Ryska revolutioner
och starka män på Krim

Revolutioner står inte högt i kurs i dagens Ryssland. I stället är det ordning och reda, starka ledare och militär makt som hyllas.

Revolutioner står inte högt i kurs i dagens Ryssland. I stället är det ordning och reda, starka ledare och militär makt som hyllas.

Därför blev det inte heller något storslaget firande av oktoberrevolutionens hundraårsdag den 7 november i år. Det ordnades visserligen en stor militärparad på Röda torget denna dag, men paraden hade ingenting med revolutionsdagen att göra. Den hyllade i stället 76-årsdagen av paraden som Stalin höll på samma plats den 7 november 1941, under det så kallade stora fosterländska kriget.

Visserligen var det just med anledning av revolutionsdagen paraden hade ordnats för 76 år sedan, men den biten av berättelsen föll visst bort någonstans på vägen. Ryssland är ju ett land med ett oförutsägbart förflutet, där historieskrivningen ständigt anpassas till dagens politiska behov. Det gör man visserligen världen över, men just i den idrottsgrenen hör Ryssland tveklöst till världseliten.

Med hjälp av kreativ historieskrivning har det stora fosterländska kriget blivit grundbulten för den nationella identiteten i Putins Ryssland. Det var Ryssland och bara Ryssland som räddade världen från fascismen, under ledning av den store ledaren Josef Stalin. Hans korta romans med Adolf Hitler under krigets inledningsskede är som bortblåst från historieböckerna.

Även Stalins stora terror är bara en randanmärkning i dagens ryska historieskrivning. Han är den starke mannen som efter revolutionens kaos återställde ordning och reda samt återupprättade Rysslands stormaktsstatus. Det är därför Stalins namn kom på första plats när ryssar nyligen i en opinionsundersökning fritt fick nämna de tio mest framstående personerna i hela världshistorien.

På andra plats efter Stalin kom förresten Vladimir Putin.

Det är som sagt starka ledare som är dagens melodi i Ryssland. Vladimir Putin har snart styrt landet i 18 år, längre än någon annan sedan Stalin, som satt vid makten i drygt 30 år. För att slå honom skulle Putin bara behöva sitta kvar ytterligare två mandatperioder, till 2030, då han fyller 78 år. Det skulle han ju kunna klara.

Men inget är evigt, inte ens Putin, och på senare år har han uppenbarligen blivit allt mer besatt av sin plats i Rysslands historia. Han vill bli ihågkommen som den starke ledaren som återställde stabiliteten och Rysslands stormaktsstatus efter 1990-talets revolutionära kaos och internationell förnedring.

En av Putins förebilder är Nikolaj II:s hårdhänte premiärminister och inrikesminister Pjotr Stolypin, som fick en staty i centrala Moskva redan 2011 efter att Putin donerat en månadslön till ändamålet och uppmanat sina ministrar att göra samma sak.

I lördags, den 18 november, avtäckte Putin ännu en staty, denna gång i det ockuperade Krim, vid Nikolaj II:s sommarpalats Livadia, där Stalin, Churchill och Roosevelt under Jaltakonferensen 1945 delade upp Europa – ett högst symboliskt val av plats.

Den nya statyn föreställer Alexander III, Nikolaj II:s far, som kom till makten 1881 efter att hans far mördats av revolutionära terrorister. Kampen mot revolution blev huvudmålet för hans politik, och den kampen förde han med reaktionära medel. Han avled 1894 i Livadia.

På statyns fundament står en mening som ofta förknippas med Alexander III: ”Ryssland har bara två bundsförvanter: armén och flottan.” Orden passar bra i dagens ryska diskussionsklimat, men lär aldrig ha yppats av Alexander III.

Ännu bättre hade kanske ett annat, äkta citat passat. Någon konstitutionell monarki ville Alexander III inte höra av, och det gjorde han klart med följande ord: ”En konstitution? Skulle en rysk tsar svära trohet till några fän?”

Vladimir Putin har ett mer pragmatiskt tillvägagångssätt. Han har svurit trohet till Rysslands konstitution, men läser den mycket selektivt.

(Inledningsreplik på Utrikespolitiska institutets seminarium om ryska revolutioner den 24 november 2017.)

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

47 svar på ”Ryska revolutioner
och starka män på Krim”

Jag förstår inte riktigt meningen “Därför blev det inte heller något storslaget firande av oktoberrevolutionens hundraårsdag den 7 november i år.”. Varför skulle man fira revolutionen? Och hur hade Putinkritiska bloggare reagerat ifall man ordnat ett “storslaget firande” av revolutionen – hade det mötts med positiva reaktioner?

Fokuseringen på militärparader och avtäckandet av nya statyer ger en missvisande bild av hur 100-årsdagen hanterats, eftersom så mycket annat utelämnats. Ta till exempel invigningen av den nya kyrka som byggts på platsen för det gamla Stretenskijklostret, alldeles bredvid Ljubljankatorget. Invigningen planerades tidsmässigt för att sammanfalla med årsdagen av revolutionen och hela bygget är en tydligt markerad återupprättelse för offren för förföljelserna av kristna och del i en uppgörelse med historien,

http://russian-faith.com/monasteries/gigantic-new-church-opens-next-kgb-prison-moscow-n1021

Du skriver skeptisk att “det är Ryssland och bara Ryssland som räddade världen från fascismen” har du andra alternativ??Var det inte Ryssland eller Sovjet då som räddade världen från fascismen??

Om inte USA, GB och F hade retirerat, p.g.a. av Sovjets vädjan, hade dessa varit först i Berlin.

