Är Medvedev regeringschef?

På tisdagen vågade Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev sig på att försiktigt kritisera ett lagförslag som Vladimir Putin lagt fram. På torsdagen sade Putin att de som vill hålla på med offentlig kritik först bör avgå från sina regeringsposter. Nu undrar många om Medevedev är på väg ut. Fast en större fråga är om det spelar någon som helst roll.

Medvedev och Putin i TuvaPå tisdagen vågade Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev sig på att försiktigt kritisera ett lagförslag som Vladimir Putin lagt fram. På torsdagen sade Putin att de som vill hålla på med offentlig kritik först bör avgå från sina regeringsposter. Nu undrar många om Medevedev är på väg ut. Fast en större fråga är om det spelar någon som helst roll.

Dmitrij Medvedev är mycket riktigt Rysslands premiärminister. Men det innebär inte att han har något att säga till om. När Putin var premiärminister var han regeringschef. När de två bytte plats enligt sin överenskommelse blev Medvedev premiärminister, men Putin fortsatte att vara regeringschef.

Som president kunde Medvedev tillåta sig ett fåtal självständiga beslut, oftast i mindre viktiga frågor. Som premiärminister är han även formellt underställd Vladimir Putin, och bör göra som han är tillsagd eller lämna sin post. Det är det Putin påminde alla om på torsdagen:

Есть определенная практика решения вопросов, перед тем как выходить в средства массовой информации. Известно, что если кто-то с чем-то не согласен, как Кудрин сделал в свое время — он перешел в экспертное сообщество.

Det finns en viss procedur när man avgör frågor, innan man uttalar sig i massmedier. Som bekant, om någon är oenig i en fråga, som Kudrin gjorde på sin tid – han övergick till expertsamfundet.

Putins antydan är som ofta finurlig och ironisk för den som känner till bakgrunden. Den före detta högerliberala finansministern Aleksej Kudrin var länge en av Putins närmaste medarbetare. Dmitrij Medvedev gick i taket och tvingade honom avgå i september 2011, efter att han uttalat sig kritiskt om Medvedevs planer på enorma nyinvesteringar i försvaret.

Putin ville troligen ha kvar Kudrin, men lät Medvedev få igenom sin vilja. I en lång radiointervju några månader efter sin avgång sade Kudrin att han varit tvungen att hålla tyst med sina åsikter så långe han suttit i regeringen, men att han var långt ifrån den ende kritikern inom maktapparaten. Och nu är Medvedev själv i samma sits som Kudrin.

Bråket handlar om en lag som återigen skulle göra det möjligt för åklagare att inleda förundersökningar i påstådda skattebrott utan att brottsmisstankarna bekräftats av skattemyndigheten. Påstådda skattebrott var ett vanligt sätt att vid behov komma åt vem som helst fram till 2011, när Dmitrij Medvedev införde en revolutionerande nyordning: för att någon ska kunna anklagas för skattebrott måste skattemyndigheten först visa att det finns saklig grund för misstanken.

Enligt Medvedev ledde kravet till att det årliga antalet skattebrottsärenden minskade från 12-13.000 per år till ungefär 2.000. Just det, och därför är reformen misslyckad, säger federala undersökningskommissionen, som gärna vill ha fria händer. Och i oktober gav Putin sitt klartecken till det nya lagförslaget som skulle innebära en återgång till den gamla ordningen, som innebär att vem som helst kan anklagas för skattebrott, oavsett om skattemyndigheten tycker att brott har begåtts eller inte.

Inte bra, tyckte Medvedev, som menade att antalet förundersökningar i sig knappast kan användas som ett mått på hur bra rättssystemet fungerar, och antydde att återgången till den gamla ordningen skulle underlätta korruption och maktmissbruk:

…навозбуждать-то можно все, что угодно, особенно по заказу и за деньги.

…man kan ju inleda vilka förundersökningar som helst, speciellt på beställning och mot pengar.

Det uttalandet оgillade alltså Vladimir Putin, som tyckte att hans premiärminister antingen ska hålla tyst eller avgå. Till saken hör att det är Medvedev som är ordförande i maktpartiet Enade Ryssland. Varken partiet eller Medvedev har dock någon makt.

Foto: Medvedevs webbplats

Mer på temat

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.