Massupploppet som aldrig fanns

Sammandrabbningen mellan demonstranter och kravallpolis i Moskva den 6 maj 2012 blev en vändpunkt i den ryska proteströrelsen. Myndigheterna talar om “massupplopp” och den rättsliga processen blir allt mer omfattande. Men när det begav sig märkte polisen inget upplopp.

Kampen mot regimkritiker och rättsaktivister i Ryssland sker just nu huvudsakligen genom rättsapparaten, på tre viktiga frontavsnitt: förföljelsen av medborgarorganisationer, rättegången mot antikorruptionsaktivisten och oppositionsledaren Aleksej Navalnyj, samt den så kallade 6:e majsaken, där ett tjugotal demonstranter, varav många snart suttit häktade i ett år, ska ställas inför rätta för delaktighet i “massupplopp”.

I alla tre inriktningar har det på senare tid framkommit dokument eller officiella uttalanden som än en gång tydligt visar att det handlar just om en politisk kampanj. Detta är den avslutande texten av tre. De första två finns här och här.

Demonstrationen den 6 maj 2012, dagen före Vladimir Putins återinvigning till presidentämbetet, blev en våldsam historia. Det förekom våld även från demonstranternas sida, men i huvudsak var det polisen som stod för det grova och till stor del oprovocerade våldet.

Ändå hävdade Putins talesman Dmitrij Peskov efteråt att polisen agerat “mjukt” och att han personligen gärna hade sett att de tagit hårdare tag. Senare, i samtal med parlamentsledamoten Ilja Ponomarjov som undrade vad Peskov menade, ska han ha sagt att rätt hämnd för en skadad kravallpolis vore att smeta ut demonstrantens lever på asfalten.

Det är också ungefär vad den ryska rättsapparaten nu sysslar med.

Sammanlagt 18 personer som anklagas för massupplopp eller anstiftan till massupplopp sitter häktade, många av dem sedan snart ett år. Några till sitter i husarrest eller är belagda med reseförbud. En har flytt landet. Två har erkänt sin skuld i hopp om strafflindring och dömts till 4,5 respektive 2,5 års fängelsestraff. Åtta års fängelse hotar dem som misstänks för att ha organiserat upplopp.

Att det förekom visst våld mot ordningsmakten vid sammandrabbningen den 6 maj är obestridligt. Den springande punkten är huruvida händelserna kan beskrivas som ett organiserat våldsamt upplopp i stor skala, som åklagarsidan hävdar – eller om det snarare handlar om att polisen med flit provocerade fram en sammandrabbning genom att skapa en smal flaskhals för demonstrationståget, som demonstranterna själva hävdar.

Frågan har diskuterats med varierande intensitet ända sedan den 6 maj 2012, och även om de flesta vittnesmål och videoupptagningar tyder på att demonstranternas version ligger betydligt närmare sanningen, har de rättsvårdande myndigheterna inte vikt en tum. Snarare har de ännu hårdare tryckt på att det visst handlade om ett planerat upplopp – senast häromveckan genom att häkta vänsteraktivisten Aleksej Gaskarov, som först skulle höras som vittne, men plötsligt anklagades för att ha organiserat upploppet.

Därför är det ytterst intressant att läsa en intern polisrapport om händelserna den 6 maj 2012. Rapporten, som upprättades samma dag, men läckte ut först i mitten av april 2013, visar tydligt att det enligt polisen inte alls handlade om något “massupplopp”, utan att etiketten är påklistrad i efterhand, uppenbart för att statuera exempel och för att skrämma regimkritiker till tystnad.

