Ryssland förbjuder folksamlingar

Snart har Vladimir Putin varit president i en månad. Det firas med två nya lagar som båda kan kopplas till den senaste tidens folkliga missnöjesyttringar – och som tydligt visar hur Dmitrij Medvedevs alla vackra ord om demokrati och mötesfrihet bara varit en Potemkinkuliss.

Den första lagen att träda i kraft är den som på pappret återinför folkvalda guvernörer – och som i praktiken gör det nästan omöjligt att kandidera utan maktpartiets stöd. Den andra lagen inför dryga böter för allehanda överträdelser i samband med “storskalig samtidig vistelse och (eller) förflyttning av medborgare på offentlig plats”.

Hur man än översätter den nya lagparagrafen mot “vistelse och/eller förflyttning” låter det löjligt. Det kan hänga ihop med att paragrafen i sig är skrattretande. Men vi tar lagen om guvernörsvalet först.

Den dåvarande presidenten Dmitrij Medvedev lovade ju att återinföra guvernörsvalen. Detta såg ut som en eftergift till demonstranterna som krävde rättvisa val och demokratiska reformer efter det omfattande valfusket i parlamentsvalet i december.

Det var Vladimir Putin som avskaffade guvernörsvalen i december 2004. I stället blev det i praktiken presidenten som utsåg guvernören. Och Dmitrij Medvedev passade under våren på att utnämna 14 nya guvernörer innan den nya lagen som återinför direkta guvernörsval träder i kraft. Det var guvernöver i regioner där maktpartiet Enade Ryssland är svagt som byttes ut så klart, för där fanns ju i alla fall en teoretisk risk att folket i annat fall hade kunnat rösta fram guvernörer som inte är med i Enade Ryssland.

Men inte nog med det. Den nya lagen som på pappret inför direkta guvernörsval gör det i praktiken nästan omöjligt för representanter för andra än Enade Ryssland att ställa fram egna kandidater i guvernörsvalen. Lagen kräver nämligen att alla kandidater samlar underskrifter från 5-10 procent av ledamöterna i lokala fullmäktigeförsamlingar för att få ställa upp. (Om det blir 5 eller 10 procent, eller något däremellan, får de lokala lagstiftande församlingarna bestämma.)

Eftersom de lokala valresultaten är minst lika manipulerade som resultaten i parlamentsvalet, oftast mycket mer så (så här gick det till i Moskva), är nästan alla ledamöter i lokala fullmäktigeförsamlingar medlemmar i Enade Ryssland. Till och med för det största oppositionspartiet, kommunisterna, blir det därför svårt att få ihop namnunderskrifter från 10 procent av ledamöterna i fullmäktigeförsamlingar till stöd för sin kandidat.

För att göra det ännu svårare att samla underskrifterna kräver den nya lagen att alla underskrifter är bekräftade av en notarius publicus. Det betyder att den som vill ställa upp måste släpa i väg hundratals ledamöter i lokala fullmäktigeförsamlingar till en notarius publicus och betala en avgift för varje underskrift. Det krävs många underskrifter, för det räcker inte med tio procent av ledamöterna i regionens lagstiftande församling, utan alla ledamöter i alla fullmäktigesamlingar ner till motsvarande stadsdelsfullmäktige räknas med.

I praktiken innebär det hela att det i bästa fall kommer att finnas en kandidat från Enade Ryssland och en från kommunisterna att välja emellan. Kandidater från andra partier har knappt någon chans att ens ställa upp i valet, än mindre oberoende kandidater som inte har ett parti bakom sig.

Så var det alltså med återinförandet av guvernörsvalen.

Och så var det den fina nya lagen som Dmitrij Medvedev utlovade för att på ett bättre sätt reglera demonstrationer. Den som trodde att lagen skulle innebära utökad mötesfrihet kan gå och slänga sig i väggen. Lagen ska klubbas nästa vecka, i tid inför den 12 juni när nästa stora demonstration väntas äga rum – men den har redan börjat tillämpas. Uppenbarligen har inrikesministeriet skickat ut ett cirkulär med nya instruktioner, och det är väl inte så konstigt, oppositionen har ju ingen möjlighet att stoppa lagförslaget.

Ett viktigt syfte med den nya lagen är att stoppa spontana opinionsyttringar som den vandrande demonstrationen och författarpromenaden i Moskva.

Lagen har alltså ännu inte trätt i kraft, men redan den 30 maj blev Alena Rudko på valövervakarorganisationen Grazjdanin nabljudatel i Rostov-na-Donu kallad till polisen för att få en skriftlig varning, eftersom det hade kommit till polisens kännedom att hon tillsammans med en grupp människor, däribland den kända journalisten Sergej Parchomenko, tänkte gå en promenad ute på stan.

Enligt den skriftliga varningen fanns det “tecken” som tydde på att den planerade promenaden inte var en vanlig promenad utan en “offentlig aktion”, och att det därför behövdes ett tillstånd som Alena Rudko alltså inte hade sökt.

