Rysslands hemliga krig i Ukraina

Det känns tungt att titta på de korta, filmade förhören med ryska krigsfångar. Yrkessoldaterna är ändå samlade, men den 19-årige rekryten verkar ha nära till tårar när han på videon hälsar hem till mamma, pappa, mormor och sin flickvän.

Suomeksi: Salainen sota

Skärmavbild 2014-08-26 kl. 17.46.56Det känns tungt att titta på de korta, filmade förhören med ryska krigsfångar som ukrainska myndigheter publicerade den 25 augusti. Yrkessoldaterna är ändå relativt samlade, men den 19-årige rekryten verkar ha nära till tårar när han på videon hälsar hem till mamma, pappa, mormor och sin flickvän.

– Vi körde i en kolonn, inte längs vägen, utan över fält. Jag såg inte ens när vi gick över gränsen, förklarar han.

Så säger han att kolonnen körde vilse, och att han på riktigt förstod vart han hamnat först när han såg pansarfordon med ukrainska flaggor.

– Men ni visste att ni skulle till Ukraina? frågar förhörsledaren.

– Ja, det visste vi.

Sedan läser förhörsledaren upp valda stycken från 19-åringens sida på det ryska sociala nätverket Vkontakte där han skryter om att han snart ska i väg till kriget och lära majdan-anhängarna en läxa.

Killen ser besvärad ut.

– Jag skäms för det där. Jag ville väl kaxa mig.

Givetvis borde även de ukrainska myndigheterna skämmas. Det är inte bara omoraliskt att tvinga fångar att framträda framför en videokamera, det kan dessutom vara ett brott mot tredje Genèvekonventionen om kringsfångar.

Men det är precis där skon klämmer. Är de verkligen krigsfångar? Pågår det alltså ett krig mellan Ryssland och Ukraina? Och i så fall sedan när?

I flera månader har de ukrainska myndigheterna hävdat att separatisternas “folkrepubliker” får omfattande militärt stöd från Ryssland. När den ukrainska armén tvingade rebellerna att dra sig tillbaka från gränsen sydost om Donetsk rapporterades det snart om artilleribeskjutning mot de ukrainska styrkorna från den ryska sidan av gränsen.

Utländska journalister på båda sidor av gränsen har rapporterat om kolonner av ryska militärfordon som kör över gränsen på obevakade ställen, och nyligen offentliggjorde Nato underrättelseuppgifter om ryskt artilleri som förflyttats in på ukrainskt territorium och där fortsatt beskjutningen av ukrainska positioner.

Men Ryssland har konsekvent avvisat alla anklagelser som desinformation och propaganda – ända tills videoförhören med de tillfångatagna ryska militärerna offentliggjordes. Nu uppger det ryska försvarsministeriet i stället att militärkolonnen som skulle bevaka gränsen råkade köra fel och därför hamnade ett par mil in på ukrainskt område, där det pågick strider. Det var förmodligen också ett misstag att de först råkade måla över beteckningarna på fordonen.

Enligt de ryska myndigheterna är Ryssland absolut inte i krig med Ukraina. Därför kan inte heller några ryska soldater ha stupat i Ukraina. Och därför angriper banditer ryska oboeroende journalister vid en begravningsplats i Pskov, när journalisterna försöker undersöka varför ett antal unga militärer från stadens garnison plötsligt avlidit och begravts där.

De avlidnas berättelser om den förestående utflykten till Ukraina försvinner från sociala nätverk och släktingars telefoner stängs av. Det cirkulerar uppgifter om att de stupades familjer får en penningkompensation om de lovar att hålla tyst.

Ryssland är alltså inte i krig, och det kan därför inte heller finnas några krigsfångar. Men Rysslands högsta ledning tänker inte heller tillåta att den ukrainska regeringen slår ner det väpnade upproret i öster. Därför blir de ryska deltagandet allt mer öppet.

Samtidigt vill en överväldigande majoritet av det ryska folket inte att ryska soldater ska skickas in för att dödas i Ukraina. En fullskalig rysk invasion skulle också bli för kostsam för Ryssland rent ekonomiskt. Därför borde en sådan vara otänkbar. Men även den ryska annekteringen av Krim var otänkbar tills den inträffade.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

48 svar på ”Rysslands hemliga krig i Ukraina”

Jag har redan haft en liten dust med Wiseman på Twitter om det här och lutar åt att det här inte är ett brott mot Genevekonventionen.

Genevekonventionen skyddar krigsfångar gentemot förnedring och att visas upp i syfte att tillfredställa allmänhetens nyfikenhet. I ett “normalt” krig är det här i princip de enda två anledningarna man kan ha med att visa upp krigsfångar eftersom motståndaren redan är känd och att information om krigsfångarna generellt hanteras av en tredje part såsom röda korset.

