Terrorister gömmer sig bakom grundlagen

P1-programmet Medierna granskar Kavkaz CenterRyska åklagarmyndigheten har vänt sig till Sverige för att få reda på vem som skrivit en text som innehåller allvarliga hot på webbplatsen Kavkaz Center. Det blev ett rungande nej – författaren av texten skyddas av Sveriges grundlag, meddelade justitiekansler Göran Lambertz. Men hur är det nu egentligen?

Turerna har varit många kring den extremistiska webbplatsen Kavkaz Center som regelbundet publicerar hot om terrordåd i ryska Nordkaukasien, eller “Emiratet Kaukasien”, som webbplatsen skriver.

Innehållet på webbplatsen är mycket osympatiskt, våldsförhärligande, antiryskt, antisemitiskt, och förmodligen till stor del lagstridigt, men av någon anledning har ingen hittills gjort någon anmälan om tryckfrihetsbrott till svenska polisen.

Servern har tidigare funnits i Estland, Litauen och Finland. Den estniska säkerhetspolisen beslagtog servern i april 2003, och verksamheten flyttade till Litauen. Den litauiska servern stängdes av myndigheterna i september 2004.

Därefter gav den finländska tjetjenienaktivisten Mikael Storsjö Kavkaz Center plats på sin egen server i Finland. Där uppmanade Skyddspolisen TeliaSonera att stänga av uppkopplingen till servern, men TeliaSonera vägrade, eftersom företaget ansåg att innehållet på sidorna inte var lagstridigt.

Skyddspolisen besökte Storsjös affärspartner som frivilligt gick med på att överlämna servern till polisen för undersökning. Storsjö flyttade då sidorna till en server i Sverige.

Här beslagtogs servrarna två gånger i maj 2006, först till följd av en polisanmälan från Rysslands ambassad i Stockholm angående misstanke om uppvigling, några veckor senare som en del i förberedelserna till rättegången mot The Pirate Bay. Det är oklart vilken server Kavkaz Center legat på sedan dess, och huruvida servern i fråga verkligen finns i Sverige.

Så här långt hade jag hängt med. Däremot visste jag inte att Kavkaz Center faktiskt hade svenskt utgivningsbevis för sin webbplats innan jag hörde dagens avsnitt av det utmärkta programmet Medierna i P1.

Utgivningsbeviset gör att Kavkaz Center skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Ingen annan än den ansvariga utgivaren kan ställas till svars för det som står på en webbsida med utgivningsbevis. Det var därför Göran Lambertz förra veckan sade nej till den ryska åklagare som ville få hjälp med att utreda vem som skrivit en hotfull text.

Så här skriver Kavkaz Center på sin engelska informationssida:

På svenska
Kavkaz Centers webbsida produceras och distribueras idag utgående från Sverige. Vi åtnjuter ett grundlagsskydd för webbplatsen i enlighet med reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen ((1991:1469) på basen av den databasanmälan vår nyhetsbyrå registrerat vid Radio- och TV-verket. Databasens namn är kavkazcenter.com, den som driver verksamheten är den ideella föreningen Pro Caucasus och utgivare är [namn].

Jag låter bli att publicera namnet här , eftersom han i verkligheten inte är registrerad som ansvarig utgivare. Därför är det också mer än lite oklart huruvida Kavkaz Center verkligen skyddas av grundlagen, visar Mediernas granskning. Visserligen finns det ett utgivningbevis, men det finns ingen ansvarig utgivare.

Den tidigare utgivaren, en tjetjen som bor i Göteborgstrakten, har avsagt sig uppdraget, eftersom han anser att Kavkaz Center har blivit för extremistisk. Någon ny utgivare har inte kunnat registreras på ett giltigt sätt, och utan utgivare gäller inte utgivningsbeviset.

Det lär ta lite tid innan härvan kring utgivningsbeviset klarnar. Under tiden ett litet råd till ryska myndigheter, eller någon annan som vill komma åt verksamheten: enligt svensk lag spelar det ingen roll vem som skrivit en enskild artikel, om webbplatsen har en ansvarig utgivare.

