Hårda linjen segrar i Moskva

Två år i fängelse. Det blev straffet för de tre unga kvinnor som i februari hoppade upp på altartrappan i Frälsarkatedralen i Moskva och försökte framföra en punklåt. I stället för att samtala med oppositionen har Putin valt att ta till storsläggan. Snart blir det mer av samma medicin.

Två år i fängelse. Det blev straffet för de tre unga kvinnor som i februari hoppade upp på altartrappan i Frälsarkatedralen i Moskva, dansade och försökte framföra en punklåt.

Att de åtalade var skyldiga och att domen skulle bli hård blev uppenbart i det ögonblick domaren Marina Syrova öppnade sin mun i den fullproppade, svettiga rättssalen där de åtalade stod instängda i en glaslåda, i handfängsel och bevakade av sex beväpnade poliser som stirrade på dem genom rutan.

– Medlemmarna i gruppen Pussy Riot har ingått en brottslig sammansvärjning med syfte att göra sig skyldiga till grovt störande av den allmänna ordningen med uppenbar brist på respekt mot samhället, läste hon högt ur en tjock pärm med papper.

Det tog Marina Syrova tre timmar att läsa upp hela domslutet och komma fram till straffet. Själva brottet, de tre åtalades dansföreställning på altartrappan, tog knappt en minut. Den filmade performansen användes i en musikvideo som gruppen lade ut på nätet. “Patriarken borde tro på Gud och inte på Putin”, “Guds moder, driv ut Putin”, sjöng gruppen i sin låt.

Det hela var en protest mot att den ryskortodoxa kyrkans ledning öppet ställt sig bakom Vladimir Putin inför presidentvalet. Nu döms de för brottet “huliganism”. Rätten har helt bortsett från de anklagades förklaringar och kommit fram till att motivet bakom brottet var hat mot den ortodoxa religionen.

Genom att låtsas att Pussy Riot vänder sig mot den ortodoxa religionen – vilket de åtalade själva upprepade gånger förnekat – hoppas makthavarna få troende ortodoxa på sin sida. De religiösa argument som används i domstolen är också ett sätt att låtsas att det inte handlar om en politisk rättegång. Resultatet blir dock att den ortodoxa kyrkans roll som maktens stöttepelare och väktare av den nya statsideologin blir allt tydligare.

Optimisterna hade hoppats på att strafftiden skulle hamna på under ett år och att de tre medlemmarna i Pussy Riot därefter snart skulle släppas på fri fot. Pessimisterna var rädda för att den hårda linjen skulle segra i Kreml.

I går publicerade Rysslands ledande affärstidning Vedomosti en debattartikel där Sergej Markov, en representant för den hårdföra falangen i maktpartiet Enade Ryssland, argumenterade för varför medlemmarna i Pussy Riot måste dömas till ett kännbart straff.

Putin måste visa att han är på den enkla landsbygdsbefolkningens sida, på den ortodoxa kyrkans sida, på ryssarnas sida, menade Markov. I annat fall hotar våld, revolution och inbördeskrig, hävdade han. Dessutom är en hård dom nödvändig för att muslimerna i Ryssland ska respektera de ortodoxa kristna, lade han till.

Fredagens hårda dom visar att det är Markovs linje som har segrat. Domen är ett tydligt försök att skrämma kritikerna till tystnad. Domen visar också att de som nu bestämmer i Kreml inte bryr sig det minsta om vad det liberala väst tycker om Ryssland.

I stället för att samtala med oppositionen har Putin valt att ta till storsläggan. Det innebär med stor sannolikhet att fler ryska oppositionella snart kommer att dömas till kännbara straff i rättsprocesser som redan pågår.

Domslutet upprör hela den liberalt sinnade, demokratiskt tänkande delen av det ryska folket, och oppositionen lär inte tystna så lätt som Putin uppenbarligen hoppas.

Medan Marina Syrova läste upp domen spelade Pussy Riots anhängare utanför domstolen upp gruppens senaste låt på högsta volym. “Putin tänder bål” heter låten som spelats in av bandets kvarvarande medlemmar. De åtalade i glaslådan log när de hörde orden.

Sydsvenskan 2012-08-18

PS: I den publicerade texten stod “parlamentsledamoten Markov”. Rätt är att han var parlamentsledamot till 2011. Nu är han ledamot i “allmänhetens kammare”. Han var också en av Putins nära medarbetare under presidentvalskampanjen.

Mer på temat

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

10 svar på ”Hårda linjen segrar i Moskva”

Du börjar bra för att sedan helt plötsligt påstå att “domen är ett tydligt försök att skrämma kritikerna till tystnad”. Jaha? Kan du åtminstone argumentera att domen är politisk? Opinionsundersökningar visar att endast 6 procent av befolkningen stödjer Pussy Riot. Och bara 9 procent tror att Kreml står bakom åtalet.

