Patriotisk soppa för döva och stumma

Affischen för Brända av solen 2Regissören Nikita Michalkov spelar som vanligt själv huvudrollen i sin nya patriotiska storfilm Brända av solen 2. Redan namnet visar vad det handlar om: ett försök att slå mynt av succéfilmen Brända av solen från 1994 som vann bland annat Juryns stora pris vid filmfestivalen i Cannes och en Oscar för bästa utländska film.

Även i originalfilmen spelar regissören Michalkov själv huvudrollen som den ädla och idealistiska kommunisten och revolutionshjälten, överste Kotov. Men om originalet är en bitvis finstämd beskrivning av upptakten till Stalins stora utrensning 1937 så har uppföljaren blivit en patriotiskt melodramatisk totalflopp av sällan skådat slag.

Den Kremltrogne Michalkov har fått enorma resurser till sitt förfogande för att göra en forsterländsk storfilm. En enda uppföljare räcker såklart inte, ytterligare en är på gång. Produktionen med en budget på 55 miljoner dollar sägs vara den dyraste i rysk filmhistoria, och allt handlar om den ädle översten Kotov (alias Nikita Michalkov själv) som vid Det Stora Fosterländska Krigets utbrott flyr från fånglägret och därefter räddar Fosterlandet.

Vladimir Putin förärade inspelningarna med sin närvaro, i en stor reklamkampanj döptes filmen till “Den Stora Filmen om Det Stora Kriget”, och inför premiären dök Michalkov upp i alla möjliga tv-program, även när det handlade om sport. Sammanlagt visades han i 128 inslag under april månad.

Den första visningen av den stora filmen ordnades givetvis i Kreml, ett par veckor före firandet av 65-årsdagen av Sovjetunionens seger i det Stora Fosterländska Kriget den 9 maj. I tv-nyheter har tittare därefter fått berätta hur bra filmen är. Ändå verkar folket inte direkt storma biograferna.

Journalisten Vadim Retjkalov på Moskvatidningen Moskovskij Komsomolets tycker att filmen är skräp. Han kräver sina pengar tillbaka, inklusive de 50 rubel han betalade för att boka plats i förväg – han hade trott att det skulle vara proppfullt, men det var knappt någon i salen, och han kände sig lurad. För att få publiken att strömma till hade man behövt ta till sovjetiska metoder, menar Retjkalov:

Мало было устроить грандиозную премьеру в Кремле. Мало было разослать копии по всей России и запугать видеопиратов. Следовало загонять зрителей на просмотр силой. Распространять билеты на предприятиях и в офисах под угрозой увольнения, отлавливать народ на американских блокбастерах и конвоировать в соседний зал, собирать людей на главной площади и прикладами забивать их в клуб. Вот тогда бы был результат.

Det räckte inte med att man ordnade en storslagen premiär i Kreml. Det räckte inte med att man skickade kopior av filmen över hela Ryssland och hotade videopiraterna. Man borde ha föst in tittarna till visningen med våld. Man skulle ha distribuerat biljetter på företag och kontor under uppsägningshot, fångat in folk på visningar av amerikanska succéfilmer och eskorterat dem till salen intill, man skulle ha samlat in folk på torget och slagit dem med gevärskolvar för att packa in dem i klubblokalen. Då hade man uppnått resultat.

Det verkar som om myndigheterna i Vladivostok har läst Retjkalovs artikel. För att fylla de tomma biosalongerna har skolklasser inför segerfirandet börjat skickas till visningar av den stora patriotiska filmen. Föräldrarna är missnöjda, delvis därför att filmen inte direkt är lämplig för barn, delvis därför att det givetvis är föräldrarna som ska betala biljetterna.

Även i Moskva har skolklasser nu skickats till visning av Michalkovs nya film, och pengarna till biljetterna har eleverna fått ta med hemifrån. Lydnadspriset måste ändå gå till internatskolan för döva barn i Vladivostok som skickade sina elever till den patriotiska filmvisningen, trots att filmen inte är textad och ingen teckenspråkstolkning ordnades.

Den andra delen av Michalkovs patriotiska storfilm skulle enligt de ursprungliga planerna ha fått sin premiär den 4 november – på Folkets enhetsdag, den nya patriotiska helgdag som ersatt Oktoberrevolutionens årsdag i ryska kalendern. Efter första delens totalflopp har premiären för den andra delen skjutits upp till “någon gång nästa år”.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.