Familjens suveränitet ersätter barns rätt

I går framträdde Vladimir Putin på ett möte om familjepolitik med ultrakonservativ, rysknationalistisk inriktning. Putins tal visar tydligt att han nu helt motsätter sig alla västliga idéer om barnskydd. I stället för barnets rättigheter är det “familjens suveränitet” som ska värnas.

I går lördag framträdde Vladimir Putin på en tillställning som kallas för “ryska föräldrakonferensen” i Moskva. I praktiken handlar det om en rörelse som motsätter sig en modernisering av barnskyddet i Ryssland. Bakom arrangemanget står den sovjetnostalgiska rörelsen Sut vremeni (“Tidens essens”) och den ärkekonservativa föräldraorganisationen ARKS som arbetar för “traditionella andligt-moraliska värden” och mot familjelagstiftning av västligt snitt.

Huvuddelen av deltagarna på mötet var ultrakonservativa “ryska patrioter” eller företrädare för bakåtsträvande kyrkliga grupper. Putins tal – samt det faktum att han överhuvudtaget väljer att framträda inför denna publik – är intressant och visar tydligt att han nu helt motsätter sig alla västliga idéer om barnskydd. Han pratar bland annat om “familjens suveränitet” som man inte ska kränka. Däremot nämner han inte barnens rättigheter eller barnskydd överhuvudtaget. I stället talar han om “den stora familjens tradition” i Ryssland, något som han vill återuppliva.

Det nya begreppet “familjens suveränitet” är intressant också därför att den påminner om Putins tidigare favoritbegrepp “suverän demokrati” som i praktiken innebär att Ryssland har sin egen version av demokrati som ingen utomstående bör ha synpunkter på, för det skulle innebära att man inkräktar på Rysslands självständighet.

Putin försvarar givetvis beslutet att stoppa adoptioner av ryska barn till USA, men det mest intressanta är hans ordval när han kommer in på begreppet “juvenalnaja justitsija”, vars tillämpning enligt honom kan leda till förfärliga konsekvenser och korruption. Han nämner också att ryska familjer i utlandet utsatts för regelrätta förföljelser, ett påstående som regelbundet fått spridning i ryska medier under de senaste månaderna.

Här ett kort avsnitt, i officiell engelsk översättning:

Russians and almost all the peoples of Russia have centuries-old traditions of a big family, which unites several generations. Care for the elderly and the children always had special importance. We must revive these traditions, while at the same time making every effort to avoid blindly copying other cultures’ experience. This is because the management models of social phenomena are controversial in these spheres and in those countries where the rules of juvenile justice are most widely applied.
There are some advantages and great many disadvantages. Incidentally, the general public is aware of these disadvantages as experienced by Russian families living abroad.
There are many examples where normal, loving and hard-working parents lose custody of their children. Some cases of interference in family life are just absurd and make a mockery of justice.
An ill-considered introduction of such mechanisms can lead to the violation of family sovereignty, cause distrust and discord between parents and children, and even outright corruption, when some unscrupulous officials take advantage of such situations.
Certainly, we must and will listen to your opinions. I want to assure you of that.

Originalet på ryska finns här.

I sitt tal tar Putin för första gången helt öppet ställning i den långdragna inrikespolitiska dispyten mellan västligt inriktade familjepolitiska experter som vill att beslut om omhändertagande av barn ska fattas av domstol, och konservativa krafter kring den ortodoxa kyrkan som talar om vikten av att behålla familjen intakt och som försöker stoppa ny lagstiftning på området.

I rysk politisk diskussion är “juvenalnaja justitsija” kodordet för det förhatliga västliga systemet. Det märkliga är att det här verkar vara en helt och hållet rysk lexikal uppfinning, visserligen formad efter det engelska “juvenile justice”, men med en helt annan innebörd.

En av talarna vid konferensen var förresten den ökände finske docenten(?) Johan Bäckman, som i sin blogg sätter likhetstecken mellan barnskydd av västlig modell (kodord “juvenalnaja justitsija”) och fascism. Dessutom framträdde givetvis representanter för ryskortodoxa kyrkan samt Rysslands officiellt erkända muslimska samfund. Och Putin lovade att lyssna noga på konferensens rekommendationer.

