Doktor Zjivago och CIA

I en intressant artikel i Sydsvenskan skriver Per Svensson om Ivan Tolstojs färska bok Otmytyj roman Pasternaka. Ett centralt tema i boken är hur det gick till när den ryska versionen av Doktor Zjivago gavs ut i väst.

Den sovjetiska propagandan hävdade ju i många år att det var CIA som gav ut Doktor Zjivago. Just i det här fallet verkar de sovjetiska propagandisterna ha talat sanning, men det innebär ju inte – som propagandisterna givetvis ville göra sken av – att Pasternak på något sätt skulle ha varit i kontakt med CIA, inte att han hade gett sin tillåtelse, och inte ens att han visste vad som hade hänt. Han fick ju inte ens reda på att den ryska upplagan fanns innan han i september 1958 fick höra rykten att boken veckan innan delats ut gratis på utställningen Expo-58 i Bryssel.

Artikeln i Sydsvenskan koncentrerar sig på påståendena om att CIA skulle ha fått nys om att Pasternak hade chansen att få årets Nobelpris i litteratur, men att det då var viktigt att det fanns en originalupplaga av Doktor Zjivago på ryska. Därför ska CIA på något sätt ha skaffat sig manuset och sett till att det trycktes.

Hur detta gick till utreds grundligt av Ivan Tolstoj, och boken inleds med en skiss som visar vilka vägar olika exemplar tog från Pasternaks datja i Peredelkino till olika mellanhänder och förlag i väst. Manuset som till slut trycktes var ju inte avsett för den ryska upplagan, och där saknades en del rättelser. Ändå gavs CIA-upplagan ut i flera omgångar.

element-557932-misc-0Inledningen till Ivan Tolstojs bok handlar om ett italienskt inrikesflyg som tvingades mellanlanda på Malta så att CIA kunde fotografera manuset som var på väg från det italienska förlaget till översättaren. Händelsen verkar något osannolik med tanke på att förlaget Feltrinelli håller hus i Milano, i nordligaste Italien, medan Malta ligger mellan Sicilien och Nordafrika. Var skulle det italienska inrikesflyget egentligen ha varit på väg?

Nåväl, i Sydsvenskans intervju säger Ivan Tolstoj att incidenten med flygplanet bara är en möjlig variant. Den var väl lagom dramatisk att inleda boken med. Jag får läsa hela boken innan jag säger något – jag köpte den på Litres.ru i morse, efter att ha läst artikeln, och har bara hunnit läsa ett tjugotal sidor efter att ha kommit hem. Men redan nu kan jag i alla fall säga att boken har mycket intressant att ge utöver Doktor Zjivagos irrfärder till Malta eller vart det nu kan ha varit.

De spännande turerna blir åtminstone i början av boken mest en ramberättelse som ger Ivan Tolstoj möjlighet att komma närmare människan och författaren Boris Pasternak. Redan efter de första tjugo sidorna har jag förstått mycket som jag tidigare inte hade aning om när det gäller Pasternaks liv och öde.

Om CIA-spåret skriver Ivan Tolstoj så här:

Говоря коротко, проблема проста: слишком многие не хотят признать, что «Доктора Живаго» по-русски выпустило ЦРУ – американская разведка. В этом факте видится покушение, прежде всего, на честь Пастернака.
/…/
Меня обвинили в раздувании дешевой сенсации и предрекли, что «скоро мои построения лопнут, как мыльный пузырь».
Страшному пророчеству о мыльном пузыре, подозреваю, не сбыться – просто потому, что рассказанная в этой книге история никакая не сенсация. Американская разведка в течение нескольких десятилетий через различные легальные организации поддерживала эмигрантские издательства, выставки и исследовательские программы, финансировала антисоветские радиостанции, помогала проводить конференции славистов и оплачивала поездки ученых в СССР.
/…/
Пастернак тут был уже ни при чем. Он оказался игрушкой, игралищем в руках больших соперников, не подозревая даже, в какие сценарии вписывают его совершенно не известные ему люди.