Titta i Wikipedia, lista över antal dödade under andra världskriget för att förstå vem som vann kriget och vem som betalade mest för att besegra fascismen.
Sovjet: 19 600 000 döda
USA 220 000
GB 430 000
F 520 000

Tatjana, Titta även i Wikipedia om den stora terrorn under 30-talet. Bl a lät Stalin avrätta och fängsla tiotusentals officerare i Röda armén. Större procent avrättade ju högre rang. När Hitler anföll Sovjet med sin väloljade krigsmaskin blev ju Röda armén utan kompetenta befäl massakrerad. Det Sovjetiska motståndet försenades dessutom av att Stalin inte trodde att tyskarna skulle angripa dem p g av hans pakt med Hitler. När Röda armén blev överkörd så kunde ju tyskarna lätt tränga vidare och då drabbades civilbefolkningen. Utan kompetenta befäl tog man till desperata metoder och skickade fram våg efter våg av illa utrustade soldater. Blev de inte skjutna av tyskarna så blev de skjutna av sina egna om de vände om. De höga dödstalen och lidandet som Sovjet fick utstå är inte ett mått på hur mycket man bidrog till att vinna kriget utan utan ett mått på vad konsekvenserna blir av godtyckliga utrensningar och militär inkompetens.

Menar du att Zhukov och Stalin vår okompetenta för att föra kriget?? Man bedömer dem som oerhört duktiga befäl världen över. Det som gäller ryska soldater, dem absolut flesta (även minderåriga) ville skydda landet och kämpade för det av sin egen vilja, inte för att dem skulle bli skjutna om dem återvänder. Läs rysk historia (Molodaja gvardija t. ex).
Det är sant att Hitler anföll oförväntat och det orsakade massdöd, vi hade dålig utrustning när kriget började.
Men uttrycket militär inkompetens skulle man aldrig säga i sammanhang när man pratar om Ryssland, man lär sig världen över av ryska militärtaktik och maskering, det är vi väldigt duktiga på :), därför vann vi över”välöljade krigsmaskin”.
Det finns en orsak till att vi vann, det var att sanningen var på vår sida, men det är sant kriget krävde massor liv från Ryssland, varje familj tappade bort sina familjemedlemmar i kriget, varenda familj.
Ja, det är alltid löjligt när svenskar pratar om rysk militär inkompetens ?

Det som gäller Stalins avrättningar. Stalin ville ha strikt disciplin, förrädare avrättades och skickades till fängelse. Man gjorde det i Rysslands historia långt innan Stalin, man undvek stor blod genom liten, utan strikt disciplin är det svårt att vinna kriget och demokrati fungerar inte i sådan fall.

Putin-troll och stalinist ut i fingerspetsarna verkar det som. Allt som Sovjet/Ryssland gjort/gör är bra. Passar inte historien så skriver man om den.
– Zjukov var, i motsats till Stalin, en mycket kompetent befälhavare. Han var dessutom starkt emot Stalins massavrättningar och höll därför själv på att bli avrättad.
– Det jag tog upp var massavrättningarna och utrensningarna inom armén i stort. Där försvann en stor del av kompetensen på krigföring. Utbildade befäl ansågs farliga. Kvar blev de politiskt korrekta men militärt inkompetenta. Det tog många år att reparera den skadan.
– Stalins utrensningar drabbade inte ”förrädare” i första hand utan kännetecknades oftast av totalt godtycke. Stalins order utgjordes av listor med hur många procent av olika yrkeskategorier som skulle skjutas eller sändas till Gulag. Resultat: 750 000 avrättade och miljoner fängslade.
– Krig vinns inte för att man har sanningen på sin sida. (Om Hitler vunnit, hade han haft sanningen på sin sida?) Kompetens, utrustning, numerär, moral och en hel del tur spelar in. Vad hade hänt om det dåliga vädret kommit några veckor senare och en övermodig Hitler hade sett till att trupperna haft materiel och logistiskt stöd för ett utdraget krig?
– Sovjet fick utstå mycket lidande under kriget och många offrade sig för ”moder Ryssland”. Utan den ”stora terrorn” och Stalins och Hitlers ambitioner att dela Östeuropa mellan sig hade utvecklingen kunnat bli betydligt fredligare.

Stefan, du försöker bedöma situationen i Ryssland under Stalins tid med bedömningskriterier från ett samhälle från 20hundra talet, varför inte bedöma medeltiden då?
Det som var helt rätt i Ryssland under Stalins tid känns som orättvis nu, men vi hade revolution kort innan och då var det även tsarens familj avrättad, känns det inte orättvist?
Ryssland skapade ett nytt samhälle, dem som hade andra åsikter utsågs som fiende och avrättades.
Kompetensen på krigföring hade vi, annars skulle vi inte vinna, det var lika kallt vinter för ryssar som för tyskar, att Hitler inte hunnit med utrustning och logistisk stöd ingår i HANS militär inkompetens.
Just det, det som gäller utrustning, under kort tid har ryssar skapat lika bra eller även överlägsen( T-34,Zis-3, RG-42, IL-2, kalashnikov) militärutrustning, så bra att kalashnikov används fortfarande.
Och visst, på vems sida är sanningen, spelar stor roll, du slåss bättre om du slåss för att skydda dina barn istället för om du bara slåss.
Det som gäller Putin, allt som han gjort för Ryssland är bra tycker inte bara han utan även dem flesta ryssar, hans politik har enorm stöd från samhället till skillnad av svensk politik.

