Putin lovar allt möjligt

Sex Sju måndagar i rad har presidentkandidaten Vladimir Putin nu publicerat oläsbara jätteartiklar i några av Rysslands största tidningar. Texterna är uppenbarligen skrivna av dåliga spökskrivare utifrån några luddiga prioriteringar som Putin lagt fram.

Jag vet inte om någon förutom en handfull politiska analytiker har orkat läsa igenom de dåligt skrivna och snåriga texterna. Jag undrar om Putin ens själv gjort det – och väljarna har det definitivt inte. Däremot är artiklarna ett bra tillfälle att ge Putin extra tv-tid. I går fick de andra kandidaterna en halv minut var i kvällsnyheterna, därefter besökte Putin en vapenfabrik och fick tio minuter på sig att berätta om hur viktig den ryska vapenindustrin är, utifrån sin senaste artikel.

Texterna är som sagt snåriga, de är troligen skrivna av olika personer, och de hänger inte ihop varken med varandra eller ens var för sig. Det centrala är att det ska satsas mer pengar på inköp av vapen, på löner inom offentlig sektor – framför allt försvaret – samt på pensioner. Putin lovar vitt och brett, det finns rationella inslag som mer självstyre för kommunerna, men de konkreta förslagen drunknar i ludd och populistiska utspel som extra skatt på lyxbilar och hårdare straff för invandrare som inte har rätt papper. Och i nästa artikel kan man läsa att Ryssland behöver fler invandrare – fast de ska vara av rätt sort.

Här är min högst summariska och subjektiva sammanfattning av det som fastnade när jag ögnade igenom vad som publicerats i Putins namn. Kommentarer och kompletteringar är mycket välkomna. Det som står efter siffran är rubriken på den aktuella tidningsartikeln i svensk översättning.

1. Ryssland koncentrerar sig – utmaningar som vi måste svara på.
Oppositionen har inget att erbjuda förutom stora ord. Jag och mina meningsfränder har räddat Ryssland från inbördeskrig, återupprättat landets territoriella integritet och under tio år sett till att vår tillväxt och ökningen av reallönerna under tio år har varit bland de högsta i världen. Javisst, jag kan tala med oppositionen, men om vad?
Izvestija 2012-01-16

2. Ryssland – nationella frågan.
Västvärlden har enorma problem med invandrarna. Nationalstaten är i kris. I det mångnationella Ryssland är allt annorlunda och bättre. Därför är det fel att klaga på att Kaukasus får för mycket budgetpengar. Men för att vi inte ska få det som i väst måste vi införa hårdare reglering av migrationen och hårdare straff för dem som inte följer reglerna. Ryssarnas rättigheter i Ryssland får inte kränkas.
Nezavisimaja Gazeta 2012-01-23

3. Vi behöver en ny ekonomi.
Investeringsklimatet måste förbättras. De som äger dyra fastigheter och bilar måste betala högre skatt. Produktiviteten måste förbättras genom nya teknologier. Statens delaktighet i råvarusektorn kan minskas något, och staten kan avveckla sitt ägande i industrier utanför råvarusektorn och försvarsproduktionen. Universitetsutbildningen måste förbättras. Man måste satsa på högteknologi. Allt detta sammantaget kommer att leda till att bruttonationalprodukten växer med 50 procent och genomsnittslönen ökar med 60-70 procent till 40.000 rubel (9.900 kronor) till år 2020.
Vedomosti 2012-01-30

4. Demokrati och statens kvalitet.
På 90-talet hette det att vi fick demokrati, men i verkligheten var det 90-talets Ryssland en modern stat utan ett klanvälde. Nu har staten återupprättats och medborgarsamhället har mognat. Därför måste demokratins mekanismer förnyas. Detta kan ske genom att statliga myndigheters webbplatser får bättre användargränssnitt. Kommuner måste bli ekonomiskt självständiga genom att de får ta hand om skatteintäkter från småföretag. Kampen mot korruptionen måste fortsätta, men straffen för mutbrott får inte bli för hårda för det kan leda till korruption inom rättsväsendet.
Kommersant 2012-02-06

