Ska Navalnyj bli Rysslands Le Pen?

I veckan meddelade Rysslands mest populära oppositionspolitiker att han visserligen inte själv tänker delta i den klart främlingsfientliga demonstration som går under namnet Ryska marschen – men att han uppmanar alla som kan att gå med i demonstrationståget.

Esperante

marshI veckan meddelade Rysslands mest populära oppositionspolitiker att han visserligen inte själv tänker delta i den klart främlingsfientliga demonstration som går under namnet Ryska marschen – men att han uppmanar alla som kan att gå med i demonstrationståget.

Diskussionen i oppositionskretsar exploderade efter Aleksej Navalnyjs uttalande, alla namnkunniga kommentarorer hade en åsikt om utspelet, och bedömningarna varierade från totalt avståndstagande till pragmatiska resonemang om att en skicklig politiker måste kunna sitta på tio stolar samtidigt, inte bara två.

Den vanligaste slutsatsen bland Navalnyjs anhängare verkar ändå vara att han gjort sig skyldig till ett klumpigt politiskt klavertramp och att han borde tänka om. Knappast, svarar Navalnyj.

Aleksej Navalnyj har aldrig stuckit under stol med att han är en rysk nationalist. Så här sade han när jag intervjuade honom för drygt två år sedan:

Jag är visst en rysk nationalist. Jag ser inget förkastligt i det, jag ser inget problem. Rysk nationalism, modern, politisk rysk nationalism är en helt normal ideologi, som inte skiljer sig från en idelogi som är relativt populär i Europa, däribland även i skandinaviska länder.

För två år sedan, en månad före parlamentsvalet 2011, deltog han själv i Ryska marschen och talade från samma scen som flera kända extremnationalister, däribland Ivan Belov, grundaren av den sedermera förbjudna främlingsfientliga organisationen DPNI. Belov heter i verkligheten Potkin. Det tagna namnet Belov anspelar på ordet “belyj”, “vit”.

Navalnyj är personligen bekant med Belov-Potkin, och har tidigare upprepade gånger offentligt försvarat DPNI:s politik. Det gjorde han även i min intervju sommaren 2011. Men de senaste två åren har kopplingen till radikala ryska nationalister allt mer hamnat i skymundan, efter det att Navalnyj först blivit den mest synliga ledaren för proteströrelsen i Moskva, och sedan vunnit 30 procent av rösterna i höstens borgmästarval i Moskva.

kub1Under borgmästarvalet framstod Navalnyj som en ganska återhållsam nationalist, speciellt jämfört med den sittande borgmästaren Sergej Sobjanin, som inför valet såg till att ordna enorma razzior mot invandrare. Razziorna fick stort utrymme i de statsstyrda medierna, liksom det tillfälliga tältläger i ett industriområde i nordöstra utkanten av Moskva, där många av de gripna sedan spärrades in.

När det gäller invandrare pratade Navalnyj under valkampanjen mest om hur korrupta tjänstemän tjänar storkovan på att migranter från Centralasien i praktiken utnyttjas som slavarbetare, och krävde införande av visumtvång för de centralasiatiska länderna – en helt legitim politisk ståndpunkt, även om frågan inte direkt ingår i en borgmästares befogenheter.

På sina ”agitationskuber” (flyttbara reklampelare) lovade Navalnyj att ”lösa problemet med illegala migranter” genom att göra det omöjligt för entreprenörer som anställer illegal arbetskfaft att få kommunala uppdrag. På samma kub finns ett konstigt tårtdiagram som visar att 50% av brotten i Moskva begås av personer som inte är folkbokförda i Moskva. Den siffran kommer från polisen, men påståendet att 20% skulle vara illegala invandrare verkar gripet ur luften. Sant är att uppemot 20% av brotten enligt statistiken begicks av utlänningar, vilket inte riktigt är samma sak. Dessutom handlar utlänningars brott ofta om att de enligt polisen inte har rätt stämpel i passet. Varför siffran 50% överhuvudtaget skulle vara intressant framgår inte – huvuddelen av dessa brottslingar är förmodligen folkbokförda i någon av Moskvas förstäder. Men tårtdiagrammet ser givetvis häftigare ut så.