Nej Tatjana
Jag bedömer situationen i Sovjet under Stalins tid med mer objektiva kriterier:
– Massavrättningar, Gulag, deportationer av hela folkgrupper är INTE något som var rätt då. T o m Lenin varnade för Stalins brutala metoder och ville avsätta honom som generalsekreterare. Och han var inte ensam om den åsikten.
– Stalin var maktlysten och dessutom misstänksam mot allt och alla. De som rensades ut i första hand var personer som potentiellt kunde hota hans makt, även om de hade rätt åsikter.
– Om det nu var fiender, dvs folk med fel åsikter, som Stalin var ute efter så är det inte speciellt effektivt att slumpmässigt döda eller fängsla folk. Då stryker ju även folk ”rätt” åsikter med. Den stora terrorn mot Sovjets folk syftade främst till att skrämma folk till lydnad för att man inte skulle våga visa missnöje med den kraftigt försämrade ekonomin och massvälten som följde på centralt dirigerade men misslyckade reformer och därmed hota Stalins makt.
– Det var heller inte nödvändigt för Stalin att komma överens med Hitler om vilka länder i Östeuropa man kunde angripa och ockupera. Det var ju den överenskommelsen som bl a gav Tyskland rätt att angripa Polen och därmed starta 2:a världskriget. Det var ju även den överenskommelsen som gav Sovjet rätt att anfalla Finland 1939 och de Baltiska länderna 1940. De sovjetiska soldater som anföll Finland och Baltikum, hade de också ”sanningen” på sin sida?

När det gäller militär kompetens så har naturligtvis Sovjet utvecklat många bra vapen. Men det var ju inte det mina kommentarer gällde! De gällde den kraftiga kompetenssänkningen som följde på de omfattande utrensningarna av officerare innan kriget. Dessa utrensningar bidrog starkt både till att Tyskland frestades att angripa Sovjet och att de Sovjetiska förlusterna blev så stora.

Om det nu är så att ryssar i gemen uppskattar Putin, och numera även Stalin, så visar det bara att den inhemska propagandan och strypningen av tillgång till fri information fungerar. Och att du skriver här visar på försöken att sprida samma propaganda utanför Ryssland.

Stalin var en mördare som tog livet av miljoner ryssar (och även andra för den delen). Stalin och hans kommunistiska medbrottslingar har skadat Ryssland på ett värre sätt än Hitler har gjort. Hitler var en fiende som kom utifrån med allt vad det innebär. Stalin (som visserligen inte var ryss och pratade relativt dålig ryska) och hans medbrottslingar (där det bland alla möjliga minoriteter även fanns gott om etniska ryssar) har slaktat sina egna, vilket är mycket värre. Stalin har anfallit Rysslands grannländer (precis som Hitler gjort med Tysklands grannländer), slaktat, mördat och förstört. Flörtande med Stalin i dagens Ryssland är skamligt och då väljer jag att uttrycka mig mycket milt. En ryss/ryska som lovsjunger Stalin ser jag som en rysshatare av den absolut värsta sorten. Och lovsjunger man Stalin utan att förstå att det är ren galenskap så är man helt enkelt bara dum. Det finns inga andra alternativ.

Däremot håller jag inte med Stefan om att Zjukov, enligt Stefan i motsats till Stalin, var en mycket kompetent befälhavare, att han var starkt emot Stalins massavrättningar och höll därför själv på att bli avrättad. Zjukov var en brottsling och mördare vars obegåvade (men ambitiösa) militära operationer har kostat mängder av ryska soldater och civila livet. Ryssland hade krossat Tyskland mycket snabbare och utan så många offer om bl.a. Zjukov hade agerat annorlunda. Stalin såg den populära Zjukov (hans popularitet har byggts upp med hjälp av lögner och propaganda) som en möjlig konkurrent vilket medförde att den sistnämnde hamnade i onåd hos Stalin efter kriget. Zjukov har dock aldrig riskerat att bli avrättad, det hade helt enkelt varit omöjligt (eller i alla fall mycket svårt) även för den allsmäktige Stalin. Däremot användes Zjukovs stölder (som för övrigt var mycket omfattande om man nu ska tro på det materialet som finns att ta del av) och maktmissbruk som en anledning att frånta honom makten.

Troligen finns det inte en enda ryss som håller med om det som står här, allting är bara smutskastning om Ryssland, varenda ord, ryska människor stolta över sitt land och Putin. Det finns ingen politiker i världen som är i närhet av honom, vi hoppas att han kommer att vara länge som president.
Att vi avtäcker historiska monument betyder bara att vi inte vill glömma vår historia och inget mer. Hur många monument avtäcks det i Sverige? Inga? Skäms för det!

Stalin var den ena person som fick Ryssland att vinna kriget oavsett vilka metoder han använde är det alltid resultat som gäller, han var rätt ledare i sin tid, hade han inte Gulag och totalt lydnad skulle vi inte vinna kriget.
Det som jag skriver är ingen propaganda utan mina fria åsikter, som byggs på det som jag fick höra från dem som var med i kriget och upplev det kriget, från min morfar och farfar. Det är ni som bygger sina åsikter på det som ni läser, och hör från dem som har aldrig varit med i det här kriget och just det är propaganda därför.
Det finns ingen propaganda i Ryssland, vi skapar vår historia själva och vi kan urskilja vad är sant och vad är falsk. Vi kan också uttala vara åsikter fri nu, oavsett om det är hemma eller på jobbet, kan vi säga fri vad vi tycker om Rysk politik, om homosexuella adoptioner, om Putin till exempel vi kan säga precis vad vi vill och ingen får sparken för det.
I Sverige skulle du få sparken direkt om du kommer på jobbet och uttalar dina åsikter och om dem är annorlunda än dem som man MÅSTE ha.
Varför pratar ni om fria åsikter, dem existerar inte i Sverige.

