Blanko sur blanko

La tagon antaŭ la sveda somermeza festo mi ricevis dikan pakaĵon el Kislovodsk en suda Rusio. La pakaĵo estis survoje ekzakte unu monaton, kaj enhavis du librojn, samgrandajn kiel la telefonkatalogo de Stokholmo en la malnovaj tempoj, sed klare malpli pezajn. La paĝoj en la libroj estas relative dikaj kaj tute blankaj.Fortsätt läsaBlanko sur blanko

Vitt på vitt

Dagen före midsommar fick jag ett tjockt paket från Kislovodsk i södra Ryssland. Paketet hade varit på väg exakt en månad, och innehöll två böcker, stora som Stockholms telefonkatalog på gamla goda tider, men betydligt lättare. Sidorna i böckerna är ganska tjocka och helt vita.Fortsätt läsaVitt på vitt

Fina språk och mindre fina

Esperanto: Lingvoj prestiĝaj kaj malprestiĝaj Suomi: Hienompia kieliä – ja huonompia Att kunna språk är ofta prestigefyllt, men inte alltid. En svensk som har lärt sig exempelvis arabiska i vuxen ålder brukar få beundrande kommentarer, men det är inte alls lika fint att ha arabiska som modersmål och ha lärt sig svenska i vuxen ålder.…Fortsätt läsaFina språk och mindre fina

Lingvoj prestiĝaj kaj malprestiĝaj

Svenska: Fina språk och mindre fina Suomi: Hienompia kieliä – ja huonompia Scipovo de lingvoj estas ofte prestiĝa, sed ne ĉiam. Svedo, kiu en adolta aĝo lernis ekzemple la araban, kutime ricevas admirajn komentojn, sed tute ne estas same prestiĝe paroli la araban denaske kaj esti lerninta la svedan en plenkreska aĝo. La malpli prestiĝa…Fortsätt läsaLingvoj prestiĝaj kaj malprestiĝaj

Hienompia kieliä – ja huonompia

Svenska: Fina språk och mindre fina Esperanto: Lingvoj prestiĝaj kaj malprestiĝaj Kielien osaaminen on usein hienoa, mutta ei ihan aina. Ruotsalainen joka on oppinut vaikkapa arabiaa aikuisiällä saa kuulla ihailevia kommentteja. Ollenkaan yhtä hienoa ei sen sijaan ole, jos joku on aikuisiällä oppinut ruotsia, ja puhuu arabiaa äidinkielenään. Sen vähemmän hienon kielen nimi voi olla…Fortsätt läsaHienompia kieliä – ja huonompia

Galna ryska nationalister 2

Ska man tiga ihjäl rabiata extremister som inte accepterar demokrati och alla människors lika värde och som uppmanar till våld? Eller ska man låta dem komma till tals för att visa vad de går för och föra att kunna argumentera mot dem? Den frispråkiga ryska radiostationen Echo Moskvy och Sergej Parchomenko bestämde sig för att…Fortsätt läsaGalna ryska nationalister 2