Den nya lagen inför extremt höga bötesbelopp för alla möjliga slags förseelser som kan tänkas inträffa i samband med osanktionerade folksamlingar och inför ett helt nytt brottsbegrepp i rysk lagstiftning. Så här heter det:

Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, а также предварительная агитация и (или) призывы граждан к одновременному массовому пребыванию и (или) передвижению в общественных местах…

Ungefär så här på svenska:

Organisering av storskalig samtidig vistelse och (eller) förflyttning av medborgare på offentlig plats, som inte utgör allmänt arrangemang, samt agitation i förväg och (eller) uppmaningar till medborgare att samtidigt i stor skala vistas och (eller) förflytta sig på allmän plats…

Visst, det låter absurt. Det gör det även på ryska. Men det mest absurda är att man enligt lagförslaget inte ens behöver närvara i en icke-sanktionerad folkmassa för att riskera böter. Det räcker att på nätet nämna var och när en sodan folksamling kan tänkas äga rum för att göra sig skyldig till “agitation”.

Den privatperson som gjort sig skyldig till att i förväg på nätet skriva om en folksamling som sedan stör trafiken eller skadar ett grönområde (alltså om någon närvarande trampar på gräsmattan eller tar ett steg på vägbanan) riskerar böter på upp till 20.000 rubel (4.300 kronor). Skulle den osanktionerade folksamlingen leda till skada på egendom eller någons hälsa riskerar varje privatperson som i förväg spridit information om folksamlingen böter på upp till 300.000 rubel (64.600 kronor).

Syftet är givetvis att skrämma folk till tystnad. Man behöver inte bötfälla alla som skriver om en planerad demonstration, det räcker att risken för höga böter finns där.

Den nya lagen tar Ryssland ytterligare ett steg närmare Vitryssland, där demonstranter dömts till fängelsestraff för att de klappat händerna på offentlig plats. När demonstranterna i stället för att klappa händerna lät mobiltelefonerna ringa samtidigt greps de ändå.

Det var inte heller någon slump att Vladimir Putin som nyvald president valde att ställa in sin planerade resa till USA och i stället gjorde sin första utlandsresa till Vitryssland.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

14 svar på ”Ryssland förbjuder folksamlingar”

Jag har lite svårt att se hur den nya brottsparagrafen ska kunna samverka med den ryska konstitutionens 31:a artikel. Om den nya lagen antas får man ju också ändra 31:a artikeln i konstitutionen till någonting i stil med “Medborgare i Ryska Federationen har endast i undantagsfall rätt att fredligt samlas, utan vapen, och hålla möten, demonstrationer osv.”

Synd att detta tydliga steg mot (fördjupad) diktatur inte får större uppmärksamhet i svenska medier.

Nja, lagen är ju inte antagen än, och viss uppmärksamhet har den ju redan fått i Sverige. Sedan är det väl så att man i Sverige generellt är medveten om att det står illa till med demonstrationsfriheten i Ryssland. Att det snart blir ännu värre är då inte en jättenyhet, om man inte sätter sig in i detaljerna. Det som fått mest uppmärksamhet är de höga bötesbeloppen, men jag tycker agitationsparagrafen är mest anmärkningsvärd , eftersom den öppnar för fullständigt godtycke mot alla dom skriver något om kommande protester på nätet.

I Duman röstade i alla fall alla oppositionspartier emot. Rättvisa Ryssland lämnade salen, utom tre som röstade med ER, men de blev uteslutna. kommunisterna och LDPR röstade emot, de senare är jag förvånade över, eftersom Zjirinovskij uttryckt sin avsky mot protesterna, och kallat både Mironov och Udaltsov för mindre trevliga saker.. Det roliga med Zjirinovskij är att han innan valet sa ungefär..”Справедливая Россия.. кто их сюда впустил?! У них желтый цвет кругом – желтизна! Вы предатели, путинские шайки, это вы нашу родину продаете!!” och sedan på valnatten satt han själv i en helgul kostym och gratulerade Putin “от всей души”

Ja, och det är ju viktigt att komma ihåg i sammanhanget att Enade Ryssland inte skulle ha haft majoritet i Duman om rösträkningen i senaste valet varit ärlig. Alla lagar som antas på detta sätt (med alla oppositionspartier emot) är med andra ord illegitima.

Jag vet för övrigt inte om jag tycker någonting med Zjirinovskij är särskilt roligt…

Jag undrar också hur det egentligen står till i Rättvisa ryssland. Det är tydligt att det finns en stor klyfta mellan den putintrogna falangen och den oppositionella, med Gudkov och Ilja Ponomarjov… Har Sergej Mironov någon koll på sina egna ledamöter? Nu när 3 röstade för, och Mironov har sagt sig inte stödja “Miljonmarschen” (namnet är minst sagt missvisande… ;) ). Var står då SR?
Nu har ju Ziuganov blivit sjuk också, även om det inte är så allvarligt som det sades i början (att han t.om. fått en hjärtattack), så undrar jag om han inte kommer avgå vid nästa kongress. Fast det spekuleras även i att Putin vill hålla kvar honom så länge som möjligt, eftersom radikala svängningar i KPRF knappast skulle vara till hans fördel..De har även en svår balansgång där Udaltsovs Levyj Front riskerar att sno väljare från de för “orevolutionära” kommunisterna.