Jag bor i Sverige, och i Sverige får man inte vara emot till exempel svensk migrationspolitik offentlig utan att bli utsett som rasist, till exempel, man kan inte uttala sina åsikter mot svensk politik i allmänhet, och Stefan Löfven, om homosexuell propaganda, man får inte uttala sig fritt om man har statlig jobb.

Nej, det har jag inte, men det är allmänt känd situation, och ingen som uttalar sig, för människor är rädda för jobb.

Det är en “allmänt känd situation” men det finns inga exempel och ingen vågar uttala sig “eftersom de är rädda”? Med det argumentet kan man påstå exakt vad som helst.

Känner du någon som uttalar sig mot svensk migrationspolitik, mot homosexuella adoptioner, mot svensk politik och Stefan Löfven öppet på sitt jobb?

Det finns, som jag ser det, endast två alternativ. 1) Tatjana bor inte i Sverige. 2) Tatjana bor i Sverige. Jag ser alternativ nummer två som mera sannolik (men tanke på hur kommentarerna är skrivna). Om så är fallet så undrar jag varför Tatjana väljer att fortsätta bo i Sverige och inte återvänder till Ryssland. Varför ska man bo i ett land som man ogillar så starkt? Det hade inte jag gjort. Men jag är givetvis inte dummare än så att jag förstår att ekonomiska förmåner Sverige erbjuder är svåra att tacka nej till. Eller?

Det är klart att det sprids en del antirysk propaganda i svenska medier. Det är absolut inget nytt, så har det alltid varit. Det rör sig oftast om missuppfattningar och misstolkningar men även om direkta lögner och faktafel. De sistnämnda är dock mycket sällsynta. Det är även så att en del av de journalister/författare som försöker återge en korrekt bild av dagens Ryssland kan ibland gå i fällan och presentera Ryssland på ett ganska ensidigt och förenklat sätt. Resultatet blir inte bra. Just därför har jag varit långt ifrån imponerad av Kalles texter. Jag har dock ändrat min uppfattning om Kalle efter att ha läst två av hans böcker. Jag tror att han verkligen försöker vara objektiv och saklig, även om han, enligt min uppfattning, inte alltid lyckas med det. Jag kan dock förstå att och varför Kalles böcker är omtyckta.

Även om man tar hänsyn till det ovan anförda så är de felaktigheter (och i vissa sällsynta fall direkta lögner) som då och då dyker upp i svenska medier är absolut ingenting i jämförelse vilka lögner, desinformation och propaganda om västvärlden ryska medier sprider. Att försöka ta reda på vad som händer i omvärlden genom att läsa ryska tidningar eller titta på ryska TV-kanaler är som att försöka ta reda på vilken sorts ost en person har ätit genom att provsmaka dennes avföring. Bättre än så är de (ryska medier) inte idag.

Och man kan visst kritisera svensk migrationspolitik, uttala sina åsikter om svensk politik i allmänhet och Stefan Löfven utan att riskera några påföljder. Yttrandefriheten är dock inte gränslös (vilket vissa har en tendens att glömma) och man måste tänka på att framföra sina åsikter på ett korrekt och sakligt sätt.

Står det någonstans att jag ogillar Sverige?? Att jag har synpunkter på svensk politik betyder inte att jag ogillar Sverige! Mina personliga förhållanden i Sverige är inte din sak, förresten, samt mina ekonomiska förmåner.

Visst, man kan inte uttala sig fritt på jobbet, jag har aldrig hört att någon är emot svensk migrationspolitisk eller homosexuell propaganda, antingen är dem för eller är , eller också är rädda att prata om det.

När du skriver dina uppfattningar om svensk och rysk politik glöm inte att dem bara är dina uppfattningar, inte alla tycker som du. Mina åsikter har precis likadan värde som dina eller någon annans, du kan inte säga att någon är dum bara att man har en annan åsikt.
Det betyder att du har ingen som helst förståelse för demokrati och yttrandefriheten.

Jag känner situation i nutida Ryssland och i Sverige mycket bra, för jag bodde i båda länder lika mycket, jag lyssnar inte på medier, det räcker att dem har er som lyssnare

Tatjana, du skriver visserligen inte öppet att du ogillar Sverige men det är enkelt att dra en sådan slutsats när man har tagit del av dina kommentarer.

Att du aldrig har hört någon på din arbetsplats kritisera svensk migrationspolitik eller ”homosexuell propaganda” bevisar inte alls att det förekommer straffsanktioner mot de som skulle framföra sådan kritik. Det kan ju (om vi nu leker med tanken) vara så att alla dina kamrater anser att svensk migrationpolitik är väldigt bra. Det kan även vara så att dina arbetskamrater som är kritiska vill av någon anledning inte uttrycka sin kritik när du är närvarande.

Jag har mycket kortfattat skrivit vad jag tycker om svenska mediernas Ryssland-bevakning samt om ryska medier. Jag har inte tagit upp något kontroversiellt om Stalin utan endast nämnt självklara saker. Man kan inte ”ha en annan åsikt” om fakta. Stalin har tagit livet av miljoner mina landsmän. Kommer man från Ryssland och tycker om Stalin så är man Rysslands fiende och dessutom en dum sådan. Jag står fast vid mina ord. Och det har ingenting med ”demokrati och yttrandefriheten” att göra.

