Nu blir Navalnyjs anhängare terrorister

Åklagarämbetet i Moskva har begärt att Aleksej Navalnyjs antikorruptionsfond FBK och hans kampanjstaber förklaras ”extremistiska organisationer”.

Navalnyj inför domstol i Moskva hösten 2017. Foto: Jevgenij Feldman.

Åklagarämbetet i Moskva har begärt att Aleksej Navalnyjs antikorruptionsfond FBK och hans kampanjstaber förklaras ”extremistiska organisationer”. I praktiken innebär det att all organiserad oppositionell verksamhet nu kan jämställas med terrorism. Alla anställda och alla som donerar pengar till organisationerna kan dömas till fängelse i upp till 8 år. Dessutom kan de föras in i terroristregistret och deras bankkonton kan blockeras.

Medan Aleksej Navalnyj hotas med tvångsmatning har åklagarämbetet i Moskva beslutat sig för att förinta hela hans kampanjorganisation och hans antikorruptionsfond FBK. Detta ska åstadkommas genom att en domstol stämplar organisationerna som ”extremistiska”.

Åklageriet brukar få som det vill, och när domstolsbeslutet väl är fattat innebär det att personer i ledande positioner i organisationerna kan dömas till upp till tio år i fängelse. Alla som donerar pengar till verksamheten eller arbetar som volontärer kan dömas till åtta år i fängelse. Alla anställda kan dömas till sex år i fängelse. Dessutom riskerar alla dessa personer att föras in i det officiella registret över terrorister och extremister. Då kan deras bankkonton blockeras.

I verkligheten finns det så klart inget ”extremistiskt” i dessa organisationers verksamhet, men de hotar den gällande ordningen genom att gräva fram uppgifter om makthavares korruption och genom att uppmana till ”smart röstning” i höstens parlamentsval, genom att koncentrera rösterna på de kandidater som har störst chans att slå ut maktpartiet Enade Rysslands representanter.

Därutöver har organisationerna uppmanat till demonstrationer till stöd för Aleksej Navalnyj. Just nu pågår en kampanj för att minst en halv miljon människor ska anmäla sig till en kommande stor demonstration. Alla som anmäler sig skriver in sin e-postadress och prickar in sig på en karta, så att alla ska kunna se att de inte är ensamma utan att även deras grannar tänker gå ut och demonstrera.

Den planerade demonstrationen oroar uppenbarligen myndigheterna, och bara häromdagen lyckades Kremltrogna hackare på något sätt komma över hela databasen med e-postadresserna. Enligt Navalnyjs organisation har databasen på något sätt hämtats från mailgun.com, en ”säker” amerikansk tjänst för massutskick av e-post. Det uppenbara syftet med läckan är att avskräcka folk från att anmäla sig till demonstrationen.

Vad är det då åklagarämbetet i Moskva har för argument i sin begäran att extremiststämpla organisationerna? Så här står det i pressmeddelandet:

Under täckmantel av liberala slagord ägnar dessa organisationer sig åt att utforma förutsättningar för destabilisering av den sociala och politiskt-samhälleliga situationen.

Det faktiska syftet av deras verksamhet är att skapa förutsättningar för en ändring av grunderna för den konstitutionella ordningen, däribland genom att använda ”färgrevolutionsscenariot”.

Samtidigt utför dessa strukturer på Ryska Federationens territorium verksamhet av utländska och internationella organisationer, vars verksamhet har förklarats icke önskvärd.

Det är oklart vilka ”utländska och internationella organisationer” åklagarämbetet syftar på, men det spelar ingen roll. Ett liknande svepskäl användes när ett par hundra deltagare i ett forum för oberoende fullmäktigeledamöter i Moskva greps i mitten av mars, trots att det inte fanns några som helst bevis på att ”icke önskvärda organisationer” skulle ha varit inblandade.

De två högsta ledarna för Navalnyjs organisationer, stabssamordnaren Leonid Volkov och FBK:s chef Ivan Zjdanov, befinner sig utanför Ryssland, Volkov sedan en längre tid och Zjdanov sedan nyligen. Zjdanovs far häktades nyss på uppenbart påhittade grunder för att sätta press på honom. Dessutom har FBK:s filmare Pavel Zelenskij precis dömts till två år i straffkoloni för två upprörda inlägg om makthavarna på Twitter.

I förlängningen innebär extremiststämpeln konstigt nog att Navalnyjs oppositionsnätverk går ett liknande öde till mötes som Jehovas vittnen i Ryssland. Deras lokala församlingar började dömas ut som extremisthärdar redan 2009, och efter en dom i Rysslands Högsta domstol 2017 har detta skett konsekvent. De senaste tre åren har 252 Jehovas vittnen i Ryssland varit frihetsberövade, 1 416 husrannsakningar har genomförts i deras hem, 463 har åtalats, 79 har redan dömts och 11 sitter i detta nu i straffkoloni.

På samma sätt kommer myndigheterna förmodligen att statuera exempel genom att åtala några anställda i Navalnyjs organisationer och föra in några donatorer i terroristregistret. På så sätt försöker man skrämma alla till att hålla långt avstånd till de extremiststämplade organisationerna.

Häromveckan genomförde polisens antiextremistavdelning husrannsakan i Navalnyjs kampanjstab i Sankt Petersburg och beslagtog misstänkt extremistiskt material – däribland klistermärken med texten ”Ryssland ska bli lyckligt”.


Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.