Batong i skallen – Putins löfte till demonstranter

Det viktiga är vem som läser lagen, inte vad som står i lagboken. Det kan man konstatera efter Putins senaste intervju till tidningen Kommersants lysande Putinreporter Andrej Kolesnikov. Visserligen finns det oppositionella som hävdar att ryska konstitutionen garanterar alla medborgare mötesfrihet, och att det inte krävs något tillstånd, men så är det inte alls enligt Putins exemplar av grundlagen:

Слушайте, все наши оппоненты выступают за правовое государство. Что такое правовое государство? Это соблюдение действующего законодательства. Что говорит действующее законодательство о марше? Нужно получить разрешение местных органов власти. Получили? Идите и демонстрируйте. Если нет — не имеете права. Вышли, не имея права,— получите по башке дубиной. Ну вот и все!

Hörni, alla våra motståndare pläderar för rättsstat. Vad är rättsstat för något? Det är att man följer den gällande lagstiftningen. Vad säger den gällande lagstiftningen om protestmarschen? Man måste få tillstånd från de lokala myndigheterna. Har ni fått tillstånd? Gå och demonstrera! Har ni inget tillstånd, då har ni ingen rätt. Går ni ut och demonstrerar ändå, då blir det en batong i skallen. Så enkelt är det.

Batong i skallen var det. Också det ett brott mot gällande lagstiftning, om man skulle tro de ryska medborgarrättsaktivister som hävdar att polisen inte har någon rätt att slå människor bara för att de demonstrerar. Men nu är det inte de som läser lagen.

ОМОНу весело?Den ryska lagen skiljer sig inte speciellt mycket från den svenska på den här punkten. I Sverige krävs polisens tillstånd för en demonstration, men polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd. I Ryssland krävs i princip inget tillstånd, bara en föranmälan till de lokala myndigheterna.

Det är tillämpningen som skiljer sig. I Sverige har polisen inte ens rätt att upplösa en demonstration som det inte finns tillstånd till, så länge demonstrationen inte hotar den allmänna ordningen. I Ryssland är det snarare regel än undantag att de lokala myndigheterna stoppar regeringskritiska demonstrationer med olika förevändningar. Oftast hävdar man att någon annan mer lämplig organisation redan har bokat platsen just vid det aktuella tillfället.

Ur Putins synpunkt är det ingen skillnad mellan demonstrationsfriheten i Ryssland och Västeuropa:

Они хотят че-то сказать. Правильно? Нет, ну правда?! Критиковать власть. Вот в Лондоне определили место. Где нельзя, бьют дубиной по башке. Нельзя? Пришел? Получи, тебя отоварили. И никто не возмущается!

De vill säga något. Eller hur? Visst vill de det?! Kritisera makthavarna. I London finns det bestämt en plats för det. Där det inte är tillåtet, där slår de med batongen i skallen. Har du kommit dit ändå? Då får du på skallen, det är bara att ta emot. Och ingen är upprörd över det!

Man kan undra om den brittiska polisen skulle känna igen Putins beskrivning av rättsläget. Men det är inget att undra över, för enligt samma intervju är det också mycket annat som Putin inte har den blekaste aning om. Exempelvis säger han att han blev mycket förvånad när han fick höra att hans personliga fiende, oligarken Michail Chodorkovskij, nu står inför rätta för en andra gång. Säkert.

Mer på temat

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

3 svar på ”Batong i skallen – Putins löfte till demonstranter”

Stängt för kommentering.