Däremot går det alldeles utmärkt att vända sig till polisen och anmäla webbplatsen för tryckfrihetsbrott. Då måste svenska myndigheter ta reda på huruvida brott är begånget och vem som i så fall har ansvaret enligt svensk lag. Om det nu är så att det faktiskt är svensk lag som gäller. Skulle det visa sig att utgivningsbeviset är ogiltigt kan det vara viktigt att veta var servern finns. Och det är långtifrån säkert att den faktiskt finns i Sverige. Utan utgivningsbevis skulle det också plötsligt spela roll vem som har skrivit vad, och kanske också vem som har fattat beslut om varje enskild publicering. Bevisa det…

Efter den uppmärksamhet som Kavkaz Center nu fått i samband med Mediernas granskning kan man i alla fall hoppas att någon lämnar in en anmälan. Då kan man börja exempelvis med den här texten som uppenbarligen publicerades den 5 augusti, en vecka före bordellattacken i Bujnaksk som ledde till elva dödsoffer. I texten uppmanas bordellägare i Dagestan att omedelbart upphöra med sin verksamhet. I annat fall kommer Guds straff att drabba dem.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

4 svar på ”Terrorister gömmer sig bakom grundlagen”

Ar det sa mycket att hanga upp sig pa egentligen? Laste den lankade varningen till bordellagare m.fl., och kan mycket val forsta att manniskor blir upprorda over den verksamheten. Dagestan ar ett traditionellt samhalle i stark forandring och under hard psykologisk press. Total korruption bland de lokala myndigheterna, en cynisk och brutal centralmakt, snabb urbanisering da folk flyttar fran bergsbyar till storstaderna. Da far man extrema tendenser dar vissa haller fast vid religionen, och dras till radikala varianter, och andra attraheras av lika extrem vasterlandsk individualism och stravan efter att ‘uttrycka sin identitet’. Ar man genuint bekymrad over den senare utvecklingen vet man idag var sekularingsprocessen brukar sluta – i ett nederlag for gemenskaper och traditionella varden pa den fria individens bekostnad- och vissa drar da slutsatsen att kompromisser ar omojliga och bara vapnad kamp fungerar. En fundamentalist ar idag battre intellektuellt utrustad an for 50, eller 30 ar sedan, eftersom han tydligare vet vad han kampar emot. Han kommer sakert att forlora i alla fall, men insikten gor hans kamp an mer brutal och bitter.

Det ar latt att tycka att ‘men det finns ju ingen ursakt att skjuta ihjal folk for deras yrke eller livsstil’. Och det ar ju ratt, det finns det inte. Men jag har anda svart att bli riktigt upprord over att en del manniskor i Dagestan tar till vald och att de far stod av andra kaukasier.

Att de ar ‘antiryska’ ar ju inte sa svart att forsta, och att dar finns inslag av antisemitism hor val ocksa till den globalistiska islamistiska diskursen. An sen, so what, vem bryr sig? Kort sagt, detta ar Dagestan, dar pagar ett lagskaligt inbordeskrig och enorma krafter ar i rorelse. Det finns ingen anledning att forvanta sig att KavkazTsentr uttrycker sig som om de var folkpartister pa Dagens Nyheters ledarsida.

Man skulle ju kunna förvänta sig att ett massmedium som lyder under svenska lagar faktiskt följde sagda lagar. Å andra sidan kan man undra vad dessa lagar egentligen stipulerar. Här är vad JK sade förra gången det begav sig:

Uppvigling till brott i Ryssland eller hets mot folkgrupp som direkt riktas mot personer är således inte straffbart här.

Med anda ord: alla världens terrorister, ni är välkomna att sätta upp era servrar i Sverige, så långe ni bara hotar personer som befinner sig utanför Sveriges gränser och uppmanar till brott i alla länder förutom Sverige. Kan det verkligen vara det som är andemeningen i Yttrandefrihetsgrundlagen?

Ne, det ar det sakert inte. Men jag tycker inte att man ska lagstifta mot hets mot folkgrupp overhuvudtaget, inte i ett svenskt sammanhang heller. Hotfragan ar varre, men fragan ar om Sverige ska lindra den ryska statens misslyckande genom att stanga ner uttrycksmojligheterna for dess fiender, i en situation som den i Kaukasus. Tycker gott de kan fa fortsatta oroa, och tydligen finns det svenskt lagrum for det.

Hemskt bra att du förklarar i artikeln hur man skall bära sig åt för att polisanmäla sajten. Ryska ambassaden kan ju till exempel göra det, eller om de inte vill göra det i sin egenskap av ambassad så kan de ju tala med någon lämplig privatperson.

Om ingen anmäler så kan ju inte polisen storma in och börja riva ut servrar. Det lär de väl inte göra om efter Pirate Bay. Så skall det inte gå till i Sverige.

Stängt för kommentering.