Stalin bor i ryska bubblan

Vilka är världshistoriens tio mest framstående personligheter? Frågar man ryssar så är de alla ryssar, förutom den mest framstående – som är Stalin. Så ser världen ut i den stora ryska opinionsbubblan.

Vilka är världshistoriens tio mest framstående personligheter? Frågar man ryssar så är de alla ryssar, förutom den mest framstående – som är Stalin. Så ser världen ut i den stora ryska opinionsbubblan.

Det är givetvis en helt omöjlig uppgift, men ändå en intressant tankelek: nämn de tio mest framstående personerna i hela världen, under hela den kända världshistorien.

Vad ska man utgå ifrån? Oftast var det inte enskilda personer som stod bakom viktiga historiska framsteg, mångas namn har inte bevarats, och urvalet blir med nödvändighet skevt, eftersom vi mest känner till personer från vår egen kultursfär. Men tio tänkbara kandidater kan man väl ändå skaka fram?

Jesus måste väl ingå, få människor har påverkat världen så mycket som han gjorde. Vetenskapsmän och -kvinnor som Aristoteles, Newton, Einstein och Skłodowska-Curie måste rimligtvis vara med, eftersom ingenting har påverkat den moderna världen mer än vetenskapens framgångar.

Ska man ha med någon politiker så kan man kanske plocka någon av de romerska kejsarna under Pax Romana. Antonius Pius kan vara lämplig. Av mer nutida politiker är säkert Nelson Mandela och Mahatma Gandhi självskrivna kandidater – och John F. Kennedy, som inte bara såg till att människan kom till månen, utan också hade sinnesnärvaro nog att avstyra Kubakrisen så att inte hela värlshistorien tog slut 1962.

Fredspristagaren Andrej Sacharov skulle också kunna ingå i kandidatlistan, och kanske Michail Gorbatjov, som – visserligen mot sin vilja – såg till att Sovjetimperiet kunde nedmonteras utan större blodspillan. Ska man ha med någon svensk så skulle det kunna vara Signe Bergman som kämpade för kvinnors rösträtt.

Oj, det är redan tolv. Vilka tar vi bort?

Det är ett intressant tankeexperiment som framför allt visar hur geografiskt och kulturellt begränsad vår (eller i alla fall min) kunskap om viktiga personer och händelser i världshistorien är. Och hur många fler män jag lätt kan nämna än kvinnor.

Men nu var det ju Ryssland det skulle handla om. Häromdagen publicerade det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada en opinionsundersökning där samma fråga har ställts till 1.600 invånare på 137 orter i Ryssland. Levada utsågs förresten förra året av ryska myndigheter till “utländsk agent”, formellt därför att Levada tagit emot utländsk finansiering men i praktiken därför att Levada inte går i de ryska myndigheternas ledband.

I alla fall, de tillfrågade i undersökningen fick fritt nämna tio personer som de ansåg vara “framstående” (выдающиеся). Det intressanta med listan är inte bara att massmördaren Stalin kommer på första plats (han nämndes av 38% av de tillfrågade) och Putin på andra plats (34%), utan också och framför allt det faktum att det inte finns en enda utlänning bland tio i topp. Alla är ryssar, förutom Stalin som var georgier men knappast heller kan räknas som utlänning i sammanhanget.

Jo förresten, enda kvinnan på listan, Katarina den Stora, var född i Tyskland. Som rysk kejsarinna kan dock inte heller hon ses som utlänning. Den första egentliga utlänningen på listan är Napoleon, och han är väl “framstående” framför allt därför att han angrep Ryssland och därmed lät Ryssland visa sin styrka och storhet.

På ryssarnas lista hamnar Brezjnev högre än Einstein. Det är ett fascinerande tecken på Rysslands slutenhet, ett kvarts sekel efter Sovjetimperiets sönderfall, att nästan alla stormän (och en kvinna) som ryssar kan namnen på är ryska eller sovjetiska härskare. Yttervärlden finns inte, annat än en hotfull omringning, och har aldrig funnits. I alla fall finns där ingenting som det är värt att bry sig om.

Två tredjedelar av ryssarna har inget utrikespass, och nästan lika många har aldrig varit utanför före detta Sovjetunionen. En stor del av Rysslands befolkning har en ytterst dimmig uppfattning om hur resten av världen ser ut, och det är precis så de som bestämmer vill ha det.

Då är det mycket lättare att få folket att tro att demokrati egentligen inte existerar, att alla regeringar är lika korrupta som den ryska – och att alla i utlandet hatar ryssar och vill Ryssland illa.

Det talas mycket om åsiktsbubblor i Sverige, men de är blygsamma jämfört med den enorma bubbla som huvuddelen av den ryska befolkningen med berått mod och med stor hjälp från de statsstyrda, navelskådande massmedierna har låtit stänga in sig i. Sedan Ryssland inledde aggressionen mot Ukraina 2014 har bubblan blivit betydligt tjockare och ryssarna ännu mer isolerade från omvärlden.