I det här fallet är den ena parten i kriget “hemlig” då den påstår sig inte delta i kriget. Förutom att de inte visar upp rätt flagg innebär det även att det finns ett militärt syfte med att visa upp krigsfångarna för att bevisa att Ryssland är en part i kriget.

Eftersom man inte förnedrar krigsfångarna i samband med videona och har ett annat syfte än nyfikenhet kan det alltså inte rimligtvis vara ett brott mot Genevekonventionen.

Jag förstår givetvis varför Ukraina visar upp dessa förhör. Jag hade haft lättare att acceptera det om man inte också hade tvingat fram fördömanden av Rysslands politik. Av princip länkar jag inte till förhören – den som vill hittar nog dem ändå.

För det första så är jag ytterst tveksam till att det rör sig om en riktig rysk soldat. Det kan är röra sig om ren skådespeleri.

Och för det andra – Hur hade du betett dig om du hade varit i hans situation, Kalle? Jag är helt säker på att du hade erkänt att du är Englands drottning. Man kan inte lita på framtvingade erkännanden.

Och, slutligen, för din kännedom, Kalle: Det finns inga 19-åriga “yrkessoldater” i Ryssland. Är man 19 så är man en vanlig värnpliktig, ingenting annat.

Läs gärna texten innan du kommenterar. Det är inte 19-åringen som är yrkessoldat. Ryska försvarsministeriet har medgett att det är riktiga ryska soldater som tillfångatagits i Ukraina.

“…Yrkessoldaterna är ändå relativt samlade, men den 19-årige rekryten verkar ha nära till tårar när han på videon hälsar hem till mamma, pappa, mormor och sin flickvän…”

Meningen är formulerad på ett sätt som möjliggör två slutsatser:

1. En del “yrkessoldater” och EN “19-årig rekryt” har tillfångatagits.

2. Även den 19-årige rekryten är en yrkessoldat.

Vad gäller det första alternativer så verkar det vara lite dumt att skicka en 19-årig värnpliktig på ett viktigt utlandsuppdrag tillsammans med ett flertal yrkessoldater. Har inte Ryssland riktiga yrkessoldater så det räcker? Det är ju landets prestige som står på spel, trots allt.

Vad gäller det andra alternativet så hänvisar jag dig åter till min tidigare kommentar (2014-08-26, kl. 19:24).

Tänk gärna lite innan du svarar på kommenterer.

Endast alternativ 1 är en rimlig tolkning av texten, i alla fall för någon med svenska som modersmål. Och visst är det osedvanligt dumt att skicka värnpliktiga i krig (om man har alternativ), men det är ju inte precis första gången den ryska försvarsledningen gör det… så jag har svårt att bli förvånad.

Nu har jag inte svenska som modersmål. Det bör dock inte innebära att jag inte kan ha synpunkter på hur Kalles text är skrivet.

Jag står fast vid att meningen är formulerad på ett sätt som möjliggör två slutsatser (se ovan).

Men om du som har svenska som modersmål (vilket jag utgår ifrån att du har) är fullständigt övertygad om att endast alternativ 1 utgör en rimlig tolkning av texten så kan du väl inte på fullt allvar mena att ryska befälhavare är så korkade att de skickar EN gråfärdig 19-årig till Ukraina tillsammans med riktiga yrkessoldater?

Det finns inga professionella förband där man “blandar ihop” yrkessoldater med nyinkallade i Ryssland.

Jag är helt övertygad om att ukrainare inte kunde tvinga någon av de ryska soldaterna att förråda sitt land och gråta framför kameran och har därför tagit hjälp av en lokal ukrainsk förmåga.

Att det handlar om ett ryskt förband som tagits till fånga har väl även Putin bekräftat så jag förstår inte varför du tvivlar på det (meningarna går så vitt jag förstått isär bara när det gäller huruvida de tog sig in på ukrainskt territorium medvetet eller av misstag). Varför man i det förbandet (vad de nu än sysslade med) blandat yrkessoldater med värnpliktiga är väl en helt annan fråga.

19-åringen var väl för övrigt knappast gråtfärdig när han skickades på sitt uppdrag, men det menade du kanske inte heller.

