Tsunamin – Guds hämnd på Rysslands fiender?

Den patriotiska ryska filmregissören Nikita Michalkov har utropat sig till Guds profet. Det borde inte förvåna – anspråkslöshet är inte hans starkaste sida.

Michalkov – som gärna och ofta talar om den djupa andlighet som utmärker det ryska folket i allmänhet, och honom personligen i synnerhet – har slagit fast att jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan i Japan är Guds straff för japaneras egoistiska och materialistiska livshållning. Här är ett kort citat ur vad han sade när han talade inför en filmintresserad publik i Moskva i veckan:

Посмотрите, что происходит в Японии. Дело даже не в вере (православие, христианство или буддизм), а в безбожье внутреннем, в отсутствии представления о том, что ты не один живешь, отсутствия внутреннего самоограничения. /…/
Все связано. И постоянное использование, унижение окружающего мира – оно приводит к тому, что Господь говорит: “Ребята, вы чего? Вы чего делаете?” И посылает бедным японцам девятибалльное землетрясение с цунами, с реактором.

Titta på vad som händer i Japan. Det handlar inte ens om religion (ortodoxi, kristendom eller buddhism), utan om inre gudlöshet, om att man saknar förståelse för att du inte är ensam här i världen, brist på inre självbegränsning. /…/
Allt hänger ihop. Att hela tiden dra nytta av och förnedra den kringliggande världen, det leder till att Vår Herre säger: “Grabbar, hörni? Vad är det ni gör?” Och så skickar han de stackars japanerna nio richters jordbävning med tsunamin och reaktorn.

Man hade kunnat strunta i Michalkovs galenskaper om han hade varit ensam – men han är bara toppen av isberget. De flesta ryssar känner givetvis medlidande med de drabbade, men det är tyvärr inte alls svårt att hitta både kända och mindre kända ryssar som ger uttryck för skadeglädje, precis som efter den elfte september 2001, även om inte alla blandar in gud.

Den gemensamma nämnaren för de illvilliga verkar vara att japanerna enligt dem har haft det för bra, och dessutom kräver tillbaka de fyra öar som Sovjetunionen erövrade i slutskedet av andra världskriget. Värst verkar vara att nationalistiska japanska demonstranter för några veckor sedan trampade på en rysk flagga utanför Rysslands ambassad i Tokyo, och slapp straff för detta illdåd. Det kanske rent av var denna händelse som utlöste Guds vrede?

Den tolkningen gör i alla fall den kända ultranationalistiska ortodoxa prästen Aleksandr Sjumskij i en artikel under rubriken Конец «японского чуда» (“Slutet på det “japanska miraklet”):

Практически все русские люди, в один голос, не сговариваясь, утверждают, что страшный природный катаклизм в Японии есть возмездие этой стране за оскорбление нашего Отечества. Все хорошо помнят, как после посещения Курильских островов российским Президентом в Японии топтали его портреты, сжигали и рвали российский флаг. Флаг любой страны есть её главный символ. Разрывание и сжигание флага означает символическое уничтожение страны. За символическими действиями, как правило, следуют практические, Япония к ним, очевидно, готовилась. Вот и вернул ей Господь бумерангом то, что причитается за ошибочные символические действия и намерения.

Praktiskt taget alla ryska människor, med en röst, oberoende av varandra, hävdar att den hemska naturkatastrofen i Japan är en vedergällning mot detta land för förolämpning mot vårt Fosterland. Alla minns mycket väl hur man i Japan efter att Rysslands President hade besökt Kurilerna trampade på hans porträtt samt brände och rev sönder Rysslands flagga. För vilket land som helst är flaggan den främsta symbolen. Att riva sönder och bränna en flagga innebär en symbolisk förintelse av ett land. Symboliska handlingar brukar som regel följas av praktiska. Japan höll uppenbarligen på att förbereda sig för sådana. Och nu har Vår Herre som en bumerang skickat tillbaka det som man förtjänar för felaktiga symboliska handlingar och intentioner.

Sjumskij är en marginell figur, och när han talar om “praktiskt taget alla ryska människor” pratar han nog i nattmössan. Men föreställningen om Rysslands gudomliga mission i världen passar ganska väl i den rådande politiska diskursen i landet, precis som föreställningen om att resten av världen knappt sysslar med annat än att konspirera mot Ryssland. Till och med Jelena Jampolskaja, vice chefredaktör på den en gång i tiden respektabla tidningen Izvestija hoppar på samma tåg:

Слезы сочувствия к пострадавшим не способны застить нам глаза и сознание настолько, чтобы мы перестали замечать очевидные вещи: Бог хранит Россию от внешних “наездов”. Защищает от притязаний, которые выплескиваются через край – из области разумного в сферу чистого нахальства. Унижать Россию не рекомендуется. Доказательства этого настолько впечатляющи, что оторопь берет.

Tårar av medkänsla för de drabbade kan inte förblinda våra ögon och vårt medvetande så mycket att vi upphör att lägga märke till uppenbara saker: Gud skyddar Ryssland mot yttre anfall. Han försvarar mot anspråk som flödar över – ur rationella domäner till ren oförskämdhet. Att förnedra Ryssland är inte att rekommendera. Bevisningen för detta är så övertygande att man slås av häpnad.

Det här mästerstycket publicerar Jelena Jampolskaja inte på någon obskyr bloggsida, utan i sin egen tidning, under rubriken: “Чужое горе: сочувствовать или злорадствовать?” (Andras sorg: ska man känna medlidande eller skadeglädje?). Visserligen har en annan journalist på tidningen fått i uppdrag att försvara motsatt ståndpunkt, men att frågan överhuvudtaget ställs på allvar får en och annan att ta sig för pannan. Och tur är väl det.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

3 svar på ”Tsunamin – Guds hämnd på Rysslands fiender?”

maktens samvetslöse rövslickare Michalkov inte sumpar chansen att en gång till slå på trumman för sig själv, helst på andras tårar. han skulle väl läsa jantelagen. fyfan.

detta är bara avundsjuka därför att japan är ett mycket mer utvecklat land än ryssland. om man nu skall blanda in gud så tror jag att knappast ryssland har hans stöd med alla dessa avgudar som finns i detta land som tydligen är svårt att avlägsna. tjernobyl kanske var hans straff mot sovjetunionen vilken upplöstes några år senare.angående flaggbränning är ryssarna ganska bra på själva har sett dem bränna usa flaggan ukrainas flagga och georgiens. samt trampa på ukrainas och georgiens presidenters porträtt.

Stängt för kommentering.