Memorial hotas av stängning

Den ryska människorättsorganisationen Memorial har ofta nämnts som en värdig kandidat till Nobels fredspris. Men nu har ryska justitieministeriet vänt sig till landets högsta domstol med en begäran om att organisationen upplöses.

NTV: Människorättsaktivisterna från Memorial stödjer extremister.
NTV: Människorättsaktivisterna från Memorial stödjer extremister.

Människorättsorganisationen Memorial grundades i slutet av Sovjettiden för att dokumentera regimens brott mot mänskliga rättigheter. En av grundarna var Nobelpristagaren Andrej Sacharov, och själva organisationen Memorial har ofta nämnts som en värdig kandidat till Nobels fredspris.

Men det var ett annat besked om Memorial som blev känt den 10 oktober, samma dag som namnen på fredspristagarna offentliggjordes. Ryska justitieministeriet anser att Memorials verksamhet är lagstridig, och har därför vänt sig till högsta domstolen för att få organisationen stängd.

I ett smutskastninginslag på den rikstäckande tv-kanalen NTV meddelades det denna dag att Memorial “stödjer extremister”. Som bevis för detta visas en film där dagestaniern Ramil Jarmagomedov våren 2012 berättar för Memorial hur han blev bortförd och mishandlad av maskerade män. Därefter visas en film från Irak, där samme Jarmagomedov uppges delta i Islamiska statens massavrättning av fångar.

NTV nämner givetvis också att Memorial officiellt stämplats som “utländsk agent”, eftersom organisationen “som alla vet” tar emot utländska projektanslag. Det är lögn. Memorials riksorganisation har inte fått stämpeln, utan bara Memorials människorättscentrum i Moskva. Det är givetvis illa nog, men antingen vet NTV:s “journalister” inte vad de snackar om (fullt möjligt) eller så vill dom med flit smutskasta hela Memorial (självklart).

Inslaget, som publicerades på NTV:s webbplats ett par timmar efter det att det blivit känt att Memorial inte heller i år får fredspriset, avslutas så här:

… На сайте общества, к примеру, есть информация о других экстремистах, которым пытались помочь так называемые правозащитники. Сейчас судьба «Мемориала» под вопросом. Не исключено, что уже на следующей неделе Верховный суд приостановит их деятельность в России.

… På organisationens webbplats finns det exempelvis information om andra extremister som de så kallade människorättsaktivisterna har försökt hjälpa. Nu är Memorials öde oklart. Det kan inte uteslutas att högsta domstolen redan nästa vecka stoppar deras verksamhet i Ryssland.

NTV låtsas att Memorials samtal med den sedermera efterlyste Jarmagomedov är en väl bevarad hemlighet som kanalens skickliga journalister lyckats nosa fram. I verkligheten har Jarmagomedovs vittnesmål legat på Memorials webbplats sedan maj 2012, när han berättade om bortförandet.

NTV visar också smygtagna filmer där medarbetare från Memorial och Human Rights Watch ses vid en vägspärr i Nordkaukasien. Filmerna kommer rimligen från säkerhetstjänsten och publiceras i syfte att misstänkliggöra Memorial. Det är dock inte helt klart varför det skulle vara olämpligt för representanter för människorättsorganisationer att befinna sig i närheten av en vägspärr i utkanten av en by där en antiterroroperation pågår.

I ett senare inslag samma dag har NTV vässat till budskapet ytterligare:

Напомним, ранее в распоряжении НТВ оказались видеозаписи, подтверждающие, что сотрудники организации открыто поддерживают участников радикальных группировок, в частности, объявленного в международный розыск Рамиля Ярмагомедова, который сейчас воюет в Сирии на стороне «Исламского государства».

Vi vill påminna om att NTV tidigare har fått tillgång till videoinspelningar som bevisar att organisationens medarbetare öppet stödjer medlemmar i radikala grupper, däribland den internationellt efterlyste Ramil Jarmagomedov, som nu krigar i Syrien på Islamiska statens sida.

Det är självklart att Memorials arbete med att dokumentera försvinnanden i Nordkaukasien inte gör organisationen medskyldig till eventuella brott som begås av personer som de tidigare intervjuat. Det hävdar inte heller de ryska myndigheterna, som har helt andra och mindre spektakulära anspråk på Memorial. Men genom att i tv-rutan anklaga Memorial för stöd till “extremister och terrorister” försöker man piska upp en stämning där den planerade stängningen av organisationen framstår som ett nödvändigt och självklart beslut.

De verkliga juridiska anspråken som kan leda till Memorials stängning handlar om att ryska justitieministeriet inte längre är nöjt med Memorials organisationsstruktur, som har varit oförändrad i alla år. Memorial består av ett drygt 50-tal finansiellt och organisatoriskt oberoende lokala avdelningar, vars arbete i viss mån samordnas av riksorganisationen.

Myndigheterna har sedan 2012 år krävt att Memorial gör om sin organisation efter en mer hierarkisk modell. Memorial har utan framgång begärt att få veta i vilken lagparagraf myndigheterna har hittat stöd för detta krav. Memorial har också meddelat att riksorganisationens högsta beslutsfattande organ, en konferens som bara sammankallas vart femte år, kommer att behandla de begärda organisationsändringarna på sitt möte den 20 november.

Det vill justitieministeriet uppenbarligen inte tillåta – om Memorial gör om sin organisation enligt ministeriets krav tvingas man ju hitta på ett annat svepskäl för att förbjuda Memorial att verka. Därför har ministeriet nu vänt sig till högsta domstolen med en begäran att Memorial likvideras. Domen väntas falla den 13 november, en vecka innan Memorials kongress ska mötas, och det är osannolikt att beslutet kan bli något annat än det justitieministeriet vill.

Vad likvideringen av Memorials riksorganisation i praktiken kommer att innebära för lokalavdelningars möjligheter att fortsätta arbetet är inte helt klart. Men lättare blir det inte.

Mer på temat

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

6 svar på ”Memorial hotas av stängning”

Försköna inte den här organisationen för mycket nu. De har gällande de gamla sovjetiska arkiven spelat en mycket vanhedrande roll.

Det faktum att man för en tid sedan krävde att arkiven skulle användas till att rehabilitera de som kämpat mot regimen. Allt annat arkivmaterial skulle gås igenom och det som eventuellt inte ställde tidigare regimer i dålig dager skulle gallras ut. Statligt anställda som enligt dem inte hade rent mjöl i påsen skulle sparkas från sina jobb.

Det är inte första gången arkiven kommer i skottgluggen. I början av 90-talet då de delvis släpptes fria var det rätt mycket som visade en annan bild än vad man blivit itutad i väst. En del av det materialet hemligstämplades då på nytt av Jeltsin och hans gäng. Värt att notera att det var något som stöddes av den i väst hyllade men rakt igenom ohederlige Dmitrij Volkogonov.

Den här organisationen själva. På sin hemsida poängterade de 2011 nödvändigheten av att anta en lag som stadgade att offentliga uttalanden av statstjänstemän, oavsett post, som innehöll “förnekande eller rättfärdigande av brott begångna av den totalitära regimen” är oförenligt med att kvarstå i offentlig tjänst.”

Du hänvisar uppenbarligen till detta dokument. Där står inte ett ord om att några arkivdokument borde gallras ut. Tvärtom står det att den nu mycket begränsade tillgången till arkiven borde underlättas.

Stängt för kommentering.