Pengar från yttre rymden hotar Ryssland

Miljoners miljarder pengar finansierar undergrävande verksamhet i Ryssland, hävdade Putin nyss i en tysk tv-intervju. Klart vi måste ha koll på vad pengarna används till, lade han till. Det finns bara ett problem: pengarna är så hemliga att ingen har sett dem, inte ens de påstådda mottagarna.

Kampen mot regimkritiker och rättsaktivister i Ryssland sker just nu huvudsakligen genom rättsapparaten, på tre frontavsnitt: förföljelsen av medborgarorganisationer (främst Golos), rättegången mot antikorruptionsaktivisten och oppositionsledaren Aleksej Navalnyj, samt den så kallade 6:e majsaken där ett drygt tjugotal demonstranter, varav många snart suttit häktade i ett år, ska ställas inför rätta för delaktighet i “massupplopp”.

I alla tre inriktningar har det på senare tid framkommit dokument eller officiella uttalanden som än en gång tydligt visar att det handlar just om en politisk kampanj. Här är en sammanfattning av läget när det gäller Golos och andra “utländska agenter”. Text nummer två om Navalyjrättegången finns här. Jag återkommer inom kort till 6:e majsaken som även den är högaktuell.

Organisationen Golos, som arbetar med valövervakning, utsattes för hårt tryck från myndigheterna redan inför parlamentsvalet i december 2011. På maktpartiet Enade Rysslands partikongress anklagade Vladimir Putin utländska makter för att försöka påverka valet. Den officiella dagstidningen Rossijskaja Gazeta pekade ut Golos som en fientlig organisation, finansierad av illvilliga utländska krafter. Liknande anklagelser upprepades i en propagandafilm i rysk tv två dagar före valet. Samma film anklagade svenska diplomater för försök att påverka valutgången.

Golos fick också besök av åklagarmyndigheten och dömdes till böter i en blixtsnabb rättegång dagarna före valet 2011. Trots frontalangreppet lyckades Golos medarbetare – och många andra oberoende övervakare – avslöja uppenbart valfusk på många håll i landet. Golos samlade bland annat in originalprotokoll från 1.700 lokala valnämnder och jämförde siffrorna med slutresultaten. Denna kontrollräkning, som omfattade mindre än 2 procent av de 95.000 vallokalerna i Ryssland, visade att maktpartiet där tilldelats 141.000 fler röster än partiet fått enligt den officiella rösträkningen i vallokalerna.

Inför presidentvalet i mars 2012 vräktes Golos från sina hyrda lokaler i centrala Moskva. I somras kastades det amerikanska biståndsorganet USAID ut ur Ryssland. USAID hade gett bidrag till Golos verksamhet.

Nu ställs Golos och dess ordförande Lilija Sjibanova inför rätta, anklagade för att vara “utländska agenter”.

Enligt en lag som trädde i kraft i november måste ryska organisationer som tar emot något som helst stöd från utlandet, och som sysslar med “politisk verksamhet”, registrera sig som utländska agenter och stämpla alla sina trycksaker med orden “utländsk agent “. Ingen organisation har hittills gått med på att spionstämpla sig själv, men redan samma dag som lagen trädde i kraft gjorde någon annan det – flera ryska människorättsorganisationers hus klottrades ned med de förhatliga orden.

I februari talade president Vladimir Putin på säkerhetstjänsten FSB:s ledningsmöte och krävde åtgärder. Strax därefter inleddes razzior mot människorättsgrupper runt om i Ryssland, också mot internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch och Transparency International.

Golos är den första organisation som officiellt anklagas för att ha brutit mot lagen om “utländska agenter”. Enligt Lilija Sjibanova själv är anklagelsen absurd, eftersom Golos dels inte mottagit något utländskt stöd sedan lagen trädde i kraft, dels inte sysslar med politisk verksamhet. Hon anser att det hela är en politisk kampanj som syftar till att smutskasta alla organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.

I oktober tilldelades Golos Norska Helsingforskommitténs Sacharovpris. Prissumman på 10 000 dollar (63 000 svenska kronor) betalades ut i december, några dagar efter det att lagen om utländska agenter trätt i kraft. Det är detta som enligt ryska myndigheter gör Golos till “utländsk agent”, trots att Golos vägrat att ta emot prispengarna.

Att det är just Sacharovpriset som avses när Golos anklagas för att ha tagit emot utländsk finansiering framgår tydligt av ett dokument från ryska finansinspektionen som publicerats bland annat på Golos webbsida.

Penningsumman som Golos anklagas för att ha tagit emot är helt bagatellartad jämfört med de enorma siffror Vlaidmir Putin för en vecka sedan nämnde i en intervju med tyska tv-bolaget ADR, när han fick en fråga om förföljelsen av medborgarorganisationer i Ryssland. Han hävdar att 654 organisationer i Ryssland emottagit utländsk finansiering till ett sammanlagt värde av 28,3 miljarder rubel (5,8 miljarder kronor), detta enbart under fyra månader efter det att lagen om utländska agenter trädde i kraft. Av dessa pengar ska 855 miljoner rubel (175 miljoner kronor) ha betalats ut genom “diplomatiska beskickningar”.