Det är mycket bra att dem som har svenska som modersmål kan läsa (på svenska) och vet nu att Krim existerar. Och dem är experter så klart på hur man ska kriga. :)

Ojojoj,vart ska detta barka hän. Hur kommer det sig, Kalle, att väst inte expanderar OSSE-missionen i Ukraina? Den är väl det logiska försteget till att göra något mer drastiskt, och dessa observatörer kan ju inte Ryssland egentligen tolka som en “Nato-invasion” så länge de är obeväpnade. Samtidigt skulle väl de tjäna som den enda och bästa förebyggande åtgärden och avskräckning mot en öppen rysk invasion.

Oberoende FN-styrkor på marken för att få slut på dödandet vore väl det rimligaste, varefter man i internationellt övervakade folkomröstningar kan ta reda på vad lokalbefolkningen egentligen vill när det gäller områdets politiska status. Problemet är väl att utbrytarrepublikerna (och deras representant i FN – Ryssland) aldrig skulle gå med på det.

“Nu uppger det ryska försvarsministeriet i stället att militärkolonnen som skulle bevaka gränsen råkade köra fel och därför hamnade ett par mil in på ukrainskt område,”

Är de säkra på att de inte åkte ubåt – det är ju samma bortförklaring.

Egentligen spelar det inget roll, det kan vara mycket mera intressant varför amerikansk flygplan i mitten av juli och rysk flygplan nu flyger över Sverige

“…Samtidigt vill en överväldigande majoritet av det ryska folket inte att ryska soldater ska skickas in för att dödas i Ukraina…”

Hur vet du det, Kalle? Har du intervjuat “en överväldigande majoritet av det ryska folket”?!

Jag vill tvärtom påstå att de flesta ryssar är beredda att offra ett antal ryska soldater för att stoppa det folkmordet som pågår i Ukraina.

Prata för dig själv. Ljug inte om vad “en överväldigande majoritet av det ryska folket” anser.

Enligt denna opinionsundersökning är det visserligen 57% av ryssarna som anser att Ryssland bör stödja “folkrepublikerna”, men bara 5% som anser att man bör göra det genom att skicka in väpnade styrkor. Opinionsinstitutet FOM som gjort undersökningen anses vanligen vara tämligen lojalt mot Kreml.

Det kan givetvis vara så att en överväldigande majoritet av ryska folket ljuger när de svarar i opinionsundersökningar.

För övrigt skulle jag uppskatta om du försökte hålla normal samtalston. Några fler hätska utfall tänker jag inte svara på.

Jag anser (i likhet med Carl Bildt) att man ska “kalla en spade för en spade”. Efter att ha läst en del av dina artiklar (både på svenska och ryska) så drar jag slutsatsen att du är bra på att manipulera siffror, fakta samt lyfta upp och förstora allt som är till Rysslands nackdel.

Du säger till exempel inte ett ord om att befolkningen behöver inte, enligt FN:s stadgar, underkasta sig en regim som har tillkommit genom en väpnat kupp (som dessutom, i Ukrainas fall, är sponsrad av utländska och antiryska intressen).

Hade varit roligt om du kunde svara på frågan om hur västvärlden hanterar utredningen av flygplanskraschen. Det ser ut som om alla har tappat intresset för utredningen. Efter de första hysteriska anklagelserna mot Ryssland och ukrainska federalister har man blivit knäpptyst. Inga västerländska medier rapporterar om utredningen. Inga internationella organisationer tar upp ämnet. Det är faktiskt bara Ryssland som fortfarande bryr sig om problemet.

Intressant debatteknik…. När du blivit överbevisad (angående vad en majoritet av det ryska folket tycker – t o m enligt Kreml-vänliga opinionsinstitut) så övergår du till svepande grova anklagelser om att Kalle skulle vara ute efter att vinkla allt till Rysslands nackdel. Eftersom du inte ger några exempel drar man som läsare slutsatsen att det är grundlösa anklagelser.

Ditt påstående om FN-stadgan är också intressant. Hänvisa gärna till var (vilken paragraf) det du refererar till står att läsa, så att det går att verifiera. Den ryska statspropagandan sprider ju mycket myter i dessa tider, och detta kanske är en av dem.

När det gäller flygplanet så är min förklaring till fenomenet du beskriver att det endast är i Ryssland som det fortfarande råder utbrett tvivel kring vad som hände (pga all desinformation och alla sjuka teorier som statspropagandan matat befolkningen med). I resten av världen har de flesta i avsaknad på trovärdiga alternativ “accepterat” den klart mest sannolika förklaringen (objektivt sett) – att planet sköts ner av misstag av rebellerna – och det finns därför väldigt lite nyhetsvärde i att älta detta vidare.

Överbevisad?! Nu är du bara löjlig, Mattias.

