Den försvunna vallokalsundersökningen

Det välkända ryska opinionsinstitutet FOM gjorde en större vallokalsundersökning i hela Ryssland under söndagens val, men resultaten var inte framme speciellt länge.

När folk började undra hur det kan komma sig att speciellt siffrorna för Moskva skiljer sig så mycket från valresultatet kom FOM fram till att deras undersökning inte är tillräckligt exakt på regionnivå, utan bara på riksnivå. Siffrorna för regionerna ströks från hemsidan, men en och annan rysk bloggare hann ladda ner kopior.

Det är absolut inte så att man gömde undan resultaten därför att de skilde sig från det officiella valresultatet, säger FOM-chefen Aleksandr Oslon:

FOM tog bort tabellen som visade de federala distrikten, eftersom urvalet och undersökningen görs för att få fram ett tillförligligt slutresultat, det som kallas för lineär fördelning utifrån alla utfrågade. Därutöver uppstår det olika finesser – kvinnor, män, i detta fall handlar det om federala distrikt och staden Moskva. Tillförlitligheten av dessa uppgifter är betydligt lågre.

Uppriktigt sagt förstår jag inte riktigt vad han menar. Varför lades de regionala resultaten överhuvudtaget ut om man i förväg visste att de inte höll måttet? Eller märkte man att de inte höll måttet först när det blev klart att det officiella valresultatet såg annorlunda ut?

Till saken hör att FOM är känt för att flitigt användas av presidentadministrationen som kanske inte gillar sådana här resultat.

I alla fall, så här ser siffrorna ut, officiella valresultatet inom parentes:

Hela landet:
Rättvisa Ryssland: 14,4% (13,2%)
Zjirinovskij: 13,5% (11,7%)
Kommunisterna: 21,6% (19,2%)
Jabloko: 4,5% (3,4%)
Enade Ryssland: 43,1% (49,3%)

Moskva:
Rättvisa Ryssland: 15,7% (12,2%)
Zjirinovskij: 12,5% (9,5%)
Kommunisterna: 25,3% (19,4%)
Jabloko: 18,7% (8,6%)
Enade Ryssland: 23,6% (46,5%)

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

17 svar på ”Den försvunna vallokalsundersökningen”

Ett par saker är intressanta att påpeka i det här sammanhanget:
(1) Vallokalundersökningen (valun) ifråga omfattade omkring 80 000 personer, vid 800 vallokaler i 302 städer, 56 större samhällen och 234 byar. Med andra ord borde den vara betydligt mer tillförlitlig än de vanliga opinionsundersökningar som genomförs i Ryssland.
(2) Med resultatet 43,1% (som valun visade) skulle maktpartiet Enade Ryssland inte längre ha behållit sin majoritet i parlamentet (Duman). Den indikerar med andra ord att Enade Ryssland i själva verket sannolikt förlorade valet.
(3) Fusket var av allt att döma monumentalt i Moskva där Enade Ryssland fick nästan dubbelt så stor andel av rösterna officiellt jämfört med valun.

Det framgår inte exakt hur många som svarade, det framgår bara att målsättningen var att få 80 000 svar. Men många är det i alla fall. Tyvärr framgår det inte hur många som tillfrågades i Moskva.

Vad gäller fusket i Moskva så finns det uppenbarligen erfarenhet.

Jo, och stort tack för länkarna, Mattias!

FOM har en länk till regionresultaten på sin hemsida, även om den är lite svår att hitta. Här är direktlänk till den officiella resultatfilen:

http://bd.fom.ru/pdf/d4911.pdf

Där framgår att det totalt var 80.008 personer som svarade, och 34.385 som inte ville svara. Tyvärr står inte hur många som svarade per region och dessutom finns inte Moskva stad med i redovisningen.

Av den kopia bloggaren laddat ned ser man att bortfallet av svarande var särskilt högt i Moskva, där det var 35,1% som inte ville svara. En välvillig tolkning av FOMs agerande skulle kunna vara att man satt en gräns för hur stort bortfall man kan acceptera (förslagsvis 35% då). Det vore i alla fall en bättre förklaring än den i citatet av Oslon.

Jo fast just siffrorna från Moskva saknas i pdf-filen på FOM:s hemsida. :-)

Du kanske borde bli pressekreterare för FOM? Men nej, din version om för stort bortfall känns lite svajig också den. Kollade lite på bortfall i amerikanska vallokalsundersökningar, brukar ofta ligga kring 50%. Ändå publiceras resultaten.

Ja, jag skrev ju det, att Moskva inte var med.

Visst skulle jag kunna ta uppdraget som pressekretare. Jag skulle i så fall noggrannt kolla de amerikanska siffrorna. Det kan ju t.ex. handla om större regioner, eller någon annan skillnad, som gör att man inte har någon gräns för vilekt bortfall man accepterar (om man nu hade någon sådan i FOMs undersökning).

Ja du skrev det, att Moskva inte var med, förlåt, läste slarvigt.

