Putin talar klarspråk

Nu har Vladimir Putin klart och tydligt visat vad vi har att vänta i Ryssland under de kommande åren. Först genom att snabbt som blixten driva igenom den nya lagen om allmänna sammankomster som möjliggör hårda straff för minsta twitterinlägg om var en gemensam promenad kan tänkas äga rum, sedan genom måndagens stormning av ett drygt tiotal oppositionsaktivisters hem.

Syftet är uppenbarligen att skrämma upp motståndarna ordentligt, så att de stannar hemma i stället för att delta i den planerade stora demonstrationen under nationaldagen den 12 juni. Men vi får väl se hur det blir med den saken.

I vanliga fall brukar det ryska parlamentet mest fungera som en gummistämpel, eftersom maktpartiet Enade Ryssland har egen majoritet. Men det tidigare lydiga partiet Rättvisa Ryssland verkar nu ha blivit ett riktigt oppositionsparti, och gjorde i tisdags allt för att förhala proceduren när den nya lagen mot demonstrationer skulle antas. Partiet lade fram över 400 ändringsförslag. Behandlingen av demonstrationslagen i duman tog över elva timmar, trots att maktpartiet till slut bara tillät femton sekunders diskussion av varje ändringsförslag.

I parlamentets överhus, där maktpartiet har full kontroll, kunde den nya lagen dagen därpå klubbas desto snabbare. Den enda som röstade mot lagen var Larisa Ponomarjova, mamma till oppositionsaktivisten Ilja Ponomarjov som är dumaledamot för Rättvisa Ryssland. Den enda som avstod från att rösta var Ljudmila Narusova, mamma till den kända tv-stjärnan och nu även oppositionsaktivisten Ksenia Sobtjak – och änka efter Anatolij Sobtjak, en gång borgmästare i S:t Petersburg och Vladimir Putins chef. Alla andra röstade för lagen.

Ett dygn höll Putin alla i spänning: ska han verkligen skriva under den där hemska lagen. Sedan skrev han under, i sista stund för att få lagtexten publicerad i lördagens nummer av officiella tidningen Rossijskaja Gazeta, det sista som kom ut före tisdagen som är Rysslands nationaldag, och dag för nästa stora planerade oppositionsdemonstration. Nu gäller lagen.

Men den signalen var uppenbarligen inte tillräcklig. På måndagsmorgonen stormade tungt beväpnad polis flera oppositionsaktivisters hem i Moskva, gjorde husrannsakan och beslagtog datautrustning, minneskort, partiflaggor, flygblad och allt annat som de tyckte hade med oppositionell verksamhet att göra. Hos juristen och antikorruptionsaktivisten Aleksej Navalnyj höll polisen på i 13 timmar. Alla hans datorer, surfplattor och mobiltelefoner beslagtogs, och inte nog med det. Polisen tog också alla cd-skivor med data, även de som bara innehöll familjefoton. Också en t-tröja med texten “Enade Ryssland är tjuvarnas och svindlarnas parti” beslagtogs.

Formellt uppges husrannsakningarna handla om den våldsamma sammanstötningen mellan kravallpolisen och några demonstranter i samband med en massprotest den 6 maj, dagen före Putins makttillträde. Det mest våldsamma Aleksej Navalnyj gjorde under demonstrationen var att han tillsammans med några andra satte sig på gatan framför polisens avspärrningar.

Tv-stjärnan Ksenia Sobtjak (vars mamma inte ville rösta för nya lagen) deltog överhuvudtaget inte i den aktuella demonstrationen. Ändå gjorde polisen husrannsakan även hos henne. Myndigheterna hade nämligen kommit fram till att oppositionsaktivisten Ilja Jasjin nu har gemensamt hushåll med henne. Det var också i hennes lägenhet polisen upptäckte det de allra helst ville hitta: en massa kontanta pengar i utländsk valuta, sammanlagt ungefär två miljoner euro i ett hundratal kuvert som var inlåsta i ett litet kassaskåp.

Det tog inte många timmar innan myndigheterna hade läckt ut foton på kassaskåpet och pengarna till webbsajten som brukar användas för att publicera den här typen av komprometterande material på oppositionsaktivister: Lifenews.ru. Nu blir det inga oppositionsprotester, lät polisen förstå, för de utländska pengar som skulle användas som betalning till demonstranterna är beslagtagna.

När man tittar på fotot på kassaskåpet är det dock ganska uppenbart att kuverten med pengarna knappast är något som förberetts för utdelning under en demonstration nästa dag. Snarare ser det ut som om kuverten stoppats in i kassaskåpet ett efter ett, under en längre tidsperiod, och att innehavaren inte riktigt hållit koll på vad som finns där. När alla dessutom vet att ryska stjärnor som regel får sin betalning i kontant utländsk valuta i små kuvert är det ganska uppenbart att polisen helt enkelt tagit beslag på Sobtjaks svarta lönekonto.

Förundersökningskommitténs pressmeddelande om husrannsakningarna är intressant läsning. När det gäller Sobtjaks pengar står där följande:

В квартире у И. Яшина и К. Собчак изъята крупная сумма денег в европейской и американской валюте, разложенных в более чем 100 конвертов (не менее 1 млн. евро). Следствие выясняет источник получения валюты и для каких целей она предназначалась.

I Ilja Jasjins och Ksenia Sobtjaks lägenhet beslagtogs en stor summa pengar i europeisk och amerikansk valuta som var fördelade i fler än 100 kuvert (inte mindre än 1 milj. euro). Förundersökningen utreder källan som valutan kommer ifrån och hurdana ändamål den var ämnad för.