En gång under valkampanjen gav Navalnyj tydligt uttryck för de främlingsfientliga stämningar som är relativt spridda bland många Moskvabor. Det är en vanlig uppfattning att män från Nordkaukasien (som ingår i Ryssland) uttrycker förakt för ryska traditioner när de dansar kaukasiska folkdanser i Moskva. I en intervju i på radiostationen Echo Moskvy lovade han att förbjuda sådana danser på allmän plats.

De flesta av Navalnyjs anhängare i Moskva tillhör den välutbildade och relativt liberala medelklassen, och många hade invaggats i tron att Navalnyj börjat tona ner sin nationalism för att inte skrämma bort sina kärnväljare. Förra året meddelade Navalnyj att han var sjuk när det var dags för Ryska marschen, och deltog inte.

I år meddelade han alltså att han inte tänker delta i Ryska marschen, vilket i sig inte var någon större överraskning. Mer överraskande var att Navalnyj inte bara lät bli att ta avstånd från det klart främlingsfientliga arrangemanget, utan tvärtom uttryckte sitt fulla stöd, och uppmanade alla att delta. Att han själv valde att stanna hemma förklarade han med att stats-tv i annat fall skulle se till att filma honom omgiven av ungdomar som gör Hitlerhälsning och sedan låta filmen rulla i rutan i tre månader.

Bland de första som svarade var Rysslands mest populära författare Boris Akunin (Grigorij Tjchartisjvili):

Выходит, я ошибался, полагая, что националистическая чушь была для Алексея Навального юношеским недугом, которым он уже отболел. Не отболел. А это означает (во всяком случае, для меня), что до политика общероссийского уровня этот человек еще не вырос. Может быть, со временем. Способности у него для этого имеются, но одних способностей тут недостаточно.

Uppenbarligen hade jag fel när jag förmodade att den nationalistiska smörjan för Aleksej Navalnyj var en ungdomsåkomma som han redan blivit botad ifrån. Det har han inte. Och det innebär (i alla fall för mig), att denna person ännu inte är vuxen rollen som en rikspolitiker. Kanske med tiden. Han har talang för det, men enbart talang är inte tillräckligt i detta fall.

Internetgurun Anton Nosik tyckte att det viktigaste ändå var att Navalnyj avstod från att delta i Ryska marschen:

Бориса Акунина не устроили доводы, которыми Навальный объяснил это своё решение, а мне, наоборот, кажется, что в данном случае поступок важней любых слов.
Ничего страшного в том «просвещённом национализме», о котором мечтает Навальный, я не вижу.

Boris Akunin var missnöjd med argumenten som Navalnyj använde för att förklara sitt beslut, men jag tycker tvärtom att själva handlingen i detta fall är viktigare än vilka som helst ord.
Jag ser inget förfärligt i den “upplysta nationalism” som Navalnyj drömmer om.

Satirikern Viktor Sjenderovitj, som inför borgmästarvalet övertygande argumenterat för att alla demokrater bör rösta på Navalnyj, eftersom en röst på Navalnyj är en röst för demokrati och riktiga val, sammanfattade sin inställning till Navalnyjs senaste krumelur i några kärnfulla meningar:

Попытка Алексея Навального пройти между струйками не кажется мне удавшейся.
Либо иди на свой марш, вот какой есть, с зигами и группой “Коловрат”, либо не призывай других.

Aleksej Navalnyjs försök att slinka mellan dropparna är enligt min mening inte lyckat. Antingen går du på din marsch, sådan som den är, med hitlerhälsningar och [det nazianstrukna] bandet Kolovrat, eller så uppmanar du inte andra att gå.

