Det heliga kriget, Gud och onda bögar ska rädda Putin

Vem är det egentligen Putin försöker lura? Sig själv? Allt är skevt och vint i den märkliga omröstning som nu ska ge honom ett folkligt mandat att oinskränkt styra Ryssland till 2036. Fast just den lilla detaljen i grundlagsändringarna talar man tyst om i tv-rutan.

Vem är det egentligen Putin försöker lura? Sig själv? Allt är skevt och vint i den märkliga omröstning som nu ska ge honom ett folkligt mandat att oinskränkt styra Ryssland till 2036. Fast just den lilla detaljen i grundlagsändringarna talar man tyst om i tv-rutan.

Enligt propagandan handlar grundlagsändringarna i första hand om att upprätthålla Rysslands ära och storhet, stoppa bögarna, prisa Gud, och framför allt om att ge alla bättre sjukvård och höja minimilönerna – som om detta hade något med grundlagen att göra.

Här är en tio-i-topp-lista av de sammanlagt 170 ändringarna:

  1. Putin får sitta kvar till 2036.
  2. Presidenten (som heter Putin) ska ha mer makt. Han ska bland annat personligen utse ordförandena i de viktigaste domstolarna samt 30 av de sammanlagt 170 medlemmarna i parlamentets överhus, sju av dessa på livstid.
  3. Putin kan strunta i internationella avtal. Konstitutionsdomstolen ska bestämma vilka internationella avtal som behöver följas eller inte, och Putin ska utnämna ordföranden i domstolen.
  4. Det lokala självstyret ska begränsas.
  5. Gud är bra. Han skrivs på ett snirkligt och obegripligt sätt in i grundlagen, där det samtidigt står kvar att Ryssland är en sekulär stat. Hur detta går ihop eller exakt vilken gud det handlar om är oklart, men det spelar ingen roll.
  6. Homosexuella hotar ryska familjevärden och ska inte få gifta sig. Enligt den nya grundlagen ska staten ”försvara äktenskapsinstitutionen som en förbindelse mellan en man och en kvinna” .
  7. Ryssar är bra. Att ryssarna är det statsbildande folket skrivs in i grundlagen, vilket bekräftar det alla redan visste: alla är jämställda i Ryssland, men ryssarna är lite mer jämställda än alla andra folkslag.
  8. Sovjetunionen var bra och räddade världen under andra världskriget. Ryssland är Sovjetunionens arvtagare. Detta slås fast i den nya grundlagen, som uttryckligen gör det förbjudet att ”förringa betydelsen av folkets hjältedåd vid försvar av Fosterlandet”.
  9. Mer pengar till folket. Ingen lön får vara lägre än existensminimum och det ska skapas förutsättningar för ekonomisk tillväxt och ökning av folkets välstånd.
  10. Bättre sjukvård till folket. Staten ska garantera att alla har tillgång till bra sjukvård.

Det är som sagt de två sista, i praktiken ganska intetsägande punkterna som används för att mobilisera väljare, medan den lilla detaljen i punkt 1 helt har glömts bort.

Den betydelselösa lilla detaljen tillkom som en liten eftertanke när de viktigare förändringarna diskuterades i ryska parlamentet i mars. Jovisst ja, sade den 83-åriga Valentina Teresjkova, första kvinnan i rymden och parlamentsledamot för Putinpartiet, om vi nu ändrar grundlagen så nollställer vi väl samtidigt presidenträknaren?

Putin nickade uppmuntrande från talarstolen, parlamentet röstade – och vips var Putins hittillsvarande fyra presidentperioder borta. Därmed kan han i stället för 2024 sitta kvar till 2036.

Men eftersom Ryssland är världens mest fulländade demokrati har Putin bestämt att folket ska få godkänna grundlagsändringarna, trots att det enligt konstens alla regler egentligen inte hade behövts. Tanken är så klart att Putins fortsatta maktinnehav genom en folkomröstning ska få en stärkt folklig legitimitet.

Fast om det nu är legitimitet Putin är ute efter så är det lite udda att makthavarna i kampanjen smusslar med denna enskilt viktigaste ändring som man vill få folkets stöd till, som om det var något man skämdes för.

En ovanligt välutrustad vallokal. ”Vårt land, vår grundlag, vårt beslut!” står det på affischen vid ingången. Foto härifrån.

Folket ska lockas till valurnorna med lotterivinster: bilar, telefoner och lägenheter. I Moskva får man rösta på nätet, och i vissa valdistrikt har det då registrerats tre gånger fler väljare för internetröstning än det finns röstberättigade i distriktet. Ingen förstår hur det är möjligt, fast alla förstår varför.

Inte heller är det en regelrätt folkomröstning man ordnar. I en folkomröstning hade det nämligen krävts ett valdeltagande på 50 procent, vilket man under rådande omständigheter kan ha svårt att uppnå ens med måttligt fusk. I stället kallas proceduren för ”allrysk omröstning” eller ”folklig omröstning”. Eftersom rysk lag sedan tidigare inte känner till begreppet kan man sätta upp vilka regler man vill, och det gör man också.

