Kortare kjolar och färre daghem

Mannen ska försörja familjen. Kvinnan ska ta hand om barnen när de är små, och se attraktiv ut. De traditionella könsrollerna har förstärkts efter Sovjetunionens sönderfall – förskolorna har blivit färre och kjolarna kortare. Jevgenija Kurasjvili är 30 år gammal och arbetar som samordnare av frivilligverksamheten på ett stort barnsjukhus i Moskva. I yrkeslivet är…Fortsätt läsaKortare kjolar och färre daghem