Dokumentet publicerades den 10 april i webbtidningen Jezjednevnyj zjurnal. Speciellt de två sista styckena i rapporten visar tydligt inte bara att polisen hade mer än tillräckliga styrkor för att avvärja alla försök till våldsamt upplopp, utan också att det enligt polisen överhuvudtaget inte inträffade några “extraordinära händelser” under demonstrationen:

Den sammanlagda insatsstyrkan som användes för att upprätthålla allmän ordning och medborgarnas säkerhet i staden Moskva bestod av 12.759 personer, därav: polis – 7.609 personer, trafikpolis – 100 personer, militärens inrikesstyrkor – 4.650 personer, medlemmar i Moskvas medborgargarde – 400 personer.
Som resultat av de åtgärder som vidtogs av säkerhetsmyndigheterna i Moskva fullföljdes uppdraget att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i full omfattning och inga extraordinära händelser tilläts äga rum.

Inget organiserat massupplopp, alltså.

Visst framgår det av dokumentet också att sammanlagt 28 poliser och militärer skadades, 4 av dem så allvarligt att de behövde sjukhusvård. Det framgår också att det kastades en del föremål på polisen. Men enligt rapporten skadades poliserna inte när demonstranter försökte bryta igenom polisavspärrningarna, som det har hävdats, utan när polisen stormade folkmassan:

Under tidsperioden från 18.00 till 21.00 vidtogs nödvändiga åtgärder för att tvinga bort medborgare som befann sig på Malaja Kamennajabron, på Bolotnajastrandgatan och Bolotnajagatan, samt för att gripa dem som mest aktivt vägrade lyda polisens lagliga order, under vilka åtgäder drabbades och på olika sätt skadades 28 poliser och militärer från inrikesstyrkorna, varav 4 poliser lades in på vårdinrättningar.
Sammanlagt, med syfte att inte tillåta störande av allmän ordning och säkerhet samt för att inte tillåta genomförande av aktioner som inte fått tillstånd av den verkställande makten, grep polisen 656 personer (lista bifogas) som transporterades till Rysslands inrikesministeriums Moskvaavdelnings jouravdelningar.

Nu skriver polisbefälet D.Ju.Dejnitjenko som en kratta, och det är inte lätt att veta att “inrikesministeriets jouravdelningar” är det som vi i dagligt tal kallar för polisstationer. Och man kan undra hur det går till när man “aktivt vägrar lyda” polisens order. Men i Dejnitjenkos rapport kan det inte skönjas några som helst tecken på det välplanerade och välorganiserade “massupplopp” som myndigheterna snart började tala om.

Den 22 april offentliggjordes en omfattande rapport som en grupp kända ryska människorättsaktivister, journalister och författare tagit fram efter att ha hört över 600 vittnen till sammandrabbningen den 6 maj 2012. I sina slutsatser hävdar gruppen att hela sammandrabbningen provocerades fram med flit, och därefter har blåsts upp i avskräckande syfte med benägen hjälp av de rättsvårdande myndigheterna och de kremltrogna tv-kanalerna.

Människorättsaktivisternas rapport kanske kan avfärdas som en partsinlaga – men knappast den officiella polisrapporten. De kremltrogna massmedierna tiger givetvis om båda.

I dag publicerade den regimkritiska tidningen Novaja gazeta dessutom resultatet av sitt eget grävarbete kring händelserna den 6 maj 2012. Enligt tidningen var de omfattande säkerhetsstyrkorna extremt tungt beväpnade, eftersom makthavarna befarade att demonstranterna skulle försöka storma Kreml. Enligt tidningen provocerades sammandrabbningen med polisen fram av “okända stenkastare i svarta masker”.

En ny protestaktion ska äga rum i kväll, på årsdagen av sammandrabbningen. Det planerade demonstrationståget förbjöds, så det blir bara en samling vid Bolotnajatorget. Hur många som vågar sig dit blir ett tydligt tecken på hur bra myndigheterna lyckats med sin avskräckningskampanj.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

Ett svar på ”Massupploppet som aldrig fanns”

Allt bra, bara en språklig kommentar: Rättsvårdande (pravochranitelnye) är väl myndigheternas förskönande ord för polis oa, På andra sidan pravozasjtjitnye, ordagrant rättsskyddandre, men syftar på medborgarrättskämparna.

Stängt för kommentering.