Jag håller fortfarande fast vid att den absoluta majoritetet av det ryska folket (inklusive mig personligen) tycker att man borde ha sänt in ryska väpnade styrkor till östra Ukraina och stoppa folkmordet som pågår där. Det är förresten inte för sent för det ännu. Jag har pratat med väldigt många ryssar (nu menar jag etniska ryssar, vilket är väldigt viktigt i sammanhanget) som är bosatta både i Sverige och i Ryssland och inte en enda har varit emot att skicka soldater till Ukraina.

Vad gäller den Putin-vänliga opinionsinstituten så är det ju givet på förhand att den presenterar de siffror Kreml har “beställt”. Kommer Putin att bestämma sig att skicka soldater till Ukraina så kommer siffrorna “helt plötsligt” att ändras.

Jag är även förvånad över ditt sätt att resonera. Du skriver: “I resten av världen har de flesta i avsaknad på trovärdiga alternativ ”accepterat” den klart mest sannolika förklaringen – att planet sköts ner av misstag av rebellerna”. Det finns alltså inga bevis för det, men “resten av världen” har ändå köpt det alternativet som passar USA (som knappast kan beskrivas som opartisk i konfliktet). Smart, eller hur?

En fråga: Om jag nu skulle påstå att du är (till exempel) en aktiv ISIS-medlem utan att presentera några konkreta bevis för det – Skulle det då vara OK för “resten av värden” att acceptera detta (i allra högsta grad idiotiska) påstående? (Vi förutsätter nu att “världen” står på min sida och inte din.)

Förstår du inte själv att “jag håller fortfarande fast vid…” och “jag har pratat med väldigt många etniska ryssar…” och dylika uttalande väger väldigt lätt jämfört med en länk till en stor publicerad opinionsundersökning.

Jag har för övrigt också pratat med väldigt många etniska ryssar (har många sådana i min närmsta bekantskapskrets) boende både i Ryssland, Sverige och i andra länder, och av dem är det uppskattningsvis en av tio som stöder annekteringen av Krim och jag har inte stött på någon som vill att Ryssland ska skicka in trupper i östra Ukraina. Nu tror jag visserligen varken att din eller min umgängeskrets är särskilt representativ för hela den ryska befolkningen, så sanningen ligger nog, precis som opinionsundersökningen antydde, någonstans däremellan.

Hur var det förresten med FN-stadgan? Jag (och övriga läsare) tvingas ju utgå ifrån att det var något som du (eller någon av dina informationskällor) hade hittat på eftersom du inte tycks intresserad av att producera några belägg för det påståendet.

När det gäller flygplanet så har i varje fall jag inte sett några 100%-iga bevis för varken den ena eller andra framlagda teorin och därför tenderar jag (och det var det jag menar att de flesta andra i väst förmodligen också gör) att tro på det som framstår som överlägset mest sannolikt (och det har absolut ingenting att göra med att det, enligt din mening, passar USA). Behöver jag förklara varför det framstår som många gånger mer sannolikt att rebellerna sköt ner planet av misstag än att Ukrainsk militär (i någon form av djävulsk omvänd terrorhandling) sköt ner ett plan med 300 västerlänningar medvetet för att svartmåla rebellerna (vilket jag utgår ifrån är den teori du vill framhålla)?

Dessutom under kriget blivit dödade 2220 människor och bland dem är 23 barn, 5956 människor blivit skadade, av dem är 38 barn, civila bland dem är 1600. Har deras liv lägre värde i västvärlden, varför pratas det bara om flygplanet?

Malaysia Airlines flygplan var den 17 juli 2014 på väg från Amsterdam till Kuala Lumpur. Transportkorridoren passerade genom Ukraina. Boeing avvek plötsligt från sin kurs, flög över ett stridsområde utanför Donetsk och började gå ner. Det kraschade i ett område under kontroll av Donbass hemvärn.

Varför avvek planet från sin rutt? De svarta lådorna kunde ge ett tillfredsställande svar på denna fråga. Lådorna har överlämnats i utmärkt tillstånd till experter i Storbritannien. Samtal mellan flygledare som kontrollerade lufttrafiken på olycksdagen kunde också ge viktig information. Men all information är sekretessbelagd. Varför?

Ryssland har ställt ett antal högst relevanta frågor som har föreblivit obesvarade. Varför?

Har någonting som inte stämmer överens med USA:s och USA:s lakejernas bild av händelsen framkommit i utredningen?

Nu spårar du ur totalt. Att planet skulle ha avvikit från sin planerade kurs är lögn. Det brukar vara så att det är haverikommissionen som tar hand om undersökningen. Så också i detta fall. Första rapporten väntas om några dagar. Oklart när hela undersökningen är klar. Efter Lockerbie tog det tre år.

http://www.bbc.com/news/world-europe-28808832

God natt.

