FRA vill tjuvläsa ryska mejl?

Svenska Dagbladet hävdar i dag att FRA-lagen egentligen behövs för att FRA ska kunna tjuvläsa rysk datatrafik. Uppgifterna skulle bli hårdvaluta i utbyte med andra västländers underrättelsetjänster. Enligt tidningen går all rysk datatrafik till utlandet över Sverige. Källan till den uppgiften är dock oklar.

Intressant påstående – fast man undrar om lagen inte i stället kommer att leda till att all känslig rysk datatrafik snarast möjligt omdirigeras, i den mån sådan överhuvudtaget går över internet. I Finland har ju Telia Sonera redan sett till att finsk inrikestrafik inte längre tar omvägen över Sverige, just för att undvika tjuvläsning på FRA.

Men visst, även om topphemlig information knappast skickas i läsbar form i öppna nätverk finns det säkert en hel del intressanta uppgifter som man kan vaska fram ur övrig datatrafik. Och brevhemligheten gäller givetvis inte ryssar:

Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (brottsbalken, 4 kapitlet, paragraf 8)

Ja just det… nu är det ju inte “olovligen” längre, förlåt.

Förresten, det visar sig att Computer Sweden skrev samma sak redan före midsommar, men av någon anledning är det först nu detta blir en stor nyhet i Svenska Dagbladet, som i sin tur citeras av TT. Computer Sweden verkar ha lite bättre koll på hur och när rysk internettrafik går över Sverige än vad SvD har.

I Ryssland rapporterade Komsomolskaja Pravda om FRA-lagen under rubriken Осторожно, вас слушает Швеция! (Se upp, Sverige lyssnar på er!) den 19 juni och citerade då ett långt stycke ur Computer Sweden. Också andra ryska tidningar har rapporterat med samma vinkel.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

11 svar på ”FRA vill tjuvläsa ryska mejl?”

Den ryska dimensionen är mer eller mindre uppenbar fast den har ringa praktisk betydelse. FRA har sedan länge lyssnat och nu blir det lagligt att göra så.

Att Sonera flyttade tillbaks till Finland har väldigt lite betydelse för alla andra än deras kunder. Det mesta av Finlands internationella förbindelser går via Sverige, inkl. mina brev (GMail) och telefoni (Skype). FRA kan inte lära mer av att lyssna på mig än vad de redan vet så jag tror att ja inte skall besvära mig med att omdirigera min trafik via t.ex Estland. :-P

Både FRA och ryssarna är proffs av stor klass i att använda och bryta krypteringar.

Jo, Rapport har tydligen avslöjat att FRA lagrar både det ena och det andra. Intressant. (Dock verkar rubriken “FRA lagrar svenska telesamtal och mejl” inte riktigt ha täckning i texten.)

Även detta från FRA:s egna hemsida är intressant:

FRA har redan idag mandat att bedriva signalspaning för de ändamål som nu preciseras i lagförslaget. Lagförslaget syftar ytterst till att ge signalspaningen, som idag i många avseenden endast regleras via interna föreskrifter, en tydligare och mer uttrycklig reglering i lag.

• FRA kommer inte att utvidga sin inriktning, eller sina mål, som ett resultat av lagförslaget. Däremot skärps bestämmelserna om för vilka ändamål signalspaning får bedrivas, och verksamheten kommer även att underställas omfattande utomstående kontroll.
• FRA kommer inte med det nya lagförslaget att kunna inhämta några nya typer av trafik, utan FRA kommer precis som idag att kunna följa såväl militär trafik som internationell trafik i det globala nätet.

• Däremot kommer FRA att få tillgång till större volymer internationell trafik vilket syftar till att förbättra FRA:s möjligheter att svara upp mot de underrättelsebehov som finns hos uppdragsgivarna.

Så uppenbart lyssnar de redan, Larko har rätt. Fast de ska kunna lyssna på större mängder internationell trafik när lagen träder i kraft, om man ska lita på det som står på deras hemsida.