Jag känner också till situationen i Sverige och i Ryssland. Jag tycker att dagens Sverige har mycket större problem än vad man vill/vågar erkänna. En del av dessa problem kommer man säkert att kunna lösa medan andra får man tyvärr lära sig att leva med och vänja sig vid. Situationen i dagens Ryssland är dock (till skillnad från situationen i Sverige) katastrofal. Putins regim och den skamlösa propagandan har skapat enormt hat, spänningar och aggression bland befolkningen. Det kommer inte att leda till något gott. Vad jag däremot är helt övertygad om är att Putin kommer om några år (när han väl har avlidit eller blivit av med makten) att utsättas för samma smutskastningskampanj som alla hans föregångare. Att lovsjunga en ledare medan han har makten och börja spotta på honom så fort han blivit av med den är närmast att betrakta som vår tradition.

Du skriver att du inte lyssnar på medier. Jag tar mig friheten att inte tro på dig. Jag är nästan övertygad att du har RTR Planeta och/eller NTV Mir på dagligen. Det du skriver är ju precis det som lyfts upp där. Stalin, homosexuell propaganda osv. – där återger du exakt det som sägs i ”Вести недели” och ”Вечера с Владимиром Соловьёвым”. Jag kan dessutom inte lägga till att jag har under mina nästan 30 år i Sverige aldrig hört något som kan beskrivas som homosexuell propaganda. Och aldrig tänkt på det eller brytt mig om det för den delen. Herrarna som Milonov, Solovjov och Kiseljov verkar dock vara besatta av homosexualitet och ”homosexuell propaganda”. Jag kan givetvis ha fel men deras sjukliga intresse leder mina tankar till ett gammalt ryskt talesätt: У кого что болит, тот про то и говорит.

Fattar inte, i vilken av raderna framgår det att jag inte gillar Sverige?? Det är ju din påhitt, du anklagar andra utan någon som helst grund.
När du säger att man är dum och rysk fiende om man inte anklagar Stalin vill jag påminna dig att det är inte bara min åsikt om Stalin utan även alla dem soldaternas som var med i kriget och kämpade för att befria Ryssland och resten av Europa alltså alla dem vår duma och fiender??
Du måste förstå att det kan existera andra åsikter, det heter demokrati inte alla måste tänka likadant annars är det du som är dum och ryssfientlig.
Som sagt lyssnar jag aldrig på radio.
Det talas aldrig i svenska medier om homosexuell propaganda, det är förbjudet, jag förstör inte varför, för homosexuell propaganda riktat inte mot homosexuella utan mot resten av samhället, oftast mot deras vilja, det händer att man blir övertalat att gå i Pride parad från sitt jobb eller man kör med väldigt tydligt och detaljerat information i skolor ( och dagisar!) mot föräldrarnas vilja.
Det förbjudet också prata om svensk migrationspolitik negativt, det gäller inte bara min arbetsplats utan även mina kompisarnas, så det är inte något med mig personligen att göra. Det gäller även svenska medier, jag har aldrig läst att någon journalist skrev något negativt om svensk migrationspolitik, alltså antingen alla är för eller också talar dem om det när jag inte är med ? Har du någon artikeln där en svensk journalist uttalar sig negativt om migrationspolitik?

Tatjana, det är alltid svårt att bemöta dumheter men jag ska göra ett försök.

Jag tror inte att ryska soldater delade din uppfattning om Stalin. Min morfar har deltagit i kriget från den 22 juni 1941 och till slutet av kriget. Han hade tur och överlevde. Han dog när jag var 10 år gammal. Han hatade Stalin och kommunisterna. Han slogs för sitt land men inte för Stalin och hans medbrottslingar. Ryska (eller sovjetiska) soldater har skyddat sitt hemland och bekämpat fiender, inte stridit för Stalin. Du kan naturligtvis påstå att min morfar är ett dåligt exempel. Jag ska inte säga emot men kan rekommendera dig att läsa Nikolaj Nikulins bok “Воспоминания о войне”. Boken har skrivits av en rysk soldat under 70-talet och publicerades först efter Sovjetunionens sönderfall. Jag tycker att det är den absolut bästa boken som har skrivits om kriget utifrån en vanlig soldats perspektiv. Du kan köpa boken på http://www.adlibris.se ISBN-nummer är 9785171009687.

Och en sak till, Tatjana – En rysk soldat kunde inte befria någon eftersom han själv inte var fri. Ryska soldater användes som kanonmat när Stalin (tillsammans med Hitler) startade andra världskriget och började haffa åt sig delar av Europa. Befriade våra soldater Lettland, Litauen och Estland? Nej, de användes av kommuniska brottslingar för att ockupera dessa länder. Var anfallet mot Finland ett försök att befria finnarna? I så fall från vad? Och varför slogs finnarna så tappert och visade ingen intresse av att bli “befriade” av sovjetisk arme? Har Stalin befriat delar av Polen när Sovjetunionen har på ett väldigt fegt sätt slagit polackerna i ryggen och snott en bra bit av Polen när polackerna slogs mot tyskarna? Nej. Ryska soldater har kämpat som hjältar för att rädda sitt land. De har tyvärr även använts för att ockupera och förtrycka.

Vad gäller “homosexuell propaganda” så kan jag fortfarande inte förstå vad du menar. Att någon har blivit övertalat att delta i någon slags parad innebär inte att sådan propaganda finns. Jag förstår inte riktigt var problemet finns. Hade någon försökt övertala mig att delta i en parad eller en demonstration som jag inte vill ha med att göra så hade jag tackat nej. Historien hade tagit slut där.

Vad gäller din fråga om jag kan hänvisa till någon artikel där en svensk journalist uttalar sig negativt om svensk migrationspolitik så utgår jag ifrån att du skämtar. Migrationspolitiken har varit ett mer eller mindre tabubelagt ämne i Sverige tidigare men allt har ändrats sedan 2015. Det finns mängder av artiklar där svensk migrationpolitik ifrågasätts och kritiseras.