Men även om det nu skulle vara så att FOM plockade bort Moskvaresultatet på grund av för högt bortfall så är det knappast sannolikt att Enade Rysslands siffror är för låga av samma anledning. För inte är det väl Enade Rysslands anhängare som är rädda för att säga vem de röstat på? Snarare skulle man kunna, som denna bloggare, dra slutsatsen att de verkliga siffrorna för Enade Ryssland är ännu lägre…

Tja, en lokal Bradley-effekt? Det kanske inte är så “inne” i Moskva att gilla ER, medan lantisar har lättare att erkänna att de trots allt röstar på det bland kultureliten så hatade maktpartiet. :)

Fast allvarligt talat skulle jag inte passa för jobbet. Jag litar lika lite på FOM som på deras kritiker.

Ha! Visst är det fantastiskt att de nu lagt ut “slutresultaten” (“itogi”) på sin hemsida!…. eh, eller??

OBSERVERA att det de hävdar är slutresultaten i den där filen INTE är slutresultaten!!! Denna upptäckt är ju nästan värd en uppdatering till blogginlägget ovan Kalle.

För hela Ryssland är det resultaten när 80% av datan är bearbetad (allt enligt deras egen slutresultatfil som även jag laddade ner direkt från deras hemsida i tisdags – två dagar efter valet). En rimlig gissning är att det t.ex. är Moskva (där ER fick låg procent) som inte är medräknad i Rysslandstotalen eftersom den verkliga totalen var klart lägre (43,1%) än den de nu hävdar skulle vara slutresultat.

Samma mönster gäller för de regionala “slutresultaten” de visar. För TsFO visar de 39,6% för ER trots att det är en siffra från när bara knappt 66% av enkäterna var räknade. Det verkliga slutresultatet där var det betydligt mindre smickrande 36,2% för ER.

För S-ZFO visar de 37,5% för ER – också en siffra från när knappt 66% av enkäterna var räknade. Det verkliga slutresultatet för S-ZFO var 34,8%.

JuFO: 49,1% (75% räknat) istället för verkliga 46,3%

S-KFO: 61,0% (81% räknat) istället för verkliga 58,8%

PFO: 49,1% (80% räknat) istället för verkliga 46,8%

Däremot har man inte fuskat med de områden från Ural och österut där man redan hade visat de verkliga totalresultaten på sin hemsida under valkvällen.

Jo fast det är väl samma “slutresultat” som de har haft uppe på sin hemsida hela tiden, alltså den för hela landet i alla fall. 45,5% för Enade Ryssland, till skillnad från 43,1% som redovisas i den försvunna filen. Det var det som förvirrade mig från början när jag tittade på detta. Hur det än är så är det något som är ruttet här. Men kanske pressekreteraren kan förklara? ;-)

Ja, fast i diagrammet som är uthängt på hemsidan ( http://fom.ru/partii/10270 ) ljuger de i alla fall inte öppet, de har bara (medvetet) valt att utelämna nyckelinformation för att kunna tolka det. Där framgår någorlunda tydligt att 45,5% var ställningen när vallokalerna precis stängt vid 20.00. Man väljer dock att inte nämna att totalen var sammanräknad först 20:30.

Diagrammet som de allra flesta säkert tar som ett slutresultat är överhuvudtaget väldigt svårtolkat om man inte har sett siffrorna som ligger bakom och vet hur stor andel av rösterna som räknats vid respektive tidpunkt.

Det verkliga resultatet av den här exit pollen är ju politiskt sprängstoff minst sagt i jämförelse med de officiella resultaten, så av allt att döma har man vid något tillfälle på valkvällen fått ett telefonsamtal som påtalat att siffrorna inte ser bra ut – och har därefter gjort allt man kunnat för att minska skadan, utan att för den skull ändra några av de siffror man redan publicerat.

Jag är förresten lite förvånad att man slutat censurera kommentarerna på FOM-sidan med diagrammet. Kolla gärna in de sista 20-30 kommentarerna där.

Jo, jag har tittat på kommentarerna. Fast när jag försöker titta på alla 80 kommentarer får jag varje gång meddelande om serverfel…

Att man slutat censurera kan tänkas bero på att en och annan längre ner i hierarkin på FOM är förbannad på att man plockat bort de riktiga siffrorna från sajten.

För mig funkar det att titta på alla kommentarer på FOM-sajten. Däremot brukar det ofta bli serverfel när jag försöker posta inlägg på den här bloggen. Man undrar förstås om detta tydliga mönster är en slump eller en konspiration. :)

Jag tror det är insticksprogrammet för Facebookknappen som gör att servern blir trög och ibland inte svarar när man skickar in en kommentar. Jag tar och stänger av det. Säg gärna till om ni märker en förbättring eller om problemet kvarstår.

Jag borde förstås också ha nämnt att FOM-undersökningen har väldigt god träffsäkerhet (mindre än 1,5 procentenheter fel) i de regioner öster om Ural där man dels hittat relativt lite tecken på valfusk och där man visar de verkliga slutresultaten från valun. (Enligt Kirejevs jämförelse region för region)

Stängt för kommentering.