Man kan ju inte bevisa FRAs avlyssning på så sätt att det skulle bli vattentätt bevisat men indicierna är starka nog. Dessutom är FRA en väsentlig del av svensk militär underrättelseverksamhet så det skulle vara något orealistiskt att tro att man inte skulle ha sysslat med både det ena och det andra i väldigt många år. Dessutom finns den här intressanta inspelningen via Rick Falkvinge. Även om man kan med fog påstå, att det som hörs kan tolkas på flera sätt är det tillsammans med övriga indicier ganska graverande.

Uppenbarligen kommer FRA att tilldelas rejält med kompletterande ressurser då dammen lagt ner sig.

Den ryska dimensionen hade jag inte ens tänkt på förrän jag läste det i tidningen idag, men med ens klarnade det fullständigt varför man envisas med att vilja införa en sån här lag. Självklart är det ryssarna man vill åt. Att syftet skulle vara att skydda svenska soldater i Afghanistan eller dylikt har jag aldrig trott en sekund på.

Rundgången fortsätter. Nu har ryska nyhetskanalen Vesti läst SvD, och rapporterar det som stod i ryska tidningar redan före midsommar, nämligen att FRA-lagen är riktad mot Ryssland. Och så spinner Vesti vidare, konspiratoriskt på ryskt vis:

“Lagen kunde ha kommit till stånd redan för två år sedan, men den gången offentliggjorde svenska Säkerhetspolisens chef försvarsministeriets plan. Hans gåtfulla död förstärkte övertygelsen om att det är seriösa krafter bakom lagförslaget”.

Säpochefen Klas Bergenstrand dog i hjärtattack i hemmet den 22 december 2007. Men var det gåtfullt? Och hade han avslöjat något olämpligt? Och om han då redan hade avslöjat något olämpligt, varför döda honom gåtfullt efteråt? Det är många frågor man undrar över efter Vesti-inslaget…

Rysk journalistik när den är som sämst, får man säga.

Det var ju faktiskt väldigt överraskande att han dog så plötsligt i så unga år, eftersom han var mycket vältränad. Enligt den här artikeln i DN så var alla väldigt överraskade och chockade:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=608767

“ör omgivningen kom beskedet om Klas Bergenstrands död mycket oväntat. – Jag blev chockad. Han var alltid mån om att hålla sig i form. Han åkte Vasaloppet flera gånger och slog alltid mig stort, säger Thomas Bodström”

Men det är klart, det är väl bara ryssar som dör “gåtfullt”. Du får skriva till Vesti och påpeka att svenskars död alltid är naturlig, per definition.

Döden kommer ofta oväntat. Men det betyder inte att det nödvändigtvis är gåtfullt när någon dör, inte ens om denne någon är vältränad och Säpo-chef. Det är väl ändå ingen som på allvar tror att Bergenstrand mördades på grund av sina obekväma åsikter? Förutom ryska konspirationsteoretiker, alltså. Hans åsikter i FRA-ärendet var inte ens speciellt kontroversiella.

Trots att vi i detta land från barnsben indoktrineras till att lita blint på våra myndigheter, så kan det nog inte vara helt fel att vara lite skeptisk när det är en SÄPO-chef som oväntat dör knall och fall, kan jag tycka. Hur som helst var det väl egetnligen formuleringen “konspiratoriskt på ryskt vis” som triggade min lust att svara. Jag tycker nog att man ser betydligt mer av konspirationsteoretiserande i svensk rapportering om rysk politik, än i rysk rapportering om svensk.

Visst är det inte bara Ryssland som är tokig, eller hur? Fast ändå… Trenden ÄR skrämmande tyvärr

Trenden kan tolkas som skrämmande överallt. I Sverige pressar våra politiker igenom avlyssningslagar mitt under fotbollsmatcher i hopp om att väljarna inte skall märka det, och de knuffar in landet i militäralliansen NATO mot folks vilja, försöker skrämma upp folk med “hot från terrorister”, drar in oss i konflikterna i Afghanistan och Tchad och Serbien helt i onödan, osv, osv. Fast jag tycker inte det är skrämmande ändå, för det händer också något positivt för varje negativ grej, och så är det i Ryssland med.

Stängt för kommentering.