Rysk intervju med Bildt

Carl Bildt har intervjuats av Moskvatidskriften Russkij Reportior. Intervjun har rubriken “Sju frågor till Carl Bildt, Sveriges utrikesminister”. Här är min snabböversättning av den intressanta intervjun. Intervjun publicerades i och för sig redan för ett par veckor sedan, men jag upptäckte den först när Larko skickade en länk till Bildts färska blogginlägg.

1. Europeiska länder har fördömt Ryssland för erkännandet av Abchaziens och Sydossetiens självständighet, men inte infört sanktioner mot Ryssland. Varför?

Det ryska erkännandet av Abchaziens och Sydossetiens självständighet är ett klart brott mot internationella avtal om gränsernas okränkbarhet. Men ingen har föreslagit eller diskuterat sanktioner. Personligen har jag aldrig trott att den typens åtgärder kan vara verksamma. Men oavsett detta är jag rädd för att händelserna kommer att ha negativ inverkan på Rysslands möjligheter att utveckla sina förhållanden med resten av Europa. Det faktum att Ryssland nu avstår från vidare diskussioner om inträde i WTO kommer bara att inskränka på landets möjligheter att diversifiera sin ekonomi genom internationell integration. [Här är intervjun inte helt up to date – Putin har ju sedermera ångrat sig och därefter har också ryska förhandlare sagt att Ryssland gärna vill fortsätta WTO-diskussionerna.]

2. Hotas Ryssland av internationell isolation?

Ryssland kommer att förbli praktiskt taget ensamt i sitt beslut att erkänna Abchaziens och Sydossetiens självständighet. Länder som kommer att stödja Ryssland kan man räkna med ena handens fingrar. Hittills har det funnits en gemensam förståelse att konflikterna i Kaukasien – i Karabach, Tjetjenien, Abchazien och Sydossetien – bör lösas med hänsyn till existerande staters territoriella integritet. Nu har Ryssland ställt frågan om ändring av gränserna inom detta oroliga område. Det här är inte i Rysslands egna intressen. Ryssland kanske tror att man nu kontrollerar situationen militärt, men i morgon är det en ny dag, och parternas roller kan bli ombytta.

3. Anser ni att Rysslands aktioner i Sydossetien inte var berättigade?

Det finns ingen tvekan om att upptrappningen av konflikten skedde bland annat som en följd av georgiskt anfall. Jag är övertygad om att Ryssland skulle ha fått mycket brett stöd om landet hade reagerat genom att omedelbart begära samordnade internationella åtgärder för att stoppa våldet. I stället för detta inledde Ryssland en fullskalig aggression och flyttade stridshandlingarna till Abchazien och västra Georgien. [Här kommer ryska läsare att invända att Ryssland visst omedelbart vände sig till FN:s säkerhetsråd som inte ens kunde enas om ett gemensamt uttalande till pressen.]

4. Kan man säga att händelserna i Sydossetien markerar början av ett nytt kallt krig?

Det skulle jag inte säga. Jag oroas av den fientliga, antivästliga tonen i rysk tv. Ett sådant förhållande leder Ryssland till en situation där landets möjligheter att genomföra ytterligare reformer och liberalisering begränsas. Följden kan bli att världen fortsätter att skrida framåt, medan Ryssland återigen halkar efter. Man bör inte glömma att EU:s befolkning är 3,5 gånger större än Rysslands, ekonomin är 15 gånger större, och vi spenderar 10 gånger mer på försvar.

5. Är ni inte rädd för att det stöd ni fortsätter att ge Georgien kommer att uppfattas av den georgiska ledningen som uppmuntran till nya aggressiva handlingar?

Georgiens uppförande i den här konflikten har kritiserats starkt. Men det var inte den georgiska armén som gjorde intrång i Ryssland, utan den ryska i Georgien. Ryssland hade helt enkelt inte rätt till en omfattande invasion av Georgien.

6. Bör Georgien gå med i Nato?

Det vet jag inte. Den ryska politiken med sanktioner och påtryckningar på Georgien under de senaste åren har drivit Georgien i riktning mot Nato. Vi ska inte glömma, att 80 procent av georgierna i början av året i en nationell folkomröstning röstade för medlemskap i alliansen. Det är så små länder reagerar på påtryckningar från sina stora grannar – det här är en tydlig lärdom av historien.

7. Några europeiska politiker säger att Rysslands operation i Abchazien och Sydossetien kan komma att upprepas på Krimhalvön. Delar ni de här farhågorna?

Alla vet vi att den här rädslan har blåsts upp av diskussionerna om att Ryssland har rätt att göra intrång på territorier där det bor människor med ryska pass. Det här är mycket farlig politik – också för Ryssland självt. Vem vet hur många kinesiska medborgare som kommer att bo i Sibirien om några årtionden?

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

3 svar på ”Rysk intervju med Bildt”

Jag har tapad all respekt till carl Bild, när han kallade Rysllans anfall för Hilter, han behöver läsa mer historien.

Stängt för kommentering.