Ordet “разложенных” (som jag översätter “fördelade”) antyder att pengarna från början varit i en hög och sedan delats upp i mindre summor som placerats i olika kuvert. Som sagt så räcker det att titta på kassaskåpet för att se att så inte var fallet, så det kanske inte var så klokt av polisen att läcka just det fotot om man nu vill göra gällande att penningkuverten var utländska mutor som var preparerade för utdelning till betalda demonstranter. För övrigt framgår det inte vilket brott innehavaren av pengarna misstänks för eller varför pengarna egentligen beslagtas, men det är väl en petitess i sammanhanget.

Nåväl, vad skriver förundersökningsmyndigheten om andra beslag då? Här blir det ännu konstigare:

…изъято большое количество агитационной продукции и литературы с антигосударственными лозунгами, электронные базы данных и компьютеры, содержащие информацию, имеющую значение для уголовного дела. Кроме того, у Удальцовых изъяты списки лиц, поддерживающих их взгляды (так называемый актив).

…tagits i beslag en stor mängd agitationsmaterial och litteratur som innehåller statsfientliga slagord, elektroniska databaser och datorer med information som har betydelse för förundersökningen. Därutöver beslagtogs hos familjen Udaltsov förteckningar över personer som stödjer deras åsikter (så kallade aktivister).

“Statsfientliga slagord” låter som ett eko från svunna tider, när det fanns något som hette “antisovjetisk propaganda”. Och att beslagta förteckning över personer som “stödjer Udaltsovs åsikter”…? Det är väl ändå inte åsikter förundersökningen handlar om, utan våld mot tjänsteman? Eller?

Det intressantaste står ändå längst ner:

Все лица, у которых были проведены обыски, вызваны на допрос в Следственный комитет 12 июня.

Alla personer, hos vilka husrannsakan genomförts, är kallade till förhör i Förundersökningskommittén den 12 juni.

Förundersökningsledarna arbetar alltså extra under nationaldagen bara för att se till att ingen av de viktigaste aktivisterna kan närvara under den stora oppositionsdemonstration som ska äga rum under dagen. Demonstrationsmarschen ska börja klockan 12 från Pusjkintorget, och aktivisterna är kallade till förhör klockan 11. Med tanke på att husrannsakningen hos Aleksej Navalnyj tog tretton timmar kan man nog räkna med att förhören inte är slut förrän sent på kvällen, när oppositionsdemonstrationen är över.

En oppositionsaktivist som polisen under måndagen inte lyckades göra husrannsakan hos är Boris Nemtsov – han var inte hemma. Han har meddelat att han inte heller tänker komma hem förrän efter tisdagens demonstration, och något polisförhör har han inte fått skriftlig kallelse till, säger han. Klart inte, eftersom polisen inte vet var han befinner sig.

Ilja Jasjin, som radiostationen Echo Moskvy intervjuade på måndagskvällen, tycker att han själv och andra oppositionsaktivister gör klokast i att gå till förhöret de är kallade till. Vänsteraktivisten Sergej Udaltsov har redan tilldelats misstanke angående sammandrabbningen den 6 maj, och även om de andra aktivisterna hittills bara figurerar som vittnen tror Jasjin att även de snart kan förvandlas från vittnen till misstänkta.

Därför är det av yttersta vikt för dem att faktiskt komma till förhöret – annars får förundersökningsmyndigheten en bra förevändning att häkta dem på obestämd tid i väntan på rättegång, menar han. En inte helt ogrundad farhåga, kan man tycka, med tanke på att medlemmar i punkgruppen Pussy Riot redan suttit häktade i över tre månader, misstänkta för “grovt störande av allmän ordning”, efter att de dansat och sjungit om Putin i en kyrka. När rättegången blir vet ingen – förundersökningen verkar inte gå framåt speciellt fort.

Det finns ryska ordspråk för alla tillfällen. Just här passar följande:

Закон что дышло – куда повернул, туда и вышло.

Lagen är som skakeln – man kan vrida den vart man vill.

Dock ska man tillägga att bara den som har makten kan vrida lagen efter sin vilja. Den som inte har makten har alltid lagen emot sig. Även, eller kanske framför allt, på nationaldagen.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

6 svar på ”Putin talar klarspråk”

“Друзьям – все, врагам – закон” (ordspråket som en del oppositionella börjat kalla “Rysslands verkliga konstitution”) passar också bra.

Hm, den är lite svår att översätta. Kanske: “Allt för vänner, lagen för fiender”. Men blir den begriplig då?

Någon annan nämnde det fina sovjetiska talesättet: “Закон законом, но у нас инструкция.” Kanske “Det är fint med lagen, men vi har våra instruktioner.” Eller något.

Så har vi även Stalins (om det nu var han) “Был бы человек, а статья найдется.” (“Bara vi har människan så hittar vi alltid en lagparagraf.”)

Vad sägs om det här : “…за последнее десятилетие в лагерях оказались десятки тысяч бывших бизнесменов, «закрытых» конкурентами, властью, ментами, отжавшими у них заводы, газеты, пароходы. Бывшие, в большинстве своем, оказались за решеткой без денег и какой-либо помощи, брошенные семьями и друзьями. Я не говорю о некоторых пиар-знаменах, вокруг которых угодливо суетятся правозащитники, журналисты и дорогие адвокаты. Их единицы. Я говорю о тех бывших, малоизвестных, затерявшихся в мрачных северных зонах и поселениях, на «лесных командировках» и дальних пересылках. И этих «потерянных людей» сейчас уже более 50 тысяч. А сроки у них в среднем от 8 до 14 лет, в основном строгого режима. Я их видел. Я говорил с многими из них и наблюдал, что происходило и происходит в это страшное для них десятилетие….”

http://oleglurie-new.livejournal.com/7844.html

Stängt för kommentering.