Ursprungligen skulle den ”folkliga omröstningen” ha hållits den 22 april, men en viss pandemi kom emellan. Pandemin är på intet sätt över i Ryssland, men man måste ju prioritera, och på Putins priolista står grundlagsändringarna högst upp, tillsammans med firandet av 75-årsminnet av segern i ”stora fosterländska kriget”. Denna helgdag som i vanliga fall infaller den 9 maj högtidlighölls i år den 24 juni, med militärparader i Moskva och ett antal andra städer.

Trappstegen i segertemplet uppges ha tillverkats av larvband från nazityska stridsvagnar. Foto: Patriarchia.ru

Segerfirandet har i praktiken utvecklats till en ny statsideologi i Ryssland – det är i stort sett det enda man har lyckats rädda från den sovjetiska ideologins sophög för att visa att Ryssland och Sovjetunionen alltid varit på det godas sida mot den onda omvärlden.

Bara häromdagen invigdes ett helt segertempel några mil utanför Moskva, de ryska väpnade styrkornas kyrka, där man också har placerat Hitlers uniformsmössa och andra personliga ägodelar i säkert förvar.

Det är också här punkt 8 på topplistan kommer in: segerfirandet med tillhörande militarism är en grundbult för Putins styre och får under inga omständigheter undergrävas. Därför ska den officiella historiesynen för eviga tider fastställas i grundlagen, medan alla försök att peka på mindre fördelaktiga historiska fakta stämplas som historieförfalskning.

Men vad hade det stått i den nya grundlagen om ryssarna själva hade fått bestämma? Något helt annat, enligt en opinionsundersökning som oberoende Levada genomfört. I undersökningen ställdes frågor om de nu föreslagna ändringarna samt ett alternativt förslag som tagits fram av det liberala oppositionspartiet Jabloko och ett antal ledande grundlagsexperter.

82% av de tillfrågade vill att medlemmarna i parlamentets överhus (federationsrådet) ska väljas direkt av folket. 54% vill att presidentens mandatperiod förkortas från nuvarande sex år till fyra år, som den var fram till 2008. 51% vill att parlamentet (och inte presidenten) ska få rätten att utse kandidat till premiärministerposten.

Däremot var det bara 25% av de tillfrågade som ställde sig bakom de ändringsförslag som folket nu i verkligheten ska få rösta om.

Men som det brukar vara i ryska val finns det inga riktiga alternativ att välja emellan. I stället handlar alla val om att rösta på Putin för att undvika det eviga kaos som frånvaron av Putin enligt statspropagandan skulle innebära. Förtroendet för Putin har visserligen halverats sedan 2017, men ännu är siffrorna inte helt katastrofala. De kan bli det mot slutet av året, när det blir klart hur illa Rysslands ekonomi drabbats av pandemin. Fast omröstningen hålls ju nu.

När inga alternativa ändringsförslag presenteras är 44% procent av de tillfrågade beredda rösta för det befintliga förslaget och 32% emot, medan 24% svarar ”vet ej”, enligt Levadas senaste undersökning.

Bara man får ut väljarna behöver man alltså förmodligen inte fuska särskilt mycket för att få ett rungande ”ja” till att Putin ska få sitta kvar till 2036 och bestämma allt efter eget huvud.

Den egentliga valdagen är den 1 juli, men förhandsröstningen pågår sedan den 25 juni i högst varierande omständigheter. Utanför Moskva har tillfälliga vallokaler för att minimera smittspridningen i många fall upprättats utomhus, i tält, på lekplatser eller till och med i bagageluckan till en personbil.

Statsapparaten gör som vanligt allt möjligt för att få ut väljarna, och de regionala ledarna kommer att tävla om att uppvisa bra resultat för att bevisa sin lojalitet. Det finns till och med ett datoriserat system för att hålla koll på att statsanställda går och röstar.

Själva röstandet verkar ändå gå rätt så kaotiskt till, vilket varken är ägnat att öka trovärdigheten för det slutgiltiga resultatet eller att minska smittspridningen under pågående pandemi. Men det viktigaste är så klart att Putin får som han vill.

Valförrättare med en bärbar valurna på en lekplats någonstans i Ryssland. Foto härifrån.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

4 svar på ”Det heliga kriget, Gud och onda bögar ska rädda Putin”

Utmärkt sammanfattning av det alltmer bisarra skådespel som pågår i Ryssland!

Tack, Kalle för en intressant och småkul artikel om den här folkomröstningen som annars fått alldeles för lite täckning i svensk media!
Ska bli spännande att se om till exempel om Tjetjenien kan uppvisa sedvanlig “entusiasm” i sina omröstningsresultat med stabila 98-99 % för Putin.

Jag förstår inte att så många medier hos oss i väst tar den här ”röstningen” om konstitutionsförändringar på allvar – som något demokratiskt där FOLKET ger sin röst. Det är ju en upprepning av det som pågick på sovjettiden – lojalitetsförklaring, till de makthavande. Och sådan var ju hela proceduren – godbitar delades ut på röstningsplatserna. Hela spektaklet slår Potiomkin och hans ”byar” med hästlängder!

Har du funderat över varför det aldrig är några nationella folkomröstningar hemma i Sverige?

Stängt för kommentering.