Maria Borelius får en invit från Ryssland

Den svenska ministerskandalen från regeringen Reinfeldts första veckor har dykt upp igen i Ryssland, nu hos min favoritsatiriker Viktor Sjenderovitj. I sitt populära program Smältost (Плавленый сырок, 27.1.2007) berättar han först om ännu en korruptionsskandal bland högt uppställda politiker i Ryssland. Denna gången gäller det guvernören i Stavropol-regionen som avslöjats eftersom hans fru blivit sur på honom och offentligt berättat om hans extravaganser. Dessförinnan hade åklagarmyndigheten blundat för hans aktiviteter, eftersom han ju är personligen utnämnd av Vladimir Putin. Och så hoppar Sjenderovitj över till Sverige:

Vilken lycka att de ryska makthavarna har hunnit lösa problemet med politisk konkurrens genom att trampa ner allt som var lite större och lite oberoende, och genom att därefter släppa ut dvärgar från sin egen djurpark! Annars hade vi ju kanske haft det som i det gudsförgätna Sverige!

“Nyhetsuppläsare”: I Sverige har tilltron till den nyligen valda regeringen fallit skarpt. Anledningen till detta är korruptionsskandaler med inblandning av nya ministrar. Bland annat har migrationsministern inte betalat tv-avgiften, miljöministern har lagstridigt mottagit bidrag genom att lämna felaktiga uppgifter om sin lön… Handels- och kulturministrarna å sin sida har låtit bli att betala skatt för hemhjälp. När detta blev känt tvingades de lämna sina poster.

Kan ni fatta hur människor drabbas av otyglad demokrati med verklig politisk konkurrens och fri press? En handelsminister förlorar sin taburett på grund av obetald skatt för hemhjälp! Min kära svenska minister! Om du redan har skrivit på uppsägningen och är fri – sätt då fart hitåt! För en oansenlig summa kan vi ordna plats i vår maktstruktur. Du får en Bentley i garaget, tjocka sedelbuntar i fickorna, och ingen kommer att säga ett knyst! Enda kravet är att du måste älska Putin. Ursäkta mig, där kan man inte pruta. Börja älska honom nu med detsamma. När du är är klar, låt mig få veta, så ordnar jag allt åt dig.

Inte undra på att Sjenderovitj sedan länge inte är välkommen hos de ryska rikskanalerna. Innan tv-kanalen NTV togs över av statsägda gasbolaget Gazprom hade han ett eget, enormt populärt program där. Lite märkligt är det visserligen, att den frispråkiga radiostation där han nu framträder, Echo Moskvy, ägs också den av Gazprom. Men egentligen finns det ingen motsättning – radion är mycket mindre farlig för makthavarna än televisionen, och den negativa publicitet tystandet av den sista kritiska rösten skulle leda till skulle vara till större skada för dem än vad Echo Moskvy kan åstadkomma på egen hand.


Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.