Metoo på ryskt vis: kvinnan bär alltid skulden

Sexuella trakasserier förekommer inte i Ryssland, i alla fall inte från makthavarnas sida. Påståenden om något annat är per definition västliga informationsattacker.Fortsätt läsaMetoo på ryskt vis: kvinnan bär alltid skulden