För alla er som älskar fakta har jag skrivit lite fakta om Putin att utgå ifrån när ni
skriver om Putin, kanske även Kalle kan utveckla i sina artiklar.

Vad gjorde Putin för Ryssland:
• Ökade budget 22 ggr, militära utgifter- 30 ggr, ВNP -12 ggr
• Ökade valuta reserver (guldreserver) 48 ggr!
• Tog 256 mineralfyndigheter tillbaka under Rysslands rättsskipning ( 3 kvar att få tillbaka!).
• Upphävde produktionsdelningsavtal (соглашения о разделе продукции).
• Nationaliserade 65% oljeindustrin и 95% gasindustrin och många andra industrier.
• Ökade industri- och jordbruksproduktion (Ryssland har under 5 år 2-3 plats i världen i sädesexport).
• Höjde genomsnittslön i offentlig sektorn 18,5 ggr, genomsnittspensioner – 14 ggr.
• Putin (nämligen han) sänkte befolkningens utrotning i Ryssland från 1,5 millioner människor/år i 1999 till 21 tusen i 2011 alltså i 71,5 ggr.
• Upphävde Hasaviurtavtal – och tack vare det förhindrade Rysslands upplösning, offentliggjorde NKO – femtekolonnare, förbjöd för ledamöter att ha konto utomlands, försvarade Syrien, avslutade kriget i Tjetjenien.
•återbetalade enorm utrikesskuld, cirka 400 miljarder dollar
•Utförde bästa i historien Olympiska spel
Och tagit Krim tillbaka….

Tatjana, Det kan nog vara bra med lite faktakoll innan man slänger ur sig en massa siffror. Nu hade jag inte så lätt att följa ditt resonemang då begreppen är något diffusa. Har i alla fall gjort några stickprov som visar på minst sagt kraftiga överdrifter.

Putin tillträde som president vid årsskiftet 1999/2000.
– BNP låg då på ca 300 Mdr USD efter en kraftig dipp åren närmast innan. Förra året var BNP 1283 Mdr USD. En kraftig ökning, förvisso men knappast Putins förtjänst då oljeprisets utveckling styr nästan allt. Under samma period har dessutom tillgångar för enorma belopp stulits av den nya politiska och byråkratiska klassen närmast Putin och säkerhetstjänsterna. (Läs Browders bok om Magnitsky!)
– Försvarsbudgeten har ökat från 30 till 70/90 mdr USD beroende på källa. Också det en kraftig ökning, men inte i närheten av de siffror du anger.
– Sedan kan man ju ifrågasätta det stora i att genomföra olympiska spel där mellan 2/3 till 3/4 av de totala kostnaderna gått till mutor och där sedan en av de största statsstödda dopingskandalerna avslöjats kring de ryska idrottarna som nu blir av med medaljerna på löpande band. Sotji kommer därför att minnas som den störta skamfläcken i olympisk och idrottslig historia.
– Dina åsikter om Krim behöver knappast kommenteras.

Tatjana, jag vet inte var du har hittat dessa siffror. Med största sannolikhet har du fantiserat ihop de.

Jag vill endast bemöta två punkter.

1. Putin har avslutat kriget i Tjetjenien genom att i praktiken tillåta och sponsra en light-version av en islamisk stat som ligger i Ryssland men inte styrs av ryska lagar. Jag tycker att det är det sämsta tänkbara lösningen på problemet.

2. Visst, Putin har tagit Krim tillbaka. Jag tycker att Krim är en del av Ryssland och borde återförenas med Ryssland. Sättet Putin har gjort det på är dock helt förkastligt. Vi har agerat som förrädare och ockupanter gentemot vårt närmsta broderfolk – ukrainare. Vi måste skämmas över det vi har gjort.

Vi är inte i tingsrätten, vi diskuterar artikeln, och det gäller inte i vårt fall.
Så du känner inga.

Nej, du diskuterar inte artikeln, du kommer med ogrundade påståenden om hur saker och ting ligger till i Sverige, vilket artikeln inte handlade om. Har du inga seriösa argument för dina påståenden så är diskussionen slut här.

Ja, just det, man får inte diskutera hur saker och ting ligger till i Sverige, men det har jag redan sagt.

Typiskt trollbeteende från Tatjana:
– Glorifiera Ryssland/Putin och numera även Stalin.
– Bara allmänna påståenden – inga detaljer – då kan man ju bli beslagen med att ljuga.
– Undviker att svara på besvärande kommentarer.
– Försöker i stället styra över diskussionen på annat.
Tatjana verkar dock vara ett ovant troll att döma av det klumpiga upplägget.
Vidare diskussion lär därför inte ge så mycket.

Jag har svarat på alla dina kommentarer mycket detaljerat, du är troll själv!

Stefan, källorna är pålitliga, men dem avser år då BNP var som störst alltså 2013, sista åren var det en minskning som beror på som du sagt oljeprisernas ras, dem sista åren, men det är stor skillnad ändå.
Sedan säger du om mutor för 2/3 till 3/4 av budgeten för OS, frågan till vem och för vad? Och som jag vet betalar man mutor från sin egen fika, inte från budget? Eller?
Om Krim… Mina åsikter om Krim kan inte kommenteras eller ifrågasättas överhuvudtaget för jag är nämligen därifrån och har mina föräldrar kvar där, så jag kan om Krim mycket mer än du och Kalle tillsammans ?
Det är bara löjligt för mig varje gång när jag läser om annekteringen, som aldrig skett.