Men alla bubblors öde är att de förr eller senare spricker. När den ryska bubblan väl gör det vet vi inte vad regimen kan få för sig. Då får vi hoppas att den stora kärnvapenmakten i väst leds av en Kennedy, inte av en Trump.


Framstående personer enligt ryska folket

"Nämn de tio mest framstående personerna under alla tider hos alla folkslag"
(Öppen fråga). Levada 2017.
Intervjuer med ett representativt urval av rysk stads- och landsbygdsbefolkning genomfördes den 7-10 april 2017 på 137 orter i 48 regioner i Ryssland. Intervjuerna skedde hemma hos 1.600 intervjupersoner som var minst 18 år gamla.
1989199419992003200820122017
1. Stalin12203540364238
2. Putin21322234
3. Pusjkin25234239472934
4. Lenin72344243343732
5. Peter den store38414543373729
6. Gagarin1582633252020
7. Lev Tolstoj1381212142412
8. Zjukov19142022231512
9. Katarina den stora10101181111
10. Lermontov559109811
11. Lomonosov20131817171510
12. Suvorov17181816161210
13. Mendelejev1361213131210
14. Napoleon61919139139
15. Brezjnev68129128
16. Einstein9567777
17. Jesenin235657
18. Kutuzov1011111011127
19. Newton6346667
20. Gorbatjov1048666

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

7 svar på ”Stalin bor i ryska bubblan”

Nej givetvis i din bubbla är det en omöjlighet att ryssarna kan minnas Stalin med glädje. Då måste det givetvis vara nåt fel. Gorbatjov är uppenbarligen en idol för dig. Ryssarna föraktar honom lika mycket som de hatar Jeltsin.

För övrigt var Stalin ingen “massmördare”. Det var däremot NKVD-chefen Jezhov som är den som var ansvarig för massrepressionen 1937-1938.

Hög tid att rycka glorian av Kennedy. Han var en förbrytare och ingen hjälte. Mandela arresterades efter tips från USA – 1962 då Kennedy styrde.

Tack Kalle, belysande artikel! Om inget annat så förstår man att vi lever i olika världar. Oavsett om man tar ställning eller inte.

Ingen har sagt att man skall välja den person man tycker bäst om. Det är din egen tolkning.

Att Levada agerar i andra länders intresse har nog myndigheterna trots allt rätt i. Deras opinionsundersökningar om t.ex. politiker och samhällsinstitutioner har naturligtvis stort värde, men varför varvar de med sådana här helt meningslösa enkäter? Och varje gång de får något sådant här resultat som, med lite illvilja, kan tolkas som att ryssar är jättekonstiga så sprids dessa över världen via det globala nätverket av antiryska journalister och bidrar till antirysslands-hetsen. Levada borde hålla sig till seriösa och meningsfulla undersökningar, istället för sådant här trams.

Ожегов:
ВЫДАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся.
Выделяющийся какими-нибудь качествами (обычно положительными). Выдающийся учёный. Выдающиеся достижения.

Svensk ordbok:
fram`stående
adjektiv, ingen böjning
som har goda kvaliteter eller erkänd ställning vanligen in­om visst om­råde
en framstående musiker; en framstående forskare; framstående gäster

Ja? Det står “eller erkänd ställning”. Det hade, såvitt jag vet, Stalin. Han var en framstående diktator, oavsett om man gillar honom eller inte. Och man kan, utan att gilla eller beundra honom, tycka att DELAR av vad han gjorde var bra och viktigt. Ledde landet genom kriget till exempel. Vi landar väl som vanligt i slutsatsen att du implicit tycker det hade varit bättre ifall nazisterna vunnit, varefter fortsatt diskussion är meningslös.

Nu är väl detta med ryssars beundran för Stalin ingen nyhet direkt, vi kan ju påminna oss om Stalins höga placering (3:e plats om jag minns rätt) i tävlingen “Rysslands namn” för knappt 10 år sedan. Stalin-nostalgin var ju minst lika stark under de kaotiska åren på 90-talet och just i början av 00-talet. Jag tror själv att stalinkulten är på väg att försvinna, sakta men säkert.
Att Putin hamnar så högt upp på listan är måhända lite förvånande, men egentligen inte så konstigt när man tänker på att han nu varit landets ledare i närmare två decennier och syns hela tiden i tv-rutan.

Men som frågan är ställd innebär ju resultatet inte att ryssarna tycker att Stalin (eller ngn annan av personligheterna) är någon hjälte, någon att se upp till. Utan endast att de gjort ett viktigt avtryck i historien. Frågeställningen lämnar inte utrymme för något normativt ställningstagande åt det ena eller andra hållet.

Och det är väl egentligen inte så konstigt att det är mest ryssar som folk nämner. Människor är ju såklart färgade av den kultur och det sociala sammanhang de själva lever i. Det speglar helt enkelt ryssarnas egna historiekunskaper. Jag är säker på att om motsvarande undersökning gjorts i USA eller för den delen Storbritannien hade listan varit fylld av amerikaner respektive britter. Även i Sverige hade det nog varit oproportionerligt många svenskar, och oproportionerligt få kvinnor. Så i det avseendet är resultatet absolut inte unikt för Ryssland

Stängt för kommentering.