Selektivt minne i Moskva

Putins tillrättalagda version av andra världskrigets historia visar att Sovjetunionen (“vårt land”) alltid hade rätt och väst alltid har fel.

Molotov-Ribbentroppakten skrivs under i Kreml den 23 augusti 1939.
Molotov-Ribbentroppakten skrivs under i Kreml den 23 augusti 1939.

I dag, den 22 juni, har det gått 75 år sedan det stora fosterländska kriget började. Dessförinnan var det inte mycket som hände – annat än att det naiva väst som vanligt vägrade att lyssna på Sovjetunionens kloka ledning och sätta stopp för fascismen. Så lät det när Vladimir Putin i dag talade inför ryska parlamentets sista plenarsammanträde inför höstens val.

Putin inledde sitt tal med att påminna om hur Nazitysklands trupper den 22 juni “svekfullt” angrep Sovjetunionen, och att nazisterna då redan hade förslavat flera länder i Europa. Han nämnde dock inte att detta hade skett med Sovjetunionens goda minne, och att angreppet var “svekfullt” just därför att Nazityskland därmed bröt Molotov-Ribbentropavtalet mellan Sovjetunionen och Nazityskland om delningen av Östeuropa.

Avtalet (som rätteligen bör kallas för Hitler-Stalinpakten) nämndes inte alls av Vladimir Putin. Efter en tyst minut klandrade han, sin vana trogen, i stället Västeuropa – som inte hade gjort tillräckligt för att stoppa nazisterna:

На прямые предложения Советского Союза – нашей страны – о совместных действиях, о коллективной обороне следовал либо прямой отказ, либо эти предложения просто забалтывались. Руководство некоторых западных стран предпочло политику сдерживания Советского Союза, стремилось поставить его в условия международной изоляции.

Entydiga förslag från Sovjetunionen – vårt land – om gemensamma åtgärder, om kollektivt försvar, följdes antingen av entydig vägran, eller så pratade man helt enkelt bort dessa förslag. De styrande i några västliga länder föredrog uppdämningspolitik gentemot Sovjetunionen och försökte ställa landet inför internationell isolering.

Visst är det sant att andra länder kunde och borde ha försökt sätta stopp för Hitler långt tidigare än de faktiskt gjorde – men faktum är att Storbritannien och Frankrike var i krig med Tyskland sedan september 1939, medan Sovjetunionen tillsammans med Nazityskland delade upp Polen, ockuperade Baltikum och fortsatte att leverera råvaror till Tyskland ända till det “svekfulla” angreppet den 22 juni 1941.

Försöket att ockupera Finland lyckades däremot inte, men vinterkriget bidrog rimligtvis till den “internationella isolering” som Putin nu klagar på, på samma sätt som annekteringen av Krim lett till Rysslands isolering efter 2014.

Putins och hela det officiella Rysslands selektiva minne har dock sållat bort allt det obekväma. Den städade versionen av andra världskrigets händelser används nu som ett argument för att väst borde lägga alla “ideologiska skillnader och geopolitiska spel” åt sidan och förenas med Ryssland i kampen mot internationell terrorism. Väst vänder dock återigen dovörat till, klagar Putin:

Но пока мы вновь, как это было и накануне Второй мировой войны, не видим положительной ответной реакции. Наоборот: НАТО усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших границ. В этих условиях мы обязаны уделять особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны.

Men än så länge ser vi återigen, precis som inför andra världskriget, ingen motreaktion. Tvärtom: Nato utökar sin aggressiva retorik och sina aggressiva handlingar, nu redan nära våra gränser. Under dessa omständigheter måste vi ge speciell uppmärksamhet till att lösa uppgifter som syftar till att höja vårt lands försvarsförmåga.

Det är också intressant i sammanhanget att Putin i sitt tal sätter likhetstecken mellan “Sovjetunionen” och “vårt land”. Det ryska selektiva minnet har helt sållat bort att det faktiskt var Ukraina och Vitryssland som drabbades hårdast av kriget – om det inte är så att dessa länder helt enkelt ska ses som en del av “vårt land”.

Skärmavbild 2016-06-22 kl. 16.08.33Förra veckan högtidlighöll de tre baltiska länderna minnet av den stora sovjetiska deportation som ägde rum bara några dagar innan Tyskland inledde operation Barbarossa. Dessförinnan hade ju Sovjetunionen enligt Stalin-Hitlerpakten ockuperat Estland, Lettland och Litauen, avsatt de lagliga regeringarna, annekterat de tre självständiga länderna och inlett en total sovjetisering.

Enligt den officiella sovjetiska historieskrivningen inträffade dock denna sovjetisk ockupation av Baltikum aldrig – i stället hade de tre länderna frivilligt och i demokratisk ordning anslutit sig till framtidslandet Sovjet. 1980-talets glasnost lyckades i viss mån bota den kollektiva minnesförlusten, men också på den punkten är nu vi tillbaka vid tiden före perestrojka, åtminstone i officiell rysk historieskrivning.

Så här sade ryska utrikesministeriets officiella talesperson Maria Zacharova i april:

Наша позиция в этом вопросе хорошо известна: мы не приемлем, как сами утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, так и связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой — ни правовые, ни исторические основания – [заявления], которые составляют суть претензий в адрес России, в том числе и материального свойства.