Lögn?!

Kalle, har du några konkreta bevis för ditt påstående eller anser du att all fakta som presenteras av de ryska myndigheterna är lögner endast av den anledningen att de inte stämmer överens med västvärldens teorier? (Jag använder ordet “teorier” eftersom ingenting är bevisad i dagsläget.)

Idag ser det faktiskt ut som att Ukraina har skjutit ner det malaysiska passagerarplanetoch att det inte hände av misstag.

Den ukrainska flygplanet (av typen Su-25) upptäcktes i närheten av det malaysiska passagerarplanet med hjälp av rysk utrustning.

En ukrainsk pilot som flög attackflygplanet Su-25 har i en intervju med den tyska “Wahrheit für Deutschland” tagit på sig ansvaret för förstörandet av Malaysia Airlines passagerarplan.

Piloten har berättat att han besköt planet med Su-25:s kanon, och det är hans attackflygplan som syns på det ryska försvarsministeriets bilder. Pilotens namn avslöjas inte av “Wahrheit für Deutschland”.

Jag medger att detta kan vara ett felaktigt spår, men – Varför ska jag lita på de sagor som västvärlden berättar och inte på inte på de ryska teorierna?

Tja, kanske för att teorin om Su-25:an är helt orimlig. Till att börja med kan planet inte ens flyga så högt. Du kan läsa mer t.ex. på http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/07/binda-ris-till-egen-rygg.html eller (i kommentarerna till) http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/07/bloggen-7-ar-idag.html, som diskuterar precis hur orimlig denna “teori” är.

En anledning att fästa större tilltro till uppgifter i västmedia än i ryska officiella kommentarer är kanske att mängden systematisk lögn är mindre i de förstnämda — jämför t.ex. uppgifterna om de “gröna männen” på Krim som enligt Putin absolut inte var ryska trupper.

Medierna i väst ljuger minst lika mycket, Jakob. Det räcker att nämna USA:s invasion av Irak (som jag tycker var bra, dock genomfört på medvetet falska grunder). Ett annat exempel kan är islamisterna i Syrien som har fram till nyligen framställts som frihetskämpar och demokrater. Listan kan göras lång.

USA:s krig mot Irak föregicks av, och har följts av, kritiska diskussioner i massmedia.

Jag vet inte var du skulle ha läst att islamisterna i Syrien framställs som demokrater.

Diskussioner blir mer intressanta om de har någon slag grundning i verkligheten runt omkring oss istället för att bara baserat på påståenden gripna ur luften.

Ursäkta, men har du reflekterat över vad “Wahrheit für Deutschland” är för något. Är det en tidning du känner till? Om du ska framföra sjuka konspirationsteorier så kan du väl i alla fall ge oss en direkt källhänvisning så att det går att bedöma trovärdigheten, och inte bara okritiskt föra vidare något som du läst i kommentarsfältet på någon obskyr blogg. Ännu bättre vore det om du själv först kollade upp källan och avhöll dig från att sprida vidare rent hittepå.

Du framstår tyvärr som oerhört blåögd (och enögd) när du skriver “Idag ser det faktiskt ut som att Ukraina har skjutit ner…” och sedan endast backar upp det med en indirekt hänvisning till en fullständigt okänd webbsida. Man tar sig för pannan och undrar vad du sysslade med på lektionerna i källkritik i skolan. Om någonting som borde vara en världsnyhet överhuvudtaget inte nämns i seriösa tidskrifter så finns det ofta en god anledning.

I det här fallet visade minimalt grävande från min sida snabbt att källan du hänvisar till mycket riktigt är en obskyr blogg (som f ö tycks framföra extrema politiska åsikter), och att pilotens historia var en tidningsanka (ett uttryck som för övrigt kommer från tyskans Zeitungsente) som knäppgöken bakom “Wahrheit für Deutschland” utan källhänvisning hade plockat upp från satirsajten Allgemeine Morgenpost Rundschau. Misstaget upptäcktes redan i slutet av juli och artikeln finns inte längre kvar på bloggen: (den låg här: http://wahrheitfuerdeutschland.de/?p=3622)

Att detta fortfarande en månad efter att ankan avslöjades tydligen (om man får tro dig) är den ledande av “de ryska teorierna”, säger ganska mycket om hur vilseledda du och stora delar av den ryska befolkningen är.