5. Att bygga rättvisa. Socialpolitik för Ryssland.
Ryssarna måste bli fler. Flerbarnsfamiljer måste få stöd, speciellt i områden där födelsetalen är låga (alltså i hela landet föutom Kaukasisen där födelsetalen är höga). Kvinnorna ska få bättre möjlighet att kombinera föräldraskap och arbete – förskoleköerna ska bort. Det behövs också invandring, ungefär 300.000 personer årligen, men dessa ska vara ryssar från nära utlandet eller välutbildade utländska specialister. De som kan arbeta ska inte få bidrag. Lärarna måste få bättre betalt. Pensionsåldern ska inte höjas. Däremot måste pensionerna vara höga. Folk ska låta bli att röka och dricka, det är inte bra för hälsan. Bostadsbyggandet måste uppmuntras så att alla får möjlighet att skaffa egen bostad till år 2030.
Komsomolskaja Pravda 2012-02-13

6. Att vara stark – garantier för Rysslands nationella säkerhet.
Vi måste satsa mer på försvaret, framför allt försvarsindustrin: stridsvagnar, kärnvapen, drönare och andra högteknologiska vapen, transportflyg, rymdförsvar. En professionell armé är en bra idé men skulle kosta för mycket, alltså får vi fortsätta med värnpliktsarmén. Men antalet inkallade kan minskas mot år 2020.
Rossijskaja Gazeta 2012-02-20

Uppdatering 2012-02-27:

6. Ryssland och den föränderliga världen.
Rysslands utrikespolitik är klok och försiktig, men USA:s är aggressiv, USA och Nato vill bestämma över hela världen. USA:s planer på missilförsvar i Europa är riktade mot oss, och USA finansieare medborgarorganisationer i Ryssland för att påverka oss. Ryssland ska vara starkt och ha en självständig utrikespolitik. Säkerheten i världen kan tryggas bara med hjälp av Ryssland, inte genom att utöva påtryckningar på Ryssland. Vår utrikespolitik är ett uttryck av Rysslands unika plats i världens politiska karta, Rysslands roll i världshistorien och civilisationens utveckling. Vi kan inte tillåta att någon försöker upprepa det libyska scenariet i Syrien. USA och västvärlden reagerar hysteriskt på händelserna i Syrien. Om vi vill trygga civilbefolkningens säkerhet – och det är det viktigaste för Ryssland – måste man få alla deltagarna i den väpnade konflikten att besinna sig.
Moskovskie Novosti 2012-02-27

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

5 svar på ”Putin lovar allt möjligt”

Tack för sammanfattningen! Jag har givetvis inte orkat läsa artiklarna. Vad Putin och hans hantlangare lovar har ju visat sig helt irrelevant tidigare så varför skulle man bry sig nu. Att döma av din sammanfattning så säger ju Putin som vanligt en hel del som låter vettigt (kanske med undantag från hans satsningar på försvaret och demokratireformerna som verkligen inte imponerar – i synnerhet med tanke på att det råder en närmast revolutionär stämning pga det närmast institutionaliserade valfusket), men den stora frågan blir ju ändå varför han inte på allvar drivit dessa frågor tidigare under de 12 år han styrt Ryssland med närmast obegränsad makt.

Jag skulle inte vilja säga att det är en hel del som låter vettigt, dock några enskildheter, kanske framför allt det där med mer självstyre till kommunerna. Fast det räcker ju inte långt om kommunerna bara ska få ta hand om skatterna från småföretag, i så fall måste de få antingen inkomstskatten eller mervärdesskatten. Nu går ju i stort sett allt till Moskva som sedan bestämmer vem som får vad. Men i alla fall så är det bara snack.

Jo, stödet till barnfamiljer och mer pengar till lärarna var väl inte så dumt heller.

Det finaste var ändå det där om att man inte ska ha för hårda straff för korruption för då kan korruptionen inom rättsväsendet öka. Originalet är lite snårigare men det är det som är summan av kardemumman, allt givetvis riktat mot Navalnyj:

Борьба с коррупцией должна стать подлинно общенациональным делом, а не предметом политических спекуляций, полем для популизма, политической эксплуатации, кампанейщины и вброса примитивных решений — например, призывов к массовым репрессиям. Те, кто громче всех кричат о засилье коррупции и требуют репрессий, одного не понимают: в условиях коррупции репрессии тоже могут стать предметом коррупции. И еще каким. Мало никому не покажется.

Förresten, allt HAR ju redan blivit bättre under hans tid, det står ju i första artikeln. Så vad klagar du på? ;-)

Ja, och det är ju ett utmärkt fokus – så länge det innebär handling och inte bara populism. Utan verkliga krafttag mot korruptionen blir alla andra reformer oerhört ineffektiva.

Navalnyj var för övrigt med i ett timslångt inslag på TV-kanalen Dozjd i programmet “A hard days night” häromdagen. Även där diskuterades hans “ekonomiska program”.

Stängt för kommentering.