Att “slinka mellan dropparna” är en anspelning på ett gammalt sovjetiskt skämt om Anastas Mikojan, som valdes in i kommunistpartiets innersta krets 1923, och som helt osannolikt lyckades klara sig helskinnad genom alla politiska kursändringar och utrensningar. Så här går skämtet:

Det regnar hårt. Mikojan måste springa tio meter från Centralkommitténs dörr till den väntande bilen.
– Anastas Ivanovitj, ta ett paraply!
– Det är ingen fara, jag slinker mellan dropparna!

Journalisten Natalija Gevorkjan menar att liberalerna helt enkelt har lurat sig själva när de har tänkt att Navalnyj är en av dem:

Либеральной интеллигенции очень хотелось верить, что они нашли своего лидера. А это лидер, но не их. И в их заблуждении Навальный точно не виноват.
/…/
Я знаю людей, которые отказывают в доверии Навальному потому, что он либерал. И знаю тех, кто не сможет его поддерживать, потому что националист. Это все же разные группы поддержки, и тех, кого не отпугивает национализм, больше. Чистая прагматика заставляет политика это учитывать.

Den liberala intelligentsian har väldigt gärna velat tro, att de hittat sin ledare. Och det här är en ledare, men inte deras. Och att de misstagit sig är definitivt inte Navalnyjs fel.
/…/
Jag känner människor som inte har förtroende för Navalnyj därför att han är liberal. Och jag känner sådana som inte kan stödja honom, eftersom han är nationalist. Det är ändå olika stödgrupper, och de som inte blir bortskrämda av nationalismen är fler. Rent pragmatiskt måste en politiker ta hänsyn till detta.

Maksim Mironov, professor vid den ansedda handelshögskolan IE Business School i Madrid, är inne på samma spår som Gevorkjan, men har ett annat perspektiv. Mironov håller med Akunin och Gevorkjan om att en nationalist inte kan bli ledare för de liberala krafterna. Men det är inte heller vad Navalnyj är ute efter – i stället måste han lära sig att sitta på tio stolar samtidigt, precis som Putin, menar Mironov:

Навальному предстоит бороться не с либеральными коллегами за лидерство в общедемократическом фронте, а с Владимиром Путиным – за сердце медианного избирателя. Отказавшись участвовать в «Русском марше», Навальный потерял сторонников среди радикальных националистов. Сказав, что поддерживает основные идеи «Русского марша», – потерял сторонников среди радикальных либералов. Но в целом этот шаг сделал его ближе к среднему россиянину, который не приемлет «зиг хайли», но которого беспокоит проблема миграции.

Navanyj har framför sig inte en kamp med sina liberala kolleger om ledarskapet i en allmändemokratisk front, utan en kamp med Vladimir Putin om medianväljarens hjärta. Genom att avstå från deltagande i Ryska marschen har Navalnyj tappat anhängare bland de radikala nationalisterna. Genom att säga att han stödjer Ryska marschens grundläggande idéer har han tappat anhängare bland radikala liberaler. Men sammantaget har detta steg fört honom närmare den genomsnittliga ryska medborgaren, som inte accepterar hitlerhälsningar, men som oroas av migrationsproblemet.

Förmodligen har Mironov och Gevorkjan rätt i sak. Aleksej Navalnyj är en extremt skicklig politiker, och en politiker som vill nå framgång måste ta hänsyn till vad väljarkåren vill. De nationalistiska stämningarna i Ryssland är starka, de utnyttjas av de styrande, och det är inte speciellt förvånande att även oppositionspolitker vill dra nytta av dem.

marsch07Men en oppositionspolitiker måste också se till att inte skrämma bort sina kärnväljare. De aktivister som Aleksej Navalnyj lyckats samla kring sina många initiativ och projekt är inte i första hand nationalister. De är unga, välutbildade människor som vill se en demokratisk förändring i Ryssland. Deras uppfattning om vad som är rätt och fel är knappast oviktig för honom, och det är för att inte stöta bort dem som han inte vill bli filmad bland extremnationalister.