STALINGRAD 2014

Den 4 september 1943 slogs fascisterna tillbaka och Ilovajsk befriades från den västerländska invasionen, där målet var naturtillgångarna i Donbass och utrotning av slaver, främst ryssar. Vi ser samma scenario idag, eftersom nazismen ingår som ett igenkännande, djupt drag i den västerländska civilisationen. Det är samma militära misstag och samma ryska taktik idag. Jorden brinner, civila dör i massiv meningslöshet och Västerlandet döljer sina planer bakom en ideologi, som betonar att alla människor ska ha det bra. Haken är att alla inte är människor, vilket har upprepats av Ukrainas västerländske premiärminister. Han är av samma typ som medlöparna till fascismen då. Vi såg det då, vi bevittnade det i Jugoslavien och samma envisa revanschism vill idag flytta alla ryska undermänniskor längre österut. Med hjälp av aningslösa och nassevänliga journalister, som inte ser sig själv i spegeln alltför ofta och bara anar att de skriver som 1943, drivs en kampanj för att framställa försöket till folkmord i Ukraina som om Ryssland var i anfallskrig. Det gjordes till och med ett offer av oskyldiga civila i ett flygplan för att hetsa upp atmosfären och den allmänna opinionen. Det misslyckades, och därefter blev det tyst.

De aningslösa och okunniga, även i Ukraina, ställer sig förvånat frågan vad Ryssland vill. De kan inte förstå att Ryssland krigar. Precis som Hitler. Han förstod inte heller att han inte hälsades som befriare. Efter Karpaterna. Stendumma journalister frågar sig om målet med denna “aggression”. Det är enkelt. Krim flydde fascismen. Ryssarna vill leva, helst också efter eget huvud. Har du något emot det, får du däng. Anfaller du, blir du nergjord till sista man. Inför du sanktioner, som om du vore Stor-Inkvisitorn med rätt att straffa, får du betala dyrt. Om FN (USA) inte vill uppmana till eldupphör, måste Ryssland stoppa vansinnet på egen hand.

Västerlandet försöker nu tala tyst om statskuppen i Ukraina och ge sken av att Ryssland är i krig med Ukraina, som leds av den schweiziske juden Peter Waltzman, precis som Lenin och Parvus, männen bakom statskuppen i Ryssland 1917. Stor-Inkvisitorn i USA är, precis som Hitler, redo att strida i Ukraina till sista ukrainska soldat för att sprida sin omhuldade exklusivitet i världen. Askhögarna efter denna politik börjar bli många i världen, och krigsherrarna vänder sig varje gång mot den forne ledaren.

De historiska parallellerna är många. Vi lär inte av historien. Ryssland lär oss varje gång att det inte går. Men vi försöker igen och igen. Paris, Berlin och denna gång Kiev som hälsar ryssarna vid krigsslutet.

Krisen i Västerlandet kan bara lösas den dag insikten kommer att Ryssland inte behöver Västerlandet, som bara är en bakgård till den ryska civilisationen. Vi oberoende intellektuella kan bara förvånas över att gasledningen fortfarande är öppen, att fler byggs åt folk som gör allt för att stoppa den, särskilt i Polen och Baltikum, som är helt beroende av rysk gas och gasintäkter. Hade jag varit Putin, hade jag stängt gasen, stoppat handeln, stängt av telefonen och väntat ett par månader.

Kriget har vänt efter Ilovajsk, dagens Stalingrad. Inte så långt från Malmö och övriga Västerlandet hörs det bekanta ryska stridsropet URA! Stor-Inkvisitorn har med sin tyska vasall utlovat nya bestraffningar. Det blir en intressant vinter.

“Västerlandet försöker nu tala tyst om statskuppen i Ukraina”

De talade lika tyst om statskuppen medan den pågick. När beväpnade huliganer tog över myndighetskontor med våld, klubbade ned poliser med basebollträn, och öste brandbomber över ordningsmakten så ljög västmedier systematiskt om “fredliga demonstranter”. Det illegala och grundlagsvidriga maktövertagandet framställdes som en seger för demokratin, och massmord som t.ex. massakern i Odessa beskrevs som olycksfall i arbetet. Efter allt detta mörkande, ljugande och vinklande är det inte konstigt att folk sväljer de propagandalögner om “rysk aggression” som väller över oss i en tid då Ryssland helt enkelt gör vad de måste – dvs sätter stopp (ännu en gång) för den västerländska fascismens imperiedrömmar om Lebensraum och Drang Nach Osten.

“Hade jag varit Putin, hade jag stängt gasen, stoppat handeln, stängt av telefonen och väntat ett par månader.”

Jag med, men nu är Putin en diplomatisk pragmatiker, som ofta tycks behandla väst med betydligt mjukare silkesvantar än vad väst förtjänar. Därav att Imperiets expansion österut inte stoppats förrän det nått den kritiska punkt där det faktiskt handlar om ryska länder, som Krim och Donbass.

