Valfusk på bild

javka.jpgDen anonyma ryskspråkiga bloggaren Podmoskovnik (“Boende i Moskvatrakten”) har uppenbarligen bra färdigheter i statistisk analys. Han har analyserat ryska parlamentsvalet som ägde rum i december genom att titta på resultaten från alla vallokaler.

Den här grafen på valdeltagandet följer inte den statistiska normalkurvan utan visar ett (föga?) överraskande resultat. Från noll till mitten (valdeltagande mellan 50 och 60%) är allt normalt. Sedan händer något konstigt. Kurvan viker inte ner jämnt som den borde, utan det uppstår konstiga toppar lite här och där. Tittar man noga ser man att topparna inte alls är slumpmässigt distribuerade, utan ligger vid procenttalen 55%, 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 95% och framför allt 100%. (Procenttalet 65% hamnade på ett jobbigt ställe och syns inte lika tydligt.)

Vad kan då detta tyda på? Ren slump? Mycket disciplinerad väljarkår? Kanske det. Men den mest sannolika förklaringen är den enklaste möjliga: kurvan visar inte alls valmanskårens beteende, utan någon annans. De lokala valnämnderna har fått mål som de ska uppfylla, och de har gjort så gott de kunnat. Och hur gör man då? Och vilket parti är det då som har fått de röster som behövdes för att uppfylla kvoten? Just det, resultaten för Putin-partiet Enade Ryssland korrelerar mycket bra med valdeltagandet. Det gör inte andra partiers resultat. Det finns i andra grafer.

Jo, och toppen på 100%? Det är exempelvis alla vallokaler i Tjetjenien. Där var valdeltagande enligt officiella siffor nära hundra procent. Och föga förvånande fick Putinpartiet Enade Ryssland… just det, nära hundra procent.

På söndag är det presidentval. Det blir intressant att se om de lokala valnämndernas mål den här gången är annorlunda distribuerade och inte hamnar på jämna procenttal.

Samma tema avhandlas i en färsk rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. “Om man detaljanalyserar Dumavalet i december 2007 visar det sig tydligt att valet var styrt. Till exempel förekommer regioner och valkretsar med absurt högt valdeltagande och med ett närmast hundraprocentigt stöd för Putin”, skriver FOI i ett pressmeddelande. Hela rapporten som en pdf på över 100 sidor är här.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

Ett svar på ”Valfusk på bild”

Stängt för kommentering.