Navalnyj talar sig varm för “respektabel nationalism av europeiskt snitt”, något som han uppenbarligen hoppas inte skrämmer bort hans väljare på samma sätt som hitlerhälsningar. Som exempel på respektabel europeisk nationalism nämner han Marine Le Pens Front National, som åtminstone enligt en opinionsmätning just nu är Frankrikes populäraste parti.

Что же теперь объявим бойкот французским круасанам? Или прямо скажем: французам можно, а русским нельзя?

Och vad, ska vi nu utropa bojkott mot franska croissanter? Eller ska vi säga det rakt ut: för fransmän är det tillåtet, inte för ryssar?

I ett svenskt sammanhang framstår Le Pens politik som tämligen extremnationalistisk. I Ryssland skulle Le Pen inte hamna så långt från politikens mittfåra. En rysk variant av Front National skulle till exempel ligga klart till vänster om Zjirinovskij, som vill begränsa barnafödandet i Nordkaukasien och spärra av området från resten av Ryssland med hjälp av taggtrådsstängsel. Men det är ändå långt ifrån säkert att det är just där Navalnyjs anhängare känner sig hemma.

marsch11

I sitt andra blogginlägg på ämnet upprepade Navalnyj också vad han själv tycker är rimliga nationalistiska politiska ståndpunkter som han stödjer:

  • Stoppa stödet till Tjetjenien, en stat i staten som inte lyder under samma lagar som resten av Ryssland.
  • Stoppa islamieringen av Kaukasien och några av de nationella republikerna vid Volga.
  • Ge ryskt medborgarskap till alla ryssar som själva var eller vars föräldrar var medborgare i Sovjetunionen.
  • Begränsa invandringen och inför visumtvång för länderna i Kaukasien och Centralasien.

Inget av dessa krav är speciellt kontroversiellt i Ryssland. Frågan är givetvis vad som menas exempelvis med att “stoppa islamieringen”, eller om det verkligen skulle vara konstruktivt att dela ut ryska pass till en stor del av Ukrainas befolkning.

Men det är inte dessa förslag, utan stödet till Ryska marschen som debatterats offentligt och lett till att Navalnyj fått mycket kritik från olika håll inom oppositionsrörelsen.

Det viktigaste är ändå inte den offentliga debatten, utan vad han får höra av sina närmaste medarbetare. Många av dem skulle säkert kunna tänka sig bättre europeiska förebilder än just Marine Le Pen.

I år avstod Navalnyj efter långa våndor från att delta i Ryska marschen – för att inte stöta bort sina anhängare. Man kan hoppas att han nästa år inte heller uppmanar andra att delta. Men oavsett vilken väg han väljer har han under de gångna två åren åstadkommit något viktigt. Han har visat att det går att skapa engagemang för demokrati och folkstyre i Ryssland.

Demokrati är ett bristfälligt styrelseskick som kan leda till oönskade resultat. Men ännu har ingen tänkt ut något bättre.

 

Foto från Ryska marschen 2013 från Ilja Varlamovs blogg.

Foto av Navalnyjs agitationskub: Anna-Lena Laurén

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

4 svar på ”Ska Navalnyj bli Rysslands Le Pen?”

För mig är Navalnyj långt ifrån den idealiske oppositionsledaren. Han har utan tvekan en nationalistisk hållning som åtminstone ligger i gränslandet till rasism (hans blogginlägg i samband med kriget i Georgien 2008 var t.ex. inte helt rumsrena) och hans vurmande för allas rätt att ha skjutvapen i ett land där en ansenlig del av befolkningen är mer eller mindre ständigt berusad är i mina ögon fullständigt vettlöst.