“Det blir en intressant vinter.”

Jupp.

Tjorvar, mina kommentarer till Stefan tycks även gälla dig. Precis som honom tycks du leva i en parallell verklighet där allting är omvänt.

När Ryssland hetsar mot judar och med militärmakt tar för sig bitar av sina grannländer då ser du istället ett västerländskt fascistiskt imperium som utvidgar sitt “Lebensraum” mot Ryssland. Man tar sig för pannan.

Vilket meningslöst inlägg. Det enda du hade att säga var att du inte tycker som jag. Tack för informationen, och varsågod att ta dig för vilka pannor du vill.

Bitar av granländer? Krim är ju rysk! Den absoluta majoriteten av befolkningen är ryska. Soviet Unionen var ETT land, ingen som frågade folk i Ukraina om dem vill bli självständiga, det bestämde bara 3 personer i 1992. Ryssland hetsar ALDRIG mot någon nationalitet, Krim har blivit rysk genom folkomröstning, 97% röstade för att ingå i Ryssland, folket på Krim grät av lycka jag har bott där i 30 år och mina föräldrar bor där fortfarande, det är du som lever i en parallell verklighet.

Men Stefan,

“…nazismen ingår som ett igenkännande, djupt drag i den västerländska civilisationen…”
“…Ukraina, som leds av den schweiziske juden Peter Waltzman…”

Ovanstående citat från ditt inlägg är bara två exempel ur din ström av grundlösa och barocka påståenden. Som läsare undrar man vad du dillar om och på vilken ytterända av politikens spektrum du egentligen står. Inser du inte själv att du slår logiska volter i ditt resonemang, eller menar du på fullt allvar att det är en världsomspännande judisk-nazistisk sammansvärjning som det “stackars” Ryssland tvingas “försvara” sig mot genom att annektera delar av sina grannländer?

Du tycks tyvärr leva i en egen parallell verklighet och jag har svårt att tro att någon seriös läsare kan ta dig på allvar. Liksom “Maksim (Malmö)” tycks du också övertygad om att Ukraina sköt ner det malaysiska planet medvetet. Vad är det du vet som vi andra har missat? Länka gärna, bara det inte återigen är till “intervjun med den ukrainske piloten”.

“nazismen ingår som ett igenkännande, djupt drag i den västerländska civilisationen”

Jag noterar att dagens ledare i DN innehåller en satirteckning där Putin porträtteras som råtta. DN använder samma smutskastningsmetoder som under 30-talets nazistiska hets mot judar. Och de gör det utan att ens tänka på det, och utan att någon ens reagerar.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/bluffmakaren-i-moskva/

Jag håller med om att den teckningen var ganska låg, men det är ändå enorm skillnad mellan att göra narr av enskilda politiska ledare (det gör ju de flesta tryckta medier regelbundet i sina satirteckningar – och det inkluderar även västledare) och att som nazisterna göra narr av en hel folkgrupp. Jag har inte sett några tecken på att DN, någon annan västerländsk press, eller några västerländska politiska företrädare för den delen har hetsat mot “ryssar” som folkgrupp – och det är därför jag anser det fullständigt barockt att påstå att den västerländska civilisationen skulle vara präglad av nazism.

Jag vet förresten inte om du har missat att det är populärt i Ryssland (även bland “patriotiska” toppolitiker) att skämta om Obama och bananer – vilket jag har svårt att tolka som något annat än rasism. Den amerikanska ambassaden belystes t.ex. nyligen med ett sådant ljusspel. Det är även rysk stats-TV som för sin befolkning påpekat att Poroshenko har judiska rötter (om det nu är sant), som om det vore relevant för någonting. I väst brukar den typen av utpekanden av folk som “judar” vara någonting som endast nynazister ägnar sig åt.

”Jag har inte sett några tecken på att DN, någon annan västerländsk press, eller några västerländska politiska företrädare för den delen har hetsat mot ”ryssar” som folkgrupp”

De tycker ju att ryssar stillatigande skall låta sig mördas (Odessa) och bombas till förintelse (Slavjansk, Kramatorsk, etc). Hetsigare än så kan det inte bli.

Mattias: “Nej, det är det ingen som tycker.”

Nej,d et är naturligtvis ingen som SÄGER att de tycker det. Men se till exempel på Kalles blogg. Han säger sig ha ett brinnande intresse för allt ryskt, men när folk i Lugansk slaktas på det här sättet (video nedan) bara för att de råkar ha fel modersmål och känner sig mer ryska än ukrainska, då är han helt ointresserad av att rapportera om det:

http://youtu.be/WadnbWUz17U

Likadant med massakern i Odessa. Kalle medverkade i mörkläggning och desinformation genom att skriva ett inlägg där branden framstod som i stort sett en olyckshändelse. Alla detaljer skulle sopas under mattan. Länkade man till filmer som visar hur folk handgripligen slogs ihjäl så fick man höra att man “bidrar till Kremls propaganda”, osv, osv.

