Mänskliga rättigheter vräkta med våld

Natten mot lördagen vräktes organisationen Za prava tjeloveka (“För mänskliga rättigheter”) handgripligen från sina lokaler i centrala Moskva. Under den våldsamma stormningen kastades oppositionspartiet Jablokos ordförande Sergej Mitrochin huvudstupa nedför en trappa.

ponomarjovNatten mot lördagen vräktes organisationen Za prava tjeloveka (“För mänskliga rättigheter”) handgripligen från sina lokaler vid Malyj Kislovskij pereulok i centrala Moskva. Under den våldsamma stormningen av lokalerna kastades det liberala oppositionspartiet Jablokos ordförande Sergej Mitrochin huvudstupa nedför en trappa.

Organisationen Za prava tjeloveka, ZPTj, grundades 1997 av Lev Ponomarjov, som sedan dess lett organisationen. Även han kastades handgripligen ut på gatan när kontoret stormades. Vräkningen är bara en i en lång rad under den pågående kampanjen mot oberoende människorättsorganisationer i Ryssland. Exempelvis valövervakarorganisationen Golos har redan vräkts två gånger och dessutom dömts till böter som “utländsk agent”.

Det demonstrativt våldsamma tillvägagångssättet när det gäller ZPTj var dock ovanligt, och ses av många som ännu en tydlig varningssignal från makthavarna till rättsaktivister som vägrar att anpassa sig till den nya verkligheten. ZPTj har vägrat att registrera sig som “utländsk agent” och är en av de elva organisationer som i februari vände sig till Europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg med en anmälan mot den så kallade agentlagen.

Lagen, som trädde i kraft i november, kräver att ryska organisationer som tar emot något som helst stöd från utlandet, och som sysslar med ”politisk verksamhet”, ska registrera sig som utländska agenter och stämpla alla sina trycksaker med orden ”utländsk agent”. Enligt överklagandet till Strasbourg, som ZPTj skrivit under, bör lagen upphävas, eftersom den bryter mot flera punkter i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Kontorslokalen som ZPTj disponerat sedan 1997 ägs av staden Moskva. När det ursprungliga hyreskontraktet skrevs under fick ZPTj rabatt som en allmännyttig organisation. Sådana rabatter finns inte längre, meddelade hyresvärden, när det gamla kontraktet gick ut vid årsskiftet. Men att kontraktet skulle sägas upp var det enligt Lev Ponomarjov ingen som sade. Tvärtom, förhandlingar om villkoren för det nya kontraktet har pågått sedan årsskiftet, och hyran är betald till slutet av juni, hävdar han.

De långdragna förhandlingarna kan ha varit ett försök att få ZPTj att bli försiktigare i sin verksamhet och exempelvis inte vända sig till Europadomstolen – eller ett tecken på att de lokala myndigheterna i Moskva väntade på ett tecken uppifrån innan de bestämde sig för vad som skulle göras. Oavsett vilket fanns det inget behov att ta till våld för att kasta ut ZPTj – det hade räckt att säga upp hyreskontraktet. Ett eventuellt överklagande från ZPTj hade inte haft någon som helst chans, i ett politiskt fall som detta går domstolarna i Moskva alltid på makthavarnas linje.

Men av någon anledning fick myndigheterna plötsligt bråttom med att bli av med ZPTj. Dagen före stormningen tog polis och civilklädd personal sig in i lokalerna, bytte ut låsen och meddelade att hyreskontraktet var uppsagt och hade upphört att gälla den 27 maj. Enligt Ponomarjov hade ingen tidigare meddelat detta. Enligt Jablokos ordförande Sergej Mitrochin, som lyckades tränga sig in i kontoret genom poliskedjan, fanns det inga juridiska grunder för att kasta ut ZPTj utan förvarning. Så här säger han till webbtidningen Gazeta.ru:

Выяснилось, что никаких оснований для выселения нет. Возражения собственника на продолжение договора аренды были предъявлены только вчера, а они пытались доказать, что это произошло еще три месяца назад, и подсовывали какие-то фиктивные бумажки. Невооруженным глазом было видно, что это подделки: к примеру, отметка о приеме почтовом без подписи, без всего.

Det visade sig att det inte fanns några grunder för vräkning. Ägarens vägran att förlänga hyreskontraktet meddelades först i går, men de försökte bevisa att detta hade gjorts redan för tre månader sedan, med hjälp av påhittade dokument. Med blotta ögat kunde man se att det var förfalskningar: till exempel saknade postens mottagningsbevis underskrift och andra uppgifter.

President Putins människorättsombudsman Vladimir Lukin anlände till platsen medan belägringen av kontoret pågick. I strid med lagen vägrade polisens specialstyrka att släppa in honom – förmodligen eftersom det trots allt var aningen snyggare att inte släppa in honom alls än det hade varit att sedan kasta ut honom med våld. Lukin lyckades ändå prata med en representant för ZPTj som hängde ut genom fönstret, på samma sätt som Lev Ponomarjov tidigare gjort när han intervjuades av journalister.

– Det här är ju rena cirkusen. Sådana frågor ska avgöras i domstol, sade Vladimir Lukin.

Det tyckte inte de som bestämmer. Vid tvåtiden på natten stormades lokalen utan förvarning och de som fanns där då fördes ut med våld och kastades ut på gatan.

Mer på temat

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

4 svar på ”Mänskliga rättigheter vräkta med våld”

Jag tänker på det här med “utländsk agen”: hur är utlandets status i ryssland egentligen? Finns det starka varumärken som har just sin utländskhet som en viktigt komponent?

Skulle det gå att vända det hela till en sorts politisk kravmärkning? “Vi är så ärliga att utlandet vågar ge oss pengar!”

Eller är det mer kopplat till status:en av utländsk agent är själva stämplingen? (Finns det någon reglering om hur stämplingen ska se ut, eller är det relativt fritt?)

“hur är utlandets status i ryssland egentligen? Finns det starka varumärken som har just sin utländskhet som en viktigt komponent?”

Så här knasigt tänker folk om Ryssland om de har svenska journalister som sin enda informationskälla.

Bjolso: Men om folk tänker så knasigt, kan inte du berätta hur det ligger till?

Det gör jag gärna, när jag har möjlighet, men det där var alltså en kommentar om svensk Rysslandsjournalistik. Eftersom jag inte själv är journalist så kan jag tyvärr inte göra så mycket mer än att klaga.

Stängt för kommentering.