Ryskt kuddkrig hotar allmän ordning

När jag såg det här polisprotokollet trodde jag först att det var ett skämt. Deltagare i ett kuddkrig i S:t Petersburg misstänks för störande av allmän ordning och hotas av dryga böter enligt den nya lagen om allmänna sammankomster som Vladimir Putin drev igenom för en dryg vecka sedan.

Kuddkriget ägde rum på Marsfältet i centrala S:t Petersburg söndagen den 10 juni, dagen efter det att den nya lagen hade trätt i kraft, och ett par dagar före de stora oppositionsdemonstrationerna i Moskva, S:t Petersburg och på flera andra håll i landet. Enligt arrangörerna, konstgruppen “Levande S:t Petersburg”, var kuddkriget ingen politisk aktion, de ville bara ha roligt. Men polisen tyckte inte det var roligt alls, sju personer greps och misstänks nu för “störande av allmän ordning medelst massnärvaro på offentlig plats”.

Här är min översättning av polisprotokollet som de gripna fick ta emot innan de släpptes. Språket i originalet är minst lika styltigt.

Innebörd av den administrativa förseelsen:
Den 10.6.2012 kl 13.30 var medborgaren [NAMN] frivilligt delaktig i en folkmassa som bestod av ungefär 250 personer och deltog i samtidig massnärvaro av medborgare på offentlig plats, som inte utgjorde allmänt arrangemang, och som ledde till störande av allmänna ordningen, på den nämnda platsen. Medan detta pågick slogs [NAMN], såsom även andra deltagare i massnärvaron, med andra deltagare medelst en kudde, nämligen genom att svänga den i luften och utdela slag mot andra deltagare i arrangemanget, vilket ledde till överträdelse av sanitära normer och regler, eftersom det på grund av deltagarnas och däribland [NAMN]s aktioner flög dun och fjädrar ur kuddarna vilka därmed förorenade närliggande nyttohöjande utrustning och därutöver ledde intensiv förflyttning (springande, hoppande) av deltagarna i arrangemanget och däribland av [NAMN], även på grustäckta alléer på Marsfältet, till att en stor mängd damm hamnade i luften och förorenade närliggande nyttohöjande utrustning samt störde andningen hos flanörer som inte deltog i sagda arrangemang. Därutöver skapades det som resultat av ovan nämnda aktiviteter av deltagare i sagda arrangemang och däribland [NAMN] störningar för fotgängare på den aktuella platsen och för tillgång av medborgare till objekt av social infrakstruktur, eftersom vägen till minnesmärket “eviga elden” från riktning Mojkas strandgata längs allén på Marsfältet var otillgänglig som en följd av sagda arrangemang vari ungefär 250 personer deltog.
Därmed innehåller medborgaren [NAMN]s agerande tecken på administrativ förseelse enligt avdelning 1 paragraf 20.2 punkt 2 i Ryska Federationens lagsamling om administrativa förseelser.

Enligt den aktuella paragrafen i den nya lagen om allmänna sammankomster kan straffet för deltagande i otillåtet kuddkrig bli 20.000 rubel (4.300 kronor) i böter eller samhällstjänst i upp till femtio timmar. Juridiska personer (organisationer) med koppling till kuddkriget kan dömas till 200.000 rubel (43.000 kronor) i böter.

Det är oklart hur många deltagare i kuddkriget som misstänks för brottet “störande massnärvaro på allmän plats”, men troligen handlar det om de sju som greps. Uppenbarligen hann de flesta undan innan polisen kom, men några fortsatte kuddkriget lite för länge. En del uppges ha gripits under försvårande omständigheter: de hade trampat på en gräsmatta.

Bloggaren Andrej Malgin hävdar att 250 personer skulle ha förhörts i samband med kuddkriget, men detta är troligen en missuppfattning, i alla fall hänvisar han inte till någon källa.

Polisprotokollet förefaller i alla fall vara äkta, det lades ut av Natasja Sjeveleva som själv var en av de gripna. En annan av de gripna, Aleksej Tykv, bekräftar att alla fick likalydande protokoll.

Till skillnad från kuddkriget passerade de stora protestdemonstrationerna på Rysslands nationaldag den 12 juni däremot utan incidenter, trots alla farhågor – men där hade arrangörerna också sökt och fått tillstånd i förväg. Polistillslaget mot kuddkriget kanske ska ses som ett tecken på myndigheternas nervositet inför den stora protestdagen – men protokollet är ett tydligt exempel på hur den nya lagen om allmänna sammankonster kan tolkas, och vid behov kommer att tolkas.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

2 svar på ”Ryskt kuddkrig hotar allmän ordning”

Parkbänkar och papperskorgar. Kunde ha översatt med “parkutrustning”, men då hade jag inte fått med originalets sovjetiskt byråkratiska och samtidigt oerhört stappliga stil. :-)

Stängt för kommentering.