Tatjana. Även om siffrorna är från 2013 då allt var på topp så är de inte i närheten av dina påståenden. Du håller dessutom med om att oljepriset påverkar utvecklingen. Således finns det ingen grund för att påstå att Putin skulle vara orsaken till uppgången. Man kan t o m säga att uppgången ägt rum trots Putin. Men OM han nu skulle ligga bakom den – då ligger han ju även bakom nedgången på 1000 Mdr USD sedan 2013. Inte direkt något att vara stolt över.

Beträffande Sotji så är korruptionen väldokumenterad. Bla gjordes en dokumentär under förberedelserna. Den följde pengarnas väg. Korruption fanns i varje led. Alla underleverantörer ville ha sin bit av kakan (byggföretag, transportföretag m fl). Tjänstemän på alla nivåer, politiker. markägare och många fler. Det fanns t o m inofficiella prislistor, dvs hur mycket en viss tjänst kostade i mutor. Trots alla mutor saknades eftertraktade saker som glödlampor, dörrhandtag, kuddar i hotellsängarna och mycket annat. Likaså användes mängder av gästarbetare varav många inte fick betalt då pengarna hamnade i mutkolvarnas fickor.
http://www.bbc.co.uk/programmes/p01qt66j
http://cornucopia.cornubot.se/2014/02/enorm-korruption-i-sotji.htm

När det gäller Krim så spelar det ingen roll vad du eller din släkt har för bakgrund. Jag konstaterade redan i min första kommentar att du var Stalinist ut i fingerspetsarna. Som en del av överenskommelsen med Hitler krävde Stalin att Finland skulle avträda stora landområden till Sovjet. När Finland sa nej så anföll han landet och tog områdena med våld – men till ett mycket högt pris i form av stupade p g av inkompetensen bland officerarna efter utrensningarna. Ryssland har ju agerat på precis samma sätt mot Ukraina / Krim. Då som nu helt i strid mot internationell rätt.

Det är mycket möjligt att det ägde rum någon slags av korruption under byggarbete men mutor för 2/3 till 3/4 av OS budget känns som orealistiska.

Det har nog ägt rum förskingring också, ja det är rysk mentalitet, man kan inte göra något åt, oavsett vilken president man än har. Det är bara Stalin som hade ordning och reda på det, tyvärr, fast jag inte är ”Stalinist i fingerspetsarna” som du säger, men jag förstår varför han hade dem metoderna.

Att BNP har stigit under Putins tid är visst hans förtjänst för att han hävde upp produktionsdelningsavtal, och på sådant sätt gynnade inkomsten från oljeproduktion annars har olja funnits hela tiden i Ryssland och även 1999 då BNP var så låg.

Om Finland kan jag inte så mycket om, det finns olika bedömningar, jag diskuterar inte dem frågor som jag inte kan säkert. Jag undrar nu vilken egentligen kompetens ryska befäl skulle ha? Allt koordinerades ju från ryska stabben till skillnad från tysk arme.

Det som gäller Krim, ingen som tog Krim med våld, vi hade folkomröstning, och alla kom för att lämna sina röst för att ingå i Ryssland. Alla krimska invånare är mycket tacksamma Putin för det. Strider inte det mot internationella rätten upplåsningen av Soviet Unionen 1991?
Då ingick Krim i Soviet Unionen och var ukrainsk helt formellt.

Tatjana. Du fortsätter att rapa upp exempel på ”Putinsk historieförfalskning” i det du skriver.

Beträffande Putins påverkan på rysk BNP så rekommenderar jag ett studium av oljeprisets utveckling visavi Rysslands BNP. De följer nästan slaviskt varandra sedan 1990-talet. Oljeproduktionen steg fr o m 1999 p g av satsningar på export medan den inhemska oljekonsumtionen är konstant. Ökningen av produktionen stagnerade dock raskt då det knappt sker några nyinvesteringar i produktionsanläggningarna. I stället går dessa på max men slits samtidigt sakta ner. Orsaken är att de som kan stjäl allt vad som går att komma åt. En investerare riskerar således bli av med sina pengar. Slutsats: Putin har ingenting med BNP-uppgången att göra utan den har snarast skett trots det han gjort.

Upplösningen av Sovjet har ingenting med folkrätten att göra. En kollapsande union fattar ju knappast några beslut alls. En union som dessutom har många medlemsstater som inte frivilligt anslutit sig utan blivit ockuperade och ”anslutna” av den ockuperande makten. Då är det inte så konstigt om de forna medlemsstaterna går sina egna vägar när de får chansen.

Beträffande Ukraina och Krim så hölls en folkomröstning efter Sovjets kollaps och 90% röstade för självständighet. RYSSLAND ACCEPTERADE samtidigt att Krim var en del av Ukraina. Därmed blev Krim FOLKRÄTTSLIGT en del av Ukraina. Som alla vet var Putin inte förtjust i det beslutet. Redan INNAN Viktor Janukovitj, Ukrainas rysslandsstödde president avsattes och flydde landet, så hade Putin påbörjat en militär intervention av Krim. Ryska elitförband gick således in på Krim först helt dolt och sedan Janukovitj avsatts, först som soldater utan nationalitetsbeteckningar för att slutligen erkänna att man var rysk trupp. En typisk invasion enligt den nya hybridkrigföringen som Ryssland tillämpar. Att sedan väldigt lite våld användes är irrelevant. Vidare är folkomröstningen på Krim också irrelevant eftersom den hölls under ockupation och inte är laglig enligt internationell rätt.

