsidan.

Samma dag genomförde polisen två husrannsakningar – denna gång inte hos Aleksej Navalnyj, utan på hans bror Olegs kontor samt i den korgflätningsfabrik som brödernas föräldrar äger. Senare samma kväll togs Oleg Navalnyj in för förhör och belades med reseförbud. Nu har även Aleksej Navalnyj belagts med ett nytt reseförbud – han får inte längre ens besöka Moskvalänet där hans föräldrar bor och arbetar, utan måste hålla sig strikt inom Moskvas stadsgräns.

De nya anklagelserna går ut på att bröderna Navalnyj under åren 2008-2011 skulle ha begärt “överpris” för frakttransporter som deras företag utfört för en utländsk beställare. Enligt åklagarmyndigheten borde transporterna ha kostat motsvarande 7 miljoner kronor, medan bröderna Navalnyj uppges ha fakturerat 12 miljoner kronor. Myndigheterna anklagar också bröderna för att ha tvättat pengar genom att föra över vinsten från sitt företag till ett konto som tillhör föräldrarnas korgflätningsfabrik.

Enligt Aleksej Navalnyj är de märkliga anklagelselna ett försök att skrämma honom till tystnad genom hot mot hans familj. Så är det säkert. Men dessutom finns det ytterligare ett syfte: anklagelserna kan användas för att smutskasta Rysslands mest kände antikorruptionskämpe genom att offentligt anklaga honom och hans familj för ekonomiska oegentligheter av precis samma slag som han själv varit med och avslöjat. Att det inte finns någon substans i anklagelserna stoppar inte statsmedierna.

Det fick vi se i den sammanfattande veckoöversikten, Vesti nedeli, i rysk stats-tv på söndagskvällen. Först visade man ett avsnitt ur ett tal som Putin höll den 10 december:

А мы все раздражены подчас тем, что у нас происходит, тем, что мы видим. И, конечно, посадки должны быть обязательно. Кстати говоря, их не так уж и мало. Но вопрос не в жестокости наказания. Вопрос в его неотвратимости. Это самое главное, это Вам любой юрист скажет. И мы должны стремиться именно к этому.

Vi är ju alla ibland upprörda av det vi ser. Och givetvis måste man sätta folk i fängelse. Förresten det är inte så få som redan har satts i fängelse. Men det handlar inte om straffets stränghet. Det handlar om dess oundviklighet. Det är det viktigaste, det kan vilken som helst jurist säga till er. Och det är vad vi måste sträva efter.

Sedan fick kommentatorn Dmitrij Kiseljov ordet:

Вообще, Послание президента – это не только то, что им произносится в конкретное время в конкретном месте, это и то, что происходит в стране.

О череде уголовных коррупционных дел Путин не говорил, но: – министр обороны уволен; – “Оборонсервис” следователи разматывают; – “Росагролизинг” – уголовное дело на миллиарды; – Питерских коммунальщиков – подпольных миллиардеров притащили в Москву; – По мошенничеству и отмыванию денег братьями Навальными обыски прошли.

Presidentens budskap är förresten inte bara det som han säger vid en bestämd tidpunkt på en bestämd plats, utan också det som sker i landet.

Putin talade inte om den långa raden av korruptionsaffärer men: – försvarsministern är avskedad; – förundersökningen gällande företaget Oboronservis rullas upp; – åtalet kring Rosagrolising handlar om miljardbelopp; – de hemliga miljardärerna bland fastighetsförvaltarna i Sankt Petersburg har forslats till Moskva; – Husrannsakningar gällande förskingring och pengatvätt av bröderna Navalnyj har genomförts.

Så fungerar den ryska propagandaapparaten. Anfall är bästa försvar mot korruptionsanklagelser, och ju mer absurda anklagelserna är, desto bättre. En del tror på allt de ser i stats-tv, andra får en tydlig varning: det spelar ingen roll om du tror att du följer lagarna. Vi kan alltid hitta en paragraf som vi kan tillämpa på dig om du inte tiger och gör som vi säger.

Det var vad som hände med Michail Chodorkovskij, det var vad som hände Sergej Magnitskij, och det skulle kunna hända med Aleksej Navalnyj. Fast i hans fall verkar makthavarna helst vilja skrämma honom till tystnad eller driva honom i exil.

Navalnyj själv är övertygad om att det är Vladimir Putin personligen som gett det slutgiltiga klartecknet till att starta den senaste kampanjen mot honom och hans familj. Osannolikt är det inte – i alla fall vill de som står bakom kampanjen få det att se ut så. Varför skulle annars anklagelserna offentliggöras dagen efter Putins möte med Bastrykin?

Den stora frågan är emellertid huruvida Putin själv tror på de ovanligt illa underbyggda påståendena om att Aleksej Navalnyj och hans familj skulle vara inblandade i ekonomisk brottslighet. Inte heller det verkar helt osannolikt. Vi har ju tidigare sett hur Putin utan några som helst bevis hävdat att den fängslade oligarken Michail Chodorkovskij skulle ha “blod på sina händer, upp till armbågarna”, och bara häromveckan kallade han Pussy Riot för “en antisemitisk grupp”, vilket är rent hittepå.

Mycket tyder på att Putin inte litar på någon annan än sina närmaste rådgivare – och att dessa rådgivare är allt mer benägna att ge honom de svar han vill höra, oavsett hur verkligheten ser ut. Är det så är det illa. En kärnvapenmakts högsta ledare bör inte utgå från vilda fantasier när han slår tillbaka mot sina motståndare.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

Ett svar på ”Anfall i blindo är Putins bästa försvar”

Några timmar efter det att jag publicerat blogginlägget meddelade Federala Undersökningskommissionen om ytterligare ett påstått brott där myndigheten misstänker att Aleksej Navalnyj varit inblandad. Denna gång handlar det om privatiseringen av ett spritdestilleri i Kirovdistriktet som ska ha sålts till “underpris”. Den huvudmisstänkte är Konstantin Arzamastsev, före detta direktör för departementet för statsegendom i Kirovdistriktet.

Exakt vari Navalnyjs roll skulle bestå framgår inte i Undersökningskommissionens meddelande, där det bara står att hans delaktighet ska undersökas. Till saken hör att brottet ska ha ägt rum på hösten 2010, när Aleksej Navalnyj överhuvudtaget inte var verksam i Kirovdistriktet, utan studerade på Yaleuniversitetet i USA. Under föregående år var han rådgivare till Kirovdistriktets guvernör – och gjorde allt för att stoppa försäljningen av destilleriet till underpris, vilket finns dokumenterat bland annat i lokala medier från den aktuella tidsperioden.

Om det var någon som trodde på de tidigare anklagelserna så tar väl ändå detta priset. Nu svämmar ryska bloggar över av skämt som “Undersökningskommissionen utreder Navalnyjs delaktighet i Dumbledores död”.

Stängt för kommentering.