Däremot talar allt för en kulturkrock mellan konservativa och liberala Ryssland. Det faktum att den hjärndöda liberala oppositionen beter sig som svin ger inte oss seriösa liberala kritiker någon bra image i ett land som Ryssland.

Tack jävla Pussy Riot.

Du har helt rätt att det handlar om en kulturkrock mellan det konservativa och det liberala Ryssland – och det är makthavarna som med flit manat fram denna kulturkrock genom att göra en stor sak av Pussy Riots framträdande. Uppenbarligen vill de, som Markov skriver i sin artikel, alliera sig med den konservativa, outbildade landsortsbefolkningen och använda den som en motkraft till den liberala, demokratiskt sinnade minoriteten i huvudstäderna.

Det var praktiskt taget ingen som tyckte om Pussy Riots aktion när den ägde rum, inte ens inom den liberala oppositionen. Och det är fortfarande extremt få som tycker att det var rätt att hoppa upp på altartrappan, dansa och sjunga. Däremot är det många även i Ryssland som nu – med all rätta – tycker att den uppblåsta och absurda processen gör en karikatyr av rättvisa och att straffet på två år i fängelse är helt oproportionerligt med tanke på förseelsens art.

Att rättegången var politiskt motiverad är ganska uppenbart. Här är några argument:

1. Deltagarna i aktionen den 21 februari kastades ut från Frälsarkatedralen, men ingen försökte gripa dem. Först senare, uppenbarligen efter beslut på högre ort, satte polisen och säkerhetstjänsten i gång en omfattande operation för att hitta och gripa de delaktiga.

2. Åklagarsidans vittnen har uppenbart fått sina vittnesmål dikterade av någon utomstående – detta framgår exempelv av att samma skrivfel upprepas i flera skrivna vittnesmål. Flera av de vittnen som försvaret kallat släpptes å andra sidan överhuvudtaget inte i domstolsbyggnaden. När domaren läste upp domslutet verkade det också ibland som om hon inte riktigt kände till alla ord i texten som hon rimligtvis borde ha skrivit själv.

3. Statsstyrda massmedier har under processens gång fört en omfattande hatkampanj mot de åtalade. En sådan kampanj måste ha fått klartecken på relativt hög nivå i den politiska hierarkin.

4. Åklagaren, åklagarsidans vittnen och domaren använde mycket energi och extremt absurda argument för att komma fram till att motivet till aktionen i Frälsarkatedralen absolut INTE var politiskt, som de åtalade hävdade, utan handlade om religiöst hat.

5. Hatkampanjen i massmedierna och den demonstrativt stora vaktstyrkan i rättssalen, med två polishundar, samt handfängsel på de åtalade – som satt inlåsta i samma glaslåda som Michail Chodorkovskij under sin rättegång – gör det uppenbart att syftet med rättegången var att skicka ut en politisk signal. Exakt vad innebörden i signalen var kan diskuteras, men det är en annan fråga.

Rättegången var helt enkelt en poitisk performans, en absurd teaterföreställning som svar till Pussy Riots performans i Frälsarkatedralen.

Allmän erfarenhet visar att ryska domstolar inte fattar självständiga beslut när stora pengar är inblandade, när domslutet kan få politiska konsekvenser eller när politiker på hög nivå kan kopplas till sakfrågan. Den Putintrogne toppolitikern Sergej Markov, vars artikel jag kort refererar, försöker själv i sin text inte ens låtsas att domstolen är självständig. “Putin måste straffa dem”, är hans linje.

Fler argument finns i den här artikeln i Sydsvenskan:

http://www.sydsvenskan.se/varlden/konservativa-maktigare-i-kreml

Som bekant har Europadomstolen för mänskliga rättigheter konstaterat att det inte finns några skäl att anta att rättegången mot Chodorovskij var politisk. Därför kan t.ex. sådant som “hatkampanjer” och arrangemang i rättssalen (p. 3 och 5) inte vara argument för rättegångens politiska karaktär.

P. 4 synes mig inte heller övertygande: pointen med resonemanget var väl att visa att “religiöst hat” var involverat, inte att politiska motiv var uteslutna. Inga absurda resonemang behövs för att backa upp bedömningen att korstecknen och prostrationerna var parodier på ortodox liturgi, för att nu peka på två exempel. Jfr Femens aktion i Kiev nyligen (omkullsågandet av krucifixet): politiska motiv – ja, men samtidigt uppenbart religiöst hat.

P. 1, “uppenbarligen från högre ort”, är en spekulation: det är just detta “uppenbarligen från högre ort” som behöver göras sannolikt, annars är påståendet en petitio principii.

Omständigheterna i p. 2 kan enligt min mening förklaras på många olika sätt; att se dem som tecken på att rättegången var politisk är bara en av möjligheterna.