Bevisbördan ligger på åklagaren och inte på den som säger något :)

Stefan, hitta inte på, läs UNCTAD rapport, investeringarna ökade 62% , och från 25% till 37% i oljeindustri under sanktionsperiod. Vill du ha lättläst:
http://tass.com/economy/928552
Vad menar du med att staterna går egna vägar när dem får chansen? Vem frågade folket?? Tre presidenter bestämde på egen hand att upplåsa Sovjet Unionen, folket fick veta om det dagen efter!
Krim var annekterat 1783 av Ryssland egentligen, 1954 blev den formellt given till Ukraina eftersom det var Sovjet Unionen och det skett av rent geografiska orsaker.
Hitta inte på att Sovjet var ockuperande makten. Vi var ett starkt, enigt och sammansvetsande land.
Sedan skriver du att Janukovich avsatts, av vem?? Vet du inte att president kan avsättas bara genom impichment och inte genom statskupp?? Enligt rätten är det han som fortfarande är Ukrainsk president. Ukraina som stat slutade existera, ukrainska nazister tog makt i sina händer genom stadskupp 2013, dem var på väg att göra parkeringsplats av Krim då dem blev stoppade av ryska styrkor, annars skulle vi ha krig som man har i Donbass nu eller mycket värre.
Sedan hur det som skett stämmer med internationella folkrätt eller inte skiter Krimska invånarna helt i! Vi är tacksamma Putin att vi inte har krig och att vi återförenats med Ryssland!

Tatjana. Du avslöjar dig i varje kommentar som Putin-troll, stalinist och historieförfalskare så till den milda grad att du drar ett löjets skimmer över dig själv och din uppdragsgivare. Det mesta är så uppenbart fel att det inte är lönt att kommentera. Noterar åter att du, liksom Putin, ”glömt” att Ukrainas och Krims status godkändes internationellt, INKLUSIVE av Moskva.

Några detaljer om ”statskuppen” av ”nazisterna” i Ukraina. Vad som kan kallas nazister fick 2012 1,1% av rösterna i Ukraina år 2012. År 2014 hade andelen sjunkit till 0,05%. Totalt hade de högerextrema 2% av rösterna. Deras inflytande på politiken var och är mindre än marginellt. I Ryssland var motsvarande siffra för de högerextrema hela 12,4%.

Att bara komma på tanken att kalla det som hände i Ukraina för ”nazistisk statskupp” är så absurt att bara Putins propagandamakare kan komma på tanken. Ur PsyOps-perspektiv kan det dock vara effektivt, främst mot den egna befolkningen som saknar tillgång till fri information, då nazismen inte står högt i kurs efter andra världskriget.

Det ironiska är dock att det gick alldeles utmärkt för Sovjet att samarbeta med nazisterna och ockupera ett antal länder ända tills Hitler bestämde sig för att angripa Sovjet. Idag är Ryssland en av de största uppbackarna av nazistiska och högerekstrema rörelser i världen. Det är också ironiskt att den som bakom lyckta dörrar tillsattes som ”premiärminister” på Krim direkt efter “revolutionen i Kiev” och under den redan påbörjade Ryska militära operationen, tillhörde partiet Rysk enighet med 3% av rösterna i det lokala parlamentet. Där kan man tala om kupp!

Vet du alltså bättre än krimska invånarna om vad som har hänt? Det är dem som var i Berkut och såg hur allting gick till, den informtionen finns väl dokumenterat i massor av videomaterial, titta längst upp jag har lagt en länk där polisen anfölls av nazister i Kiev under statskuppen.
Det finns inte en enda sanning i det du skriver, så det är meningslös att diskutera.
http://jinge.se/allmant/dags-att-erkanna-statskuppen-i-kiev-efter-tre-ar.htm

Tatjana. Jag förstår att det känns meningslöst att diskutera när argumentationen rasat ihop som ett korthus och allt som återstår är att länka till en av Sveriges mest obskyra bloggare och konspirationsteoretiker.
до свидания

Det är dina argumentationer som rasat ihop! Dem absolut flesta ryssar tycker som jag och vi kommer att rösta på Putin och din åsikt kommer ingen att fråga.
Vi känner bättre vad som händer i vårt land än du som aldrig varit där. Давай до свидания

Tatjana. Пока нет. Вот еще информация.

Hela din argumentation bygger på:
– Påhittade/förvrängda fakta och undvikande/förnekande av verkliga fakta.
– Känslor och starka åsikter. (Du/dina släktingar/alla ryssar VET att Putin/Stalin gjort allt rätt och ligger bakom allt bra.)
– Om man inte har varit i Ryssland/Sovjet så vet man inte hur det verkligen är/var.

Kan inte hjälpa att dra en parallell till kreationisternas argumentation. (Jorden är skapad av Gud för högst 6000 år sedan.) Det spelar ingen roll hur många fakta som talar för den vetenskapliga synen. Man tror så starkt på bibeln att fakta förnekas och egna påhittade/förvrängda sådana presenteras. Har man inte varit med vid skapelsen så kan man inte säga hur den gått till.

Skillnaden mellan kreationister och dagens ryssar är att kreationisterna har tillgång till annan information och möjlighet att välja mellan kreationism och det vetenskapliga synsättet. I dagens Ryssland har dock information som talar mot putinismen och stalinismen censurerats eller tystats på annat sätt och folk har därmed inga alternativ att välja mellan.

Mot den bakgrunden betvivlar jag inte att Putin kommer att väljas om. Det är tragiskt att se hur man håller på att förvandla en hel nation, som kunde ha blivit en positiv kraft, till politiska idioter.

Stängt för kommentering.