Vad gäller Zjirinovskij, så ville jag visa hur han ständigt byer fot. Om det före valet var Putin som man skulle “enas emot”, så heter det nu att “Udaltsov och Mironov (!) är Rysslands största hot”…

Här är min lilla artikel på temat ur dagens Sydsvenskan.

http://www.sydsvenskan.se/varlden/dyra-boter-putins-svar-pa-protester

Någon som tror att Putin kommer att stoppa lagen genom att vägra skriva under? Den behövs ju före den 12 juni, finns inte tid för omarbetning. Så nog skriver han på utan att ändra ett kommatecken, det är min gissning i alla fall.

Eller skulle han rent formellt kunna ändra lagen utan att skicka den tillbaka till statsduman? Det är väl ändå inte möjligt?

Om jag har förstått rätt så innebär den nya lagen också att personer som dömts för administrativa förseelser (inkluderande t.ex. alla oppositionsledare som fängslats för påhittat motstånd mot polis – Navalnyj, Jasjin, Udaltsov m.fl.) inte längre har rätt att fungera som organisatörer (заявители) av politiska möten/demonstrationer.

Jag har dock lite svårt att förstå vad syftet med den delen av lagen är. Den tycks ju snarast kunna fungera som ett skydd för dessa oppositionsledare mot de höga bötesbeloppen som hotar de officiella organisatörerna. Men planen är kanske att skapa ett läge där de enda som vågar (pga de höga bötesbeloppen) inte har rätt att vara “organisatörer”.

Du har rätt. Den delen av lagförslaget har inte fått speciellt mycket uppmärksamhet i senaste vändan, eftersom den nuvarande texten innehåller så mänga andra konstigheter, men så här står det i texten som både statsduman och federationsrådet nu klubbat:

Внести в Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2485) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

“11) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления против общественной безопасности и общественного порядка либо два и более раза в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания привлекавшееся к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.38, 19.3, 20.1 – 20.3, 20.18, 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;”;

Och så går vi till den gamla lagtexten för att se vad avdelning 2 i paragraf 5 där innehåller:


2. Не могут быть организатором публичного мероприятия:

1) лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, а также лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;

2) политическая партия, другое общественное объединение и религиозное объединение, их региональные отделения и иные структурные подразделения, деятельность которых приостановлена или запрещена либо которые ликвидированы в установленном законом порядке.

Summan av kardemumman är alltså att den som inom ett år två gånger straffats för förseelse enligt nya lagen inte kan stå som arrangör av en demonstration. Så då skulle exempelvis inte Navalnyj eller Jasjin kunna vara arrangörer. De dömdes väl för “motstånd mot tjänsteman”, alltså paragraf 19.3 som nämns i den nya lagtexten? Nej förresten, tappar räkningen här, Jasjin har väl bara suttit av en vända? Men Udaltsov däremot…

Men du har rätt, visst är det svårt att se det rationella i detta, om de nu inte tänker gripa och straffa massvis med folk. Och dessutom verkar ju tendensen nu alltmer vara att man protesterar under andra former än formellt arrangerade demonstrationer som kräver förhandsanmälan.

Jo även Jasjin har suttit av två vändor (i December 15 dygn tillsammans med Navalnyj m fl och nu senast 10 dygn efter “Occupy Abay”).

Diktaturen fördjupas. Morgonens mass-husrannsakningar (inte bara av oppositionsaktivisters lägenheter utan även deras släktingars) var bland de grövsta övertrampen hittills från Putins regim. Det är tyvärr uppenbart att myndigheterna driver på mot en våldsam konfrontation. Dessa aktioner dagen före nästa stora protestmarsch kommer definitivt att öka antalet demonstranter imorgon.

Jodå, jag har sett det. Bra att du skriver om det i Sydsvenskan!
Eftersom jag själv inte har någon Twitter så twittrar jag här när det känns dags att säga något.

Svensk ordningslag (1993:1617):

“Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser.”

Visst är det så. Observera dock även:

10 § Tillstånd till en allmän sammankomst får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi.

Men viss skulle lagen kunna användas i repressiva syften, och den som i Sverige ordnar en allmän sammankomst utan tillstånd kan teoretiskt dömas till ett halvår i fängelse om jag läser lagen rätt. Frågan är dock om det någonsin har hänt. Precis som när det gäller förtal så är tillämpning och rättspraxis av stor vikt, och i Sverige har vi som tur är ett oberoende domstolsväsende.

Stängt för kommentering.