Min översättning:

Kort sagt, problemet är enkelt: alltför många vill inte erkänna att Doktor Zjivago gavs ut på ryska av CIA – ett amerikanskt underrättelseorgan. I själva faktumet ser man ett angrepp framför allt på Pasternaks heder och ära.
/…/
Man har anklagat mig för att blåsa upp en billig sensation och förutspått att “mina konstruktioner snart kommer att spricka som en såpbubbla”.
Jag misstänker att den hemska profetian om en såpbubbla inte kommer att förverkligas, helt enkelt därför, att den berättelse som läggs fram i den här boken inte är någon sensation. Amerikanska underrättelsetjänster använde under flera årtionden olika lagliga organisationer för att understödja emigrantförlag, utställningar och forskningsprogram, för att finansiera antisovjetiska radiostationer, för att ge stöd till slavistkongresser och betala forskares resor till Sovjetunionen.
/…/
Pasternak har ingenting med detta att göra. Han blev en leksak, en spelbricka i stora motspelares händer, han kunde inte ens misstänka i hurdana scenarier han blev inskriven av personer som han inte visste någonting om.

Många intressanta dokument om Doktor Zjivagos öden publicerades förresten redan i början av 1990-talet, exempelvis det här brevet från sovjetiska författarförbundet till kommunistpariets centralkommitté hösten 1958 (min översättning):

Hemligt
Till SUKP:s Centralkommitté

Genom författarvänner i Väst har Sovjetunionens Författarförbund sedan länge varit informerat om att reaktionära krafter knutna till Förenta Staterna som agerar inom Nobelpriskommittén föreslår att, för att reta Sovjetunionen, ge litteraturpriset till Boris Leonidovitj Pasternak för hans författarskap, och även för hans i Sovjetunionen opublicerade roman Doktor Zjivago som i västvärlden publiceras brett och sensationellt. Vänner uppmärksammar oss på att man ur detta i Väst kan komma att skapa en ny antisovjetisk sensation under förevänding av diskussioner om brist på konstnärlig frihet i Sovjetunionen, om trakasserier på politiska grunder mot en rad författare osv. Genom att informera Centralkommittén om detta skulle vi i förväg vilja få besked om vilken inställning vi bör inta i denna fråga och hurdana åtgärder vi borde vidta.
B. Polevoj

Åtgärder blev det. När nyheten om Nobelpriset hade kommit beordrades den sovjetiska ambassaden att skriva till Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Österling och meddela att det inte finns några litterära kvaliteter i Doktor Zjivago, och att det därför var klart att priset gått till Pasternak på grund av fientlig inställning mot Sovjetunionen, vilket i sin tur skulle leda till upptrappning av det kalla kriget och sämre relationer mellan staterna. Pasternak tvingades lämna författarförbundet, vilket givetvis innebar att han inte längre kunde publicera något och därmed inte heller kunde tjäna pengar.

De tre sista raderna i listan över centralkommitténs hemliga dokument om Pasternak är ingen rolig läsning.

Men så långt har vi inte kommit än. Nu ska jag ta och läsa vidare i Ivan Tolstojs bok, den är inte lätt att lägga ifrån sig.

PS: Ju längre jag kommer i Tolstojs bok, desto mer känns det som om det inte finns någon substans i det han skriver, speciellt inte när det gäller Nobelpriset. Han har inga bevis, bara hörsägen. Han har skrivit till Horace Engdahl och citerar svaret, men avfärdar det sedan genom att säga att svenskarna är naiva. Hm. Återkommer med nytt inlägg när jag läst hela boken. Under tiden vill jag bara påpeka att den här boken nog är bättre för den som vill lära sig något om Pasternak.

PPS: Nu har jag läst ut boken. Inte mycket att hänga i julgranen. Mer här.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

Ett svar på ”Doktor Zjivago och CIA”

Stängt för kommentering.