Vår inställning i den här frågan är väl känd: vi accepterar varken påståenden om att Sovjetunionen skulle ha ockuperat de baltiska länderna eller till detta knutna absurda [uttalanden], absolut grundlösa, såväl i juridisk som i historisk mening, som används för att rikta anspråk, däribland materiella sådana, mot Ryssland.

På samma sätt som de baltiska länderna aldrig ockuperades av Sovjetunionen har inte heller Ryssland ockuperat Krim. Däremot har Krim efter en legitim process blivit en del av den ryska rättsstaten, något som Putin tackade parlamentsledamöterna för:

При этом все фракции проявили такую сплочённость, которой могут по праву гордиться ваши избиратели. Вы в кратчайшие сроки приняли более 120 законов, которые минимизировали проблемы вхождения Крыма и Севастополя в Россию. Помогли людям пройти через сложности переходного периода, почувствовать, что они у себя дома, что их права надёжно защищены, что для них открыты новые возможности.

I samband med detta uppvisade alla fraktioner en enighet som era väljare med rätta kan vara stolta över. Under en mycket kort tidsrymd röstade ni igenom över 120 lagar som minimerade problemen vid Krims och Sevastopols integrering i Ryssland. Ni hjälpe människorna att klara övergångsperiodens komplikationer, att känna att de nu är hemma, att deras rättigheter är trovärdigt skyddade och att de har fått nya möjligheter.

Enigheten har Putin nästan rätt om – det var en enda parlamentsledamot som vågade sig på att inte rösta för annekteringen av Krim: Dmitrij Gudkov, som också har begärt ett klargörande av varför ryska soldater krigar i östra Ukraina. Men en sådan störig person lär inte sitta kvar i parlamentet efter höstens val. Då är det bara det aggressiva Natos vapenskrammel som stör friden i Ryssland.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

4 svar på ”Selektivt minne i Moskva”

Historieskrivningen om MR-pakten är i vanlig ordning felaktig.

“Han nämnde dock inte att detta hade skett med Sovjetunionens goda minne, och att angreppet var ”svekfullt” just därför att Nazityskland därmed bröt Molotov-Ribbentropavtalet mellan Sovjetunionen och Nazityskland om delningen av Östeuropa.”

KOMMENTAR: Nej, det skedde INTE med Sovjetunionens goda minne. MR-pakten innebar sovjetisk neutralitet i kriget mellan Tyskland och västmakterna. Det var inte frågan om någon ”delning” av Östeuropa utan pakten var i allt väsentligt riktad MOT Tyskland. Det var enbart västmakternas och Polens fel att den här pakten alls kom till stånd.

“Visst är det sant att andra länder kunde och borde ha försökt sätta stopp för Hitler långt tidigare än de faktiskt gjorde – men faktum är att Storbritannien och Frankrike var i krig med Tyskland sedan september 1939, medan Sovjetunionen tillsammans med Nazityskland delade upp Polen, ockuperade Baltikum och fortsatte att leverera råvaror till Tyskland ända tills det ”svekfulla” angreppet den 22 juni 1941.”

KOMMENTAR: Det hade varit på sin plats om du här hade nämnt München-avtalet 1938 i stället för denna svepande beskrivning. Den anglo-franska krigsförklaringen skedde enbart för att inte tappa ansiktet vilket bevisas av att deras högsta råd den 12 september beslutade att ingen hjälp skulle ges till Polen. Det var först därefter som Sovjetunionen gick in i östra Polen då man fått klart för sig att Polen lämnats i sticket av västmakterna. Ända fram till den 5 september erbjöd Sovjet Polen viss hjälp inklusive militär sådan.

“Förra veckan högtidlighöll de tre baltiska länderna minnet av den stora sovjetiska deportation som ägde rum bara några dagar innan Tyskland inledde operation Barbarossa. Dessförinnan hade ju Sovjetunionen enligt Stalin-Hitlerpakten ockuperat Estland, Lettland och Litauen, avsatt de lagliga regeringarna, annekterat de tre självständiga länderna och inlett en total sovjetisering.”

KOMMENTAR: Det där är en mycket starkt förenklad historieskrivning. Hösten 1939 fanns inga sovjetiska planer på att sovjetisera de här tre länderna utan det kom först sommaren 1940 och som en konsekvens av de tyska framgångarna på västfronten. Det fanns ingen färdig sovjetisk plan utan det växte fram i takt med händelseutvecklingen. Inkorporeringen av de här staterna var på initiativ av de baltiska kommunisterna och en allvarlig sovjetisk tro att det fanns en revolutionär situation i baltstaterna.

1. MR-pakten inkluderade det (då) hemliga protokollet där Sovjetunionens och Tyskland i praktiken delar upp Östeuropa. Pakten var inte riktad mot Tyskland.
2. Sovjetunionen invaderade inte Polen för att den tyckte synd om landet.
3. Nej. Baltikums “inkorporering” i Sovjetunionen var högst ofrivillig.

1. Det hemliga protokollet var en fråga om intressesfärer. Avsikten från sovjetisk sida var i Baltikum att slå igen dörren för tyskarna.
2. Det var inte frågan om någon “invasion” då den polska regimen i praktiken var död vid den tidpunkten. Det var först sedan man fått klart för sig att västmakterna lämnat polackerna i sticket som man insåg att man måste göra något om man inte skulle få tyskarna in på husknutarna.
3. Ingen som sagt något annat. Men det var inte planen hösten 1939.

Stängt för kommentering.