Summa summarum: jag kan inte se att dina punkter kan ligga till grund för ståndpunkten att det är självklart att rättegången var politisk och att det är absurt att “låtsas” att detta inte var fallet.

1. Det faktum att de greps först efter uppträdandet i Frälsarkatedralen talar snarare emot att det är politiskt. ALLA gruppens tidigare framträdanden har varit anti-Putin. Hade polisen varit ute efter Putinkritiker hade man gripit dem för länge sen.

2. ”Skrivfel” är förstås ett starkt argument. Texten är 2800 sidor lång och är skriven av lekmän. Kanske bör nämnas att de ”vittnen” Pussy Riot tillkallade var Navalny, Putin och Patriarken. Löjligt är ordet.

3. Jag upplevde ingen ”hatkampanj” mot dem. Att de överhuvudtaget lade ner så mycket tid på fallet var förvånande. Att de statliga kanalerna, främst nyheterna, är pro-Putin, är ingen hemlighet. Det betyder dock inte att det är en konspiration från Kreml. En minoritet (9 %) tror det.

4. Det är din åsikt. Det är mainstream att kritisera Putin numera. Genom att säga att rättegången är politiskt påstår man att anklagelserna saknar substans och att kvinnorna dömdes enbart för kritik av Putin. Inga av de 100 000 som marscherade på Moskvas gator fick 2 års fängelsestraff.

5. Glaslådor (brukar vara burar) har man inte haft sedan Sovjettiden! Vaktstyrkan kunde lika gärna varit på plats för att Pussy Riots anhängare betedde sig som svin. Genom att störa rättegången – ringa efter ambulans, skrämma med bombhot etc. visade de hur omogna de är. Roligt att du tror domen mot Chodorkovskij är politisk trots att ECHR fastslog att den inte var det. Mer om det en annan gång.

Det enda jag håller med dig om är att ryska domstolar är korrumperade inifrån ut. Det betyder emellertid inte att domen mot Pussy Riot är politisk. De dömdes för ”huliganism motiverat av religiöst hat”. § 317: ”Huliganism är en grov kränkning av allmänna ordningen, uttryck av brist på respekt gentemot omgivningen […], utfört på politisk, ideologisk, rasistisk, nationell eller religiös grund” ger upp till 5 år. Vidare om ”[…] brottet begåtts som konspiration eller av grupp, gäller fängelse upp till 7 år”. Åklagaren yrkade på 3 år. De fick två. Sträng, men allt enligt lagen.

Ifall folk fortfarande inte har klart för sig vem dessa personer är, varsågod: http://plucer.livejournal.com/266853.html

Undra hur monstret Ramzan Kadyrov hade reagerat om de gjort sådant i en moské. Han röstade ju trots allt på Putin med. Likaså de judiska församlingarna. Fast de kanske är lite snällare?

CL skriver: “Det enda jag håller med dig om är att ryska domstolar är korrumperade inifrån ut. Det betyder emellertid inte att domen mot Pussy Riot är politisk.”

Intressant. Så du är med på att ryska domstolar är genomkorrupta (alltså inte fattar oberoende beslut, utan lätt kan påverkas utifrån). Ändå menar du att domstolen i just detta fall, som fått enorm uppmärksamhet, inte bara i ryska statsstyrda medier utan i hela världen, ett fall som kommenterats av politiker inte bara i Kremls innersta kretsar utan i hela världen, fattar ett beslut som är helt opolitiskt och helt oberoende av vad den styrande gruppen i Kreml tycker. En ganska osannolik kombination, säger jag.

Markov den gamle skojaren… Han lyckas alltid hitta argument för Putins linje och mot dennes kritiker.

Angående namnet på Pussy Riots nya singel bör det kanske nämnas att det är revolutionernas bål eller eldar som man syftar på.

För övrigt tycks ju Pussy Riot vara snälla som lamm i jämförelse med sina ukrainska kollegor (om man nu får generalisera lite) i Femen. Jag antar att du inte missat att en av deras aktivister med motorsåg häromdagen fällde det stora Jesus-korset ovanför självständighetstorget i Kiev.

Jo tack, Femens märkliga tilltag mot minneskorset i Kiev var precis vad rysk stats-tv ville visa för att bevisa hur korkade Pussy Riot-anhängarna är. Man börjar nästan misstänka att Surkov betalade motorsågen…

Vad gäller Markov så tänkte jag att han ändå måste vara ganska marginell inom Enade Ryssland när jag läste hans artikel på fredagsmorgonen. Efter att domen fallit, och efter att man hört de befängda formuleringarna i domslutet, måste man nästan dra slutsatsen att Markov är ganska nära huvudfåran, eller snarare nära den gruppering som nu dikterar politikens riktning. Tyvärr.

Stängt för kommentering.