Liberaldemokrater störst i parlament utan makt

Det uzbekiska liberaldemokratiska partiets logotyp.Liberaldemokraterna ser ut att bli största parti efter parlamentsvalet i Uzbekistan. Partiet är varken liberalt eller demokratiskt, och parlamentet har ingen makt.

Det var ingen idé att skicka en vanlig observatörsgrupp till Uzbekistan, tyckte Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Oppositionspartier är förbjudna i Uzbekistan, och därför var det klart från början att det inte fanns några förutsättningar för ett demokratiskt val, argumenterade OSSE.

Valobservatörer från organisationen OSS tyckte däremot att parlamentsvalet i Uzbekistan var fritt och demokratiskt och uppfyllde alla internationella krav. OSS, som står för Oberoende Staters Samvälde, är de forna sovjetstaternas gemensamma organisation, och brukar aldrig hitta något att kritisera hos sina medlemmar.

Enligt officiella siffror deltog 89 procent av de röstberättigade i valet. Alla röstade på något av de fyra godkända partierna som alla stödjer president Islam Karimovs politik. Alla fyra partier har ordet “demokrati” i sitt namn, och enligt liberaldemokraternas partiprogram är Uzbekistan redan på god väg att bli ett av de mest demokratiska länderna i världen:

På tröskeln till 2000-talet tog Republiken Uzbekistan den strategiska kursen mot en liberalisering av det politiska, ekonomiska, sociala och andliga livet samt andra sfärer av det samhälleliga livet. Det nationella programmet för liberalisering av alla sfärer i statens och samhällets liv som antogs på första sessionen av Oliy Majlis [parlamentet] år 2000, och som vidareutvecklades på dess nionde session, har blivit en ytterst viktig grund för den demokratiska förnyelsen av staten och samhället, fördjupandet av marknadsekonomiska reformer, skydd av mänskliga fri- och rättigheter, privat egendom och företagarnas samt affärsidkarnas intressen.

I denna allomfattande liberalisering och demokratisering, som enligt liberaldemokraterna ägt rum i Ubekistan under 2000-talet, ingår alltså exempelvis massakern på hundratals demonstranter i Andizjan i maj 2005, förbud på oppositionspartier, godtyckliga fängslanden och grym tortyr som har satts i system.

Enligt preliminära resultat blir liberaldemokraterna det största partiet i parlamentet med 34 invalda ledamöter. På andra plats kom demokratiska partiet (24), på tredje det folkdemokratiska partiet (22), och sist hamnade socialdemokratiska partiet (14).

Ett femte parti, Uzbekistans Ekologiska Rörelse, behövde inte ställa upp i valet. Femton av platserna i det maktlösa parlamentet går automatiskt till ekologerna. I ett fyrtiotal av de 135 enmansvalkretsarna fick ingen av kandidaterna egen majoritet. Där ska en ny valomgång hållas den 10 december.

En kort version av denna text publicerades i Sydsvenskan 2010-01-04

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.