Problemet, om man ska kalla det så, är dock att Navalnyj utan tvekan är den skickligaste politikern inom den verkliga oppositionen i Ryssland idag, och att landet är i oerhört stort behov av ett maktskifte för att på allvar kunna demokratiseras, begränsa korruptionen, avskaffa hjärntvättspropagandan och överhuvudtaget bli ett “normalt” land som demokratiska länder kan lita på och samarbeta med. Vi “tvingas” därför i hög grad sätta våra förhoppningar till denne man i brist på andra alternativ.

Det finns dock mycket i Navalnyjs bakgrund som gör att jag ändå inte är orolig för att han skulle spåra ur om han hamnade i en maktposition. Inte minst tycks hans umgängeskrets och politiska nära allierade i huvudsak bestå av mer sansade (“liberalt” sinnade) politiker och aktivister (jag tänker t.ex. på Ilja Jasjin, Dmitrij Gudkov och Marija Gajdar), vilket delvis kan förklaras av att han har sina politiska rötter i liberala Jabloko. Han har också genom sitt principfasta bloggande och föredömliga anti-korruptionsarbete byggt upp ett enormt politiskt kapital, som jag tror han är alldeles för smart för att ruinera om han en dag blir vald till något verkligt ämbete. Att man trots enorma spaningsresurser, olaglig avlyssning och hackande av hans personliga email inte lyckats hitta någon “kompromat” att tala om tyder också starkt på att han är en i grunden laglydig, principfast och ärlig kille av den typ som Rysslands politiska ledarskap lider mycket stor brist på.

Precis som du skriver är inte heller Navalnyjs nationalism på något sätt extrem med ryska mått mätt. Skulle jag få välja mellan Zjirinovskijs ultranationalistiska “liberaldemokrater” (som är ett sedan två decennier väletablerat parlamentsparti) och ett teoretiskt nationalistiskt Navalnyj-parti så skulle jag välja det senare alla dagar i veckan.

Med tanke på det ovanstående finner jag Akunins och andras svidande kritik mot Navalnyjs nationalistflörtar å ena sidan väl berättigad, men samtidigt och kanske till större del kontraproduktiv, eftersom man därigenom motarbetar Rysslands kanske främsta chans till demokratisering under det här decenniet. På sätt och vis är det samma misstag som den ryska oppositionen redan gjort otaliga gånger; man ägnar sig åt att kritisera varandra hellre än att försöka ena alla som är någorlunda vettiga (och Navalnyj är trots sina brister klart bland dem) för att på allvar utmana de nuvarande makthavarna.

Ett allvarligt arbete med att skapa politisk sammanhållning måste tåla att de olika parterna kritisera varandra. Om motsättningar inte yttras finns det ingen möjlighet att kompromissa om dom. Det blir i praktiken en enda ståndpunkt som styr, medan övriga får välja mellan att acceptera de styrandes ideologi eller söka fälla det.

Jag håller delvis med dig och motsättningar ska absolut inte tystas ner, men samtidigt måste ju rimligen den högsta prioriteten vara att snarast återställa normala demokratiska spelregler där olika synpunkter kan få möjlighet att kämpa om väljarnas sympatier, och vägen dit går som jag ser det utan tvekan via ett avsättande av Putin. Håller man med om det så kanske man bör fundera en extra gång på hur mycket resurser det är taktiskt rätt att lägga på att kritisera sina allierade i den kampen.

Navalnyj själv är faktisk i mina ögon en av få oppositionella som inte ägnar sig åt att jämt och ständigt kritisera olika kollegor inom oppositionen, vilket jag tror starkt bidragit till hans ganska breda populäritet.

Det finns några intressanta kommentarer till esperantoversionen av den här artikeln, speciellt det Nikolaj Gudskov skriver är tänkvärt. Texten blir nästan begriplig för den som inte kan esperanto genom Google translate till engelska.

Stängt för kommentering.