Ryssland försvarar mänskliga rättigheter

rapportDet ryska utrikesdepartementet har publicerat sin första rapport om mänskliga rättigheter i världen. Av någon anledning koncentrerar rapporten sig huvudsakligen på verkliga och påstådda problem med mänskliga rättigheter i USA. Därutöver får ett antal EU-länder (däribland Sverige) samt Kanada och Georgien en släng av sleven.

Även civila dödsoffer under den Nato-ledda operationen i Libyen nämns i rapporten. Eftersom rapporten utgår från ryska utrikespolitiska prioriteringar ser rapportören inga andra problem med mänskliga rättigheter i Libyen under det gångna året. Inte heller kritiseras regimen i Syrien, där Ryssland har en marinbas.

I Kaukasien kritiseras Rysslands viktigaste fiende, Georgien, medan grannlandet Azerbajdzjan, där problemen med mänskliga rättigheter är betydligt större, inte alls nämns. Ryska utrikesministeriet ser inte heller några problem med mänskliga rättigheter i Vitryssland, Nordkorea eller Uzbekistan.

Däremot finns det enligt rapporten betydande problem med mänskliga rättigheter i Sverige. Framför allt handlar det om diskriminering av invandrare i arbetslivet, diskriminering av nationella minoriteter och asylsökande.

Mer specifikt hävdar rapporten att Sverige “i vissa fall inte tar emot asylansökningar av eritreanska medborgare, som då riskerar att skickas tillbaka, vilket strider mot rekommendationen från FN:s flyktingorgan”. Formuleringen är märklig, men det handlar uppenbarligen om avvisningar av asylsökande till Eritrea.

När det gäller asylsökande från Ryssland intar ryska utrikesdepartementet motsatt hållning – i samma rapport kritiseras Sveriges vägran att överlämna två namngivna tjetjenska flyktingar till ryska myndigheter.

Även FRA-lagen kritiseras, men beskrivningen av lagen i den ryska rapporten är helt felvisande. Så här står det:

Кроме того, в январе 2009 г. вступил в силу закон о перлюстрации электронных сообщений (2008:717). Согласно его положениям, шведские спецслужбы имеют право отслеживать всю интересующую их информацию в сети Интернет, а также прослушивать разговоры по мобильной и обычной телефонной связи любого подозреваемого в преступной или террористической деятельности лица без соответствующей санкции судебных органов. Примечательно, что «антитеррористическая» направленность упомянутого закона никак не препятствует продолжению работы на сервере шведского Интернет-провайдера сайта чеченских боевиков «Кавказ-Центр».

Därutöver trädde en lag om kontroll av elektroniska meddelanden (2008:717) i kraft i januari 2009. Enligt lagens bestämmelser har svenska säkerhetstjänster rätt att spana efter all information som de är intresserade av på internet samt att utan domstolsbeslut i det mobila och fasta telefonnätet avlyssna samtal av alla personer som misstänks för olaglig verksamhet eller terrorbrott. Det är anmärkningsvärt att den nämnda lagens “antiterrorinriktning” inte på något sätt hindrar den fortsatta verksamheten av tjetjenska väpnade gruppers webbplats Kavkaz-Center på ett svenskt internetföretags server.

Det finns redan tillräckligt mycket skrivet om FRA-lagen, men bara kort: lagen handlar alltså inte om vanlig avlyssning utan om signalspaning, och tillstånd för signalspaning prövas av domstol. Hur som helst, med tanke på hur oppositionsföreträdare avlyssnas i Ryssland framstår den ryska kritiken något missriktad.

Det är också märkligt att koppla ihop Kavkaz-Centers verksamhet med FRA-lagen. Det är ju den slappa svenska Yttrandefrihetsgrundlagen ryska utrikesministeriet i så fall borde kritisera. Där har ryska regeringen säkert flera konstruktiva förslag på hur den svenska lagstiftningen skulle kunna förbättras.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

3 svar på ”Ryssland försvarar mänskliga rättigheter”

Naturligtvis så är det hela galet. Men USA så länge de är för statstortyr, som republikanerna är som vore det en höger-vänster fråga, har diskvalificerat sig som domare över Ryssland. Vi emellertid har den moraliska rätten, och skyldigheten, att protestera mot rapporten. Men detta är ett av de mer harmlösa tilltagen från ryssarnas sida. De har fortfarande en stadigt och snabbt växande krigsmakt, kom ihåg det! Friedrich Nietzsche sade; “Segraren blir dum av krig”. Jag säger; man behöver inte vinna ett krig för att bli dum, det räcker med att man blir militärt överlägsen.