– Dessa organisationer är inblandade i inrikespolitisk verksamhet. Bör inte vårt samhälle få veta vem som får dessa pengar och för vilket ändamål? frågar Putin retoriskt.

Summorna han nämner är absurt stora, även i jämförelse med tidigare påståenden från officiellt håll. Bara fyra dagar före Putins uttalande redovisade parlamentsledamoten Aleksandr Sidjakin, som var initiativtagare till agentlagen, helt andra siffror. Enligt honom finns det ungefär 221.000 medborgarorganisationer i Ryssland, varav “färre än tusen” berörs av agentlagen. Han sade också att “medborgarorganisationer” under 2011 sammanlagt mottagit utländskt stöd till ett värde av 19 miljarder rubel (3,9 miljarder kronor) enligt justitieministeriets siffror. Finansinspektionen hade enligt honom en något högre siffra, 23 miljarder rubel (4,7 miljarder kronor).

Man ska inte glömma att Sidjakin pratade om “medborgarorganisationer” i största allmänhet, inte specifikt de som stämplas som “utländska agenter”. Vi vet alltså inte hur många eller vilka organisationer som skulle ha mottagit dessa pengar, eller till vilket ändamål.

USA har i många år varit den största bidragsgivaren till Ryssland. Enligt officiella siffror betalade USA år 2012 ut sammanlagt 51,8 miljoner dollar (329 miljoner kronor) till projekt i Ryssland. Största utgiftsposten var utveckling av hälsovård (20,1 miljoner dollar, huvudsakligen till arbete mod tuberkulos och aids). Sammanlagt 18,0 miljoner dollar (114 miljoner kronor) gick till “demokrati, mänskliga rättigheter, god förvaltning” – det som de ryska myndigheterna nu uppenbarligen definierar som “inrikespolitisk verksamhet”.

Om stödutbetalningarna hade varit jämnt fördelade över året skulle det innebära att var och en av de 654 organisationer Putin nämnde i genomsnitt kunde ha tagit emot motsvarande 58.000 svenska kronor i amerikanskt statligt stöd under årets sista fyra månader.

Men nu hävdar alltså Putin att dessa 654 organisationer som sysslar med “politisk verksamhet” på fyra månader skulle ha fått sammanlagt 5,8 miljarder kronor i utländskt stöd. Om siffran stämde skulle det alltså innenbära att varje organisation i genomsnitt skulle ha fått motsvarande 8,8 miljoner kronor i handen enbart under hösten 2012.

Skillnaden mellan 58.000 kronor i amerikanskt stöd och 8,8 miljoner kronor sammanlagt är häpnadsväckande. Även om vi generöst lägger till ytterligare 100.000 kronor per organisation från EU-länder samt 100.000 kronor från icke-statliga givare (vilket i och för sig är helt orealistiska siffror) så återstår 8,5 miljoner kronor per organisation som uppenbarligen kommer från yttre rymden.

Och vart har dessa pengar från yttre rymden då tagit vägen? Det undrar 63 ryska medborgarorganisationer, som i ett öppet brev till Putin konstaterar att de själva i alla fall inte sett röken av miljarderna. Därför frågar de vad det är för okända organisationer som fått ta del av pengaregnet:

Även vi anser att samhället har full rätt att veta vilka organisationer som får stöd, även från utlandet, i vilken omfattning, och för vilka ändamål. Därför lämnar vi och andra medborgarorganisationer årlig redovisning om vår verksamhet som publiceras på Justitieministeriets webbplats, där det ingår fullständig information om finansiella medel från utlandet. Alla som så önskar kan ta del av dessa uppgifter.
Men eftersom siffrorna som nämndes i Er intervju i alla fall är tiotals gånger högre än vår uppfattning gällande omfattningen av det utländska stödet till ryska medborgarorganisationer, skulle vi även själva vilja veta vad det är för organisationer som får sådana summor.
Vi är medvetna om att Ni kan förfoga över annan information ur någon sorts speciella källor. Med tanke på det allmänna intresset för den här frågan uppmanar vi er att beordra omedelbart offentliggörande av en fullständig lista över dessa 654 medborgarorganisationer med en specifikation över medel de emottagit under de gångna 4 månaderna, och för vilken verksamhet dessa medel utbetalats.

Lilija Sjibanova från Golos är en av de 63 undertecknarna. Det är få som väntar sig något svar från presidenten – om man inte ska räkna rättegången mot Golos som ett svar. Rättegången inleds den 24 mars. Organisationen hotas nu av böter på motsvarande 100 000 kronor, och Lilija Sjibanova själv kan dömas till böter på 60 000 kronor. Om Golos ändå vägrar att registrera sig som “utländsk agent” kan organisationen därefter likvideras.

Jo, och nu vräks Golos återigen, för andra gången på ett drygt år. Den nya hyresvärden har precis sagt upp kontraktet.

Mer på temat

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

Ett svar på ”Pengar från yttre rymden hotar Ryssland”

Stängt för kommentering.