Ryssar ska stupa i hemlighet

Från och med nu är ryska försvarsmaktens förluster av manskap en statshemlighet inte bara i krigstid, utan också när ”specialoperationer” genomför i fredstid.

En färsk soldatgrav i ryska Tatarstan. Från Rusan Levijevs Facebooksida.
En färsk soldatgrav i ryska Tatarstan. Från Ruslan Levijevs Facebooksida.

Från och med nu är ryska försvarsmaktens förluster av manskap en statshemlighet inte bara i krigstid, utan också när “specialoperationer” genomförs i fredstid. Det fastslog president Vladimir Putin genom ett dekret han skrev under den 28 maj.

Samma dekret utvidgar hemlighetsmakeriet även på flera andra områden, men hemligstämplandet av försvarsmaktens förluster i fredstid var dekretets första punkt och den som väckte mest uppmärksamhet.

De mest alarmistiska bedömarna kopplade ihop dekretet med den kraftigt ökade ryska militära närvaron vid ukrainska gränsen och menade att det handlar om förberedelser inför en storoffensiv. Tanken skulle ha varit att man måste hemlighålla de tusentals ryska dödsoffer som en sådan offensiv skulle leda till.

En rysk offensiv är givetvis inte utesluten – sedan den ryska annekteringen av Krim är det klokast att inte utesluta någonting när man försöker förutspå vad den ryska statsledningen kan få för sig. Men det finns en kanske mer sannolik förklaring till hemlighetsmakeriet: man vill sätta stopp för aktivister som genom att leta reda på färska soldatgravar gång efter annan ställer till det för myndigheterna som får allt svårare att hitta rimliga förklaringar till varför så många ryska militärer dödas under helt fredliga militärövningar vid ukrainska gränsen.

Redan i augusti 2014 publicerade journalisten Lev Sjlosberg uppgifter om färska soldatgravar i närheten av Pskov. Han misshandlades av okända män och hamnade på sjukhus. När Ella Poljakova, ordförande i organisationen Sankt Peterburgs soldatmödrar, begärde en officiell förklaring till nio kontraktsanställda soldaters död svarade myndigheterna med att förklara organisationen “en utländsk agent”.

Den senaste veckan har uppgifter om mystiska soldatgravar på flera håll i Ryssland publicerats av programmeraren och bloggaren Ruslan Levijev. Hans metoder har ifrågasatts, men hans avslöjanden är mycket besvärande för myndigheterna.

Det finns indikationer som tyder på att föräldrar till stupade soldater har skrämts till tystnad med hot om åtal – och löften om kompensation om de håller tyst. Men hittills har det varit oklart på vilka grunder de skulle kunna åtalas om de talar ut. Inte nu längre – med stöd av Putins nya dekret blir all information om stupade soldater en statshemlighet, och den som avslöjar statshemligheter riskerar ett långt fängelsestraff.

På samma sätt kan dekretet användas för att stoppa aktivister som Levijev: framöver är det lätt att låsa in den som åker runt och fotograferar färska soldatgravar. Fotografierna avslöjar ju en statshemlighet.

Myndigheterna å sin sida har också hittills för det mesta vägrat att lämna ut uppgifter om de stupade – men nu har de laglig grund till att säga nej.

Fast om man frågar Putins pressekreterare Dmitrij Peskov är svaret detsamma som alltid: ingenting har med något annat att göra, framför allt har presidentens nya dekret inget med situationen i Ukraina att göra, och givetvis handlar det inte om att Ryssland skulle planera någon offensiv. Anledningen till dekretet var helt enkelt att lagen behövde förbättras.

Parlamentsledamoten Frants Klintsevitj, representant för Enade Ryssland och vice ordförande i försvarsutskottet (samt överste och ordförande i ryska Afghanistanveteranerna) förklarade å sin sida att presidentens dekret är “en logisk reaktion på det förändrade läget i världen” – bland annat på Islamiska statens upptrappade verksamhet.

Så nu vet vi det.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.