Novaja Gazeta varnas för extremism

Tidningen Novaja Gazeta, i väst mest känd för att det var där den mördade journalisten Anna Politkovskaja arbetade, har nu fått en officiell varning för “extremism”. Efter ytterligare en sådan varning kan tidningen stängas.

Skärmavbild 2014-10-10 kl. 16.54.09Tidningen Novaja Gazeta, i väst mest känd för att det var där den mördade journalisten Anna Politkovskaja arbetade, har nu fått en officiell varning för “extremism”. Efter ytterligare en sådan varning kan tidningen stängas.

Novaja Gazeta är den viktigaste öppet oppositionella tidningen i Ryssland. På senare tid har tidningen bland annat publicerat flera uppmärksammade avslöjanden om ryska soldater som stupat i östra Ukraina, trots att den ryska armén officiellt inte är närvarande där.

Artikeln som tidningen nu får en varning för är skriven av den kända journalisten Julija Latynina. Under titeln “Om vi inte är Väst, vilka är vi då?” kritiserar hon den officiella propagandan, som på senare tid aktivt spritt tesen att den högtstående, moraliska ryska kulturen är något väsensskilt från det europeiska moraliska förfallet.

Hon skriver bland annat följande:

Det är faktiskt inget nytt de hittat på. Redan Hitler ställde i sin “Mein Kampf” upp den stränga nordiska kulturen som motsats till tidens europeiska sedeslöshet och brist på andlighet. Det här är ett vanligt fascistiskt grepp: under förevändningen att man ska befria nationen från “främmande kultur” befriar man den från all kultur överhuvudtaget och sänker ner den i barbariets tidsålder och seder.

Huvudtesen i artikeln är alltså att den ryska kulturens storhet är kopplad till dess täta band med Europa. Försöken att kapa dessa band och måla ut dagens Europa som ett näste för dekandent moraliskt förfall jämförs med nazisternas framfart i 30-talets Tyskland.

Julija Latynina
Julija Latynina

Julia Latynina är absolut inte min favoritjournalist. Jag slutade lyssna på hennes regelbundna program på radiostationen Echo Moskvy för flera år sedan, eftersom hon så ofta raljerar med sitt förakt mot naiv västerländsk tolerans och samtidigt pratar dumheter om saker som hon inte vet ett smack om.

Därför är det ganska intressant att just hon av alla lyfter fram det absurda i all den smutskastning som de Kremltrogna propagandisterna riktar mot Västeuropa. Men ännu mer intressant är det hur dessa propagandister går till väga för att smutskasta henne och tidningen som publicerar hennes artikel.

Direkt efter det att artikeln publicerades den 9 september inleddes en om fattande nätkampanj där hon själv anklagades för att vara fascist – uppenbarligen eftersom hon inte skriver under den officiella tesen om den ryska kulturens moraliska överhöghet och totala självständighet.

Meningen som fick mest kritik lyder som följer:

Только три современные развитые нации — евреи, китайцы и индийцы — могут претендовать на тысячелетнюю автохтонность культур. Все остальные — привой, помесь, грязнокровки.

Bara tre moderna utvecklade nationer – judar, kineser och indier – kan göra anspråk på att ha en tusenårig autokton kultur. Alla andra är ympningar, blandningar, halvras.

Man kan tycka vad man vill om Latyninas raljanta stil – själv tycker jag som sagt inte om den alls. Men för var och en med förnuftet i behåll borde det vara solklart att meningen och artikeln inte är hets mot folkgrupp (vilken i så fall?) utan tvärtom ett förtvivlat försök att bromsa den allt mer extremnationalistiska utvecklingen i Ryssland.

Varningen
Varningen

Artikeln publicerades i papperstidningen den 10 oktober september. Och redan samma dag en månad senare fick Novaja Gazeta alltså en formell varning för “extremistiskt material” från tillsynsorganet Roskomnadzor, eller “Federala myndigheten för kontroll inom kommunikationer, informationsteknologi och massmedier”. Enligt varningen har tidningen gjort sig skyldig till brott mot lagen som förbjuder spridning av extremistiskt material.

Novaja Gazeta har nu på nätet täckt över de meningar i Latyninas artikel som nämns i den officiella varningen. Censur – Täckt på begäran av Roskomnadzor. Tillfälligt – i väntan på domstolsbeslut står det på det svarta fältet.

I en kommentar till varningen skriver Novaja Gazetas redaktion följande:

…хотелось бы указать на странный перекос во взглядах чиновников, осуществляющих мониторинг СМИ: почему-то государственные каналы, позволяющие себе уничижительные высказывания в адрес отдельных социальных групп и народов, не подвергаются никаким наказаниям — даже когда напрямую разжигают войну.

…vi vill peka på en märklig skevhet i synen hos de byråkrater som är ansvariga för övervakning av massmedier: av någon anledning drabbas adrig statliga kanaler som tillåter sig att uttala sig i förnedrande ordalag om utpekade sociala grupper och folkslag av några som helst straff – inte ens när de rakt ut uppviglar till krig.

För fyra år sedan fick Novaja Gazeta en första varning, då för en undersökande artikel om ryska extremnationalister. Också den gången verkade varningen helt godtycklig – det var uppenbart att syftet med artikeln inte var att sprida hets mot folkgrupp utan att kritiskt granska extermister.

Om tidningen får två varningar inom ett år kan Roskomnadzor vända sig till domstol för att få tidningen stängd.

Mer på temat

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

6 svar på ”Novaja Gazeta varnas för extremism”

Du svamlar om att väst smutskastas. Väst behöver inte smutskastas ett dugg. Det klarar väst av alldeles utmärkt själva. Medierna är styrda av USA. Det är alldeles utmärkt att man från myndighetshåll har koll på potentiella femtekolonnare och västagenter. Om du nu oroar dig så mycket över extremnationalism borde du göra det med den som finns i Ukraina och som styr landet.

Kan man möjligtvis ana en sorts förvirring? “F-nvet om hon gillar oss eller inte, men bäst att tysta henne iallafall….” ? – Under Sovjettiden flödade satiren underförstådd, även (om jag förstått det rätt) publicerat i mer eller mindre accepterade medier. Kan den ryska allmänheten, efter Glasnost och införandet av “det nya Ryska Imperiet” förlorat sin förmåga att “läsa mellan raderna

Har jeg misforstått, eller er det slik at artikkelen ble publisert 10. september, og at reaksjonen fra Rozkomnadzor kom en måned senere, 10. oktober?

Nej, du har rätt, jag rättar. Tack för uppmärksam läsning! Jag har ofta problem med dessa konstiga latinska namn på månader ;-)

Stängt för kommentering.