Lördagens tal är en logisk fortsättning på den linje Putin slog in på när han talade inför ryska ortodoxa kyrkans biskopsmöte den 1 februari. Då påpekade han att Ryssland visserligen är en sekulär stat, men att ordet “sekulär” inte ska tolkas “vulgärt och primitivt”, utan kyrkan måste få en stark roll i familjepolitiken och i stärkandet av den patriotiska andan inom försvarsmakten. Engelsk översättning av talet finns här, ryska originalet här.

Samma biskopsmöte antog sedan ett omfattande dokument om reformen av familjerätten. Dokumentet föreslår bland annat att kyrkans representanter ska vara delaktiga på alla nivåer och i alla organ där beslut om vårdnad och omhändertagande fattas.

Allt detta handlar givetvis inte speciellt mycket om barn. Putin har helt enkelt beslutat sig för att alliera sig med de konservativa, mot den västvänliga oppositionen.

Mer på temat

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

6 svar på ”Familjens suveränitet ersätter barns rätt”

Hur är det idag då? Kan barn som bor i dåliga familjer omhändertas i Ryssland? Vem bestämmer om det? Talar motståndarna mot “juvenalnaja justitsija” överhuvud taget om vad som ska göras om det uppstår våld, vanvård eller andra problem inom familjen? Eller blundar man och utgår från att alla familjer ska börja sköta sig bara man tar bort möjligheten till omhändertagande?

Det märkliga är att det nuvarande ryska systemet är väldigt likt den nidbild av det västerländska systemet som sprids i ryska medier. Visst sker det omhändertaganden, och då ofta på ett ganska brutalt sätt – föräldrarna blir av med sina “föräldrarättigheter” som det heter i rysk lag, och är alltså efter ett sådant omhändertagande juridiskt inte längre föräldrar till sitt eget barn.

Jag har kompletterat texten lite nu, lade bland annat till en mening om vad ortodoxa biskopsmötet tyckte i frågan för en vecka sedan. De verkar tycka att kyrkan ska vara med och påverka beslut som berör barn och föräldrar på alla nivåer, och att föräldrar som har problem ska vända sig till kyrkan och inte till myndigheterna.

Här är ett kort avsnitt ur en artikel jag skrev i ämnet 2010:

Sedan år 1994 behövs det inte längre något domstolsbeslut för omhändertagande av barn i Ryssland, och besluten där är ofta godtyckliga.
Till skillnad från Finland och andra nordiska länder finns det i Ryssland praktiskt taget inget förebyggande arbete för att hjälpa familjer med problem, säger Viktorija Sjmidt. När sociala myndigheter kopplas in handlar det oftast om ett brådskande omhändertagande där inga diskussioner med föräldrarna förs.

Hej Kalle, Har du skrivit någonting om detta?

>>en uppmaning som den oberoende radiostationen Eko Moskva berättade om häromveckan. Från Kreml kom följande krav till landets tv-stationer: ”Ni ska minska er rapportering om vad premiärminister Medvedev gör. Och när ni visar honom ska ni koncentrera er på vad han säger och på impopulära regeringsbeslut, som restriktioner för rökare och hårdare bötesstraff för bilister”.<<

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tidsnod-i-kreml_7918654.svd

Artikeln i Svenska Dagbladet är inte korrekt på punkten som handlar om pekpinnar från presidentadministrationen. Det är bara rykten, och det är inte Echo Moskvy som först rapporterade om dessa rykten, utan tidningen Argumenty Nedeli.

http://argumenti.ru/politics/n374/229655

Det stämmer att Medvedev har många fiender. Men jag tror att han hänger kvar ett tag till. Även vad gäller att behålla evig sommartid har han ju hittills lyckats försvara sin landvinning :-)

Tack för svaret, Kalle!

Litar mer på dina kunskaper och omdöme om Ryssland än någon annan aktuell svensk Rysslandsexpert inom svensk media. :-)

Stängt för kommentering.