Så, jo, man kan inte dra någon annan slutsats än att Kalle och hela svenska journalistkåren anser att ryssar stillatigande skall låtas sig mördas, bombas och fördrivas från sina hemländer.

Självklart kommer inge här att uttala den åsikten explicit, men man får ju nästan vara idiot för inte förstå vad som står mellan raderna.

Kalle, detta är knappast ett bevis på att rysk arme deltar i krig mot Ukraina. Av flera olika anledningar. Dels för att man skickar inte oförberedda soldater till ett sånt krig i ett annat land, för det finns många andra, välförberedda och välutbildade soldater som kan göra det betydligt bättre. Det är inte 90-talet längre och det inte är Tjetjenien. Inte heller skickar man ditt soldater i full uniform och med riktiga ID-brickor i fickorna och med vapen och utrustning som enkelt avslöjar deras tillhörighet. Det är ju väldigt enkelt att förse dem med falska annars..

Så de har verkligen gått vilse. Fick motorstopp först, sedan tappat konvojen. Befälen vågade inte ta kontakt med ledningen för att inte få skäll och bestämde sig för att själv försöka komma ikapp. Det slutade som det slutade. Det mesta av rysk-ukrainska gränsen saknar markering. Den som är åtminstone lite insatt i problematiken kan förstå vad som har verkligen hänt där. För Ukraina är det däremot ett tillfälle att vinna propagandakriget. Soldaterna utnyttjades att säga nästan allt som Kiev behövde och “nyheten” spreds vidare av alla önsketänkande journalister.

Att EN grupp ryska soldater skulle ha gått eller åkt vilse så till den milda grad att de av misstag åkt in över en statsgräns och långt in i en krigszon är redan högst osannolikt i sig. Med tanke på att det inte bara handlar om en enskild utan flera incidenter där ryska soldater tagits till fånga på olika ställen så är sannolikheten så försvinnande låg att vi helt kan bortse ifrån vilse-teorin.

För att du ska sluta förneka det uppenbara för dig själv rekommenderar jag dig den här intervjun med chefsförhandlaren för fångutväxling, Vladimir Ruban (en mycket prorysk och antivästlig ukrainare med kopplingar till Medvedtjuk): https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zxT65w6mMA8#t=2460

Från 41 minuter in i programmet förklarar han hur det står till med den ryska inblandningen, och han om någon bör ju vet vad han talar om i denna fråga. Hela intervjun är för övrigt mycket intressant, och eftersom detta är ukrainsk TV (och inte rysk statskontrollerad) så får den ukrainska armén också rejält med kritik. Ruban hymlar t.ex. inte med hur ukrainska styrkor artilleribeskjutit civila bostadsområden i syfte att skrämma befolkningen.

Åter igen Mattias, refererar du till en annan “skitsnack”. Den typen av “snacket” finns i stora mängder överallt och i synnerhet på Ukrainsk TV. Man får höra massor med “vittnesmål” och till och med hårresande historier om “ryska armens grymheter på ukrainsk mark” så att tyska SS framstår som en barnlek. Du är ju en vuxen människa antar jag som kan nog se på sakerna kritiskt? Eller är det så att din ryssfobi är så kraftig att du inte ens kan kontrollera den längre?

Jag länkade till en mycket sansad intervju med en ryss-vänligt sinnad man med unika insikter i vad som hänt och som bland annat starkt kritiserar den ukrainska arméns metoder. Istället för att titta/lyssna på intervjun, vilket du uppenbarligen inte gjort, (läste du ens vad jag skrev i min kommentar??) så vräker du reflexmässigt ur dig fullständigt ogrundade bisarra anklagelser mot mig och mot ukrainsk TV (utan att ge några exempel). Eventuell läsare av de här kommentarerna har nog inga större problem att avgjöra vem det är som har problem att se kritiskt på saker och ting…

Nej Leonid, det är inte så, men det finns många personer som är bra på att återberätta det som dem har läst, men inte så många på att analysera verkligheten. Dessvärre om man aldrig varit där.

Om Ryssland anfaller Ukraina då blir det parkeringsplats på en halv timme där, Ryssland deltar INTE i krig i Ukraina. Ryssland anfaller aldrig någon, Ryssland avslutar krig ;)

Stängt för kommentering.