Jag hoppas att Putin bemöts i framtiden, allt annat vore obra för oss och taskigt mot Putin, tänk på att han försöker leva upp till kristna värderingar! Det är bra att du bemöter honom och andra ryska statsmän Kalle. Men han är ett offer för sin kultur och för att han är en rysk statsman. Man behöver dock inte bege sig till Ryssland för att finna offer för deras kulturers skull, i större delen av världen har maktmänniskor attitydproblem. Putin som människa har jag inga problem med, det är Putin som statsman jag tvistar mot. När det gäller Illerna, Lukasjenko och Ahmadinejad m.fl. så är jag inte så positiv. Jag har skådat in i Putins själ och jag ser en kristen man som vill komma till himlen, men som gör mycket ont som statsman, vilket tär på honom! Jag tror att Putin kommer till himlen före Alliansregeringen gör det, i nästa liv. Om jag i framtiden kommer fram till att jag hade fel om Putin, så kommer jag i framtiden fram till att jag hade fel om Putin. Den dagen den sorgen.

Och så tycker jag, och jag står för det! Gott Nytt År!

Mvh Roger Klang

”En snäll diktatur är att föredra framför kaos. Annars vet ingen vem som kommer att leka med undergångens knappar – så skräms världen till tystnad.” Den litauiske poeten Arkadijus Vinokur.

Ovanstående citat stämmer väl ganska bra? Alla realistiska alternativ till Putin är värre än Putin!

Jag vet nog hur du är Kalle Kniivila, du är anhängare till den illiberala demokratin Sverige, journalist med makt som du är, och du tror dig veta hur Jag är, det är därför som du ignorerar mig. Men det skiter jag i, jag vinner ju ändå i slutänden. Det finns bara så mycket man kan säga genom att ignorera någon. “Makt är att ha råd att ignorera folk”, vilket journalister tycks ha. Det är inte vem som helst som får bli journalist i det här landet, jag vet för jag har själv försökt, och jag vet att de hegemoniska vänsterjournalisterna (runt 70 procent av journalistkåren), själva kontrollerar intagningarna till journalistlinjen på Skurups Folkhögskola. Inga Sverigedemokrater eller reaktionära är välkomna, det är därför som det inte finns några sverigedemokratiska journalister i Sverige, inte en enda – 0 – Nada. De resterande 30 procenten är borgerliga. Ha ett gott nytt år ändå!

Några fler av mina ordspråk som du kanske kan lära dig av:

Alliansen är ingenting annat än ett gäng apor som försöker klamra sig fast vid makten och oskadliggöra en överlägsen rival. Ingen moral är nödvändig att tillskriva dem för att beskriva dem.

Den som vanligtvis inte handlar uppoffrande för främlingar kan ändå handla uppoffrande utan att någon kan säga någonting om det, men den som hävdar sig alltid handla uppoffrande kan inte handla omoraliskt en endaste gång utan att förlora all sin kred.

När bröd och politik går ihop och konvergerar i medier. The common denominator med sd, guilt by association – patriotism

Det är en lustig sak med maktlöshet kontra makt, den som saknar makt känner sig i underläge, men den som sitter på makt tycker sig inte ha övertaget.

Mvh Roger Klang

Ryssland vill tydligen hålla sig väl med skurkstater en med demokratiska stater med de uttalanden som den ryska regimen gör. dom hedrade tydligen den avlidna nordkoreanska sjuka diktatorn men ej Havel Tjeckiens förre president? När det gäller Putin vilken är gammal KGB man så lär nog pärleporten vara stängd. ett ordspråk säger att till och med fan blir religös när han blir gammal.För övrigt är Boris Jeltsin den enda ryska sovjetiska ledare som tagit avstånd från sovjetstaten och kommunist partiet trots att han tjänat dessa.Kanske han fick komma till himmelen. Gott nytt år.

Stängt för kommentering.