En lysande bok om Ukraina – som retar upp ukrainare

Simon Shusters bok är bland det bästa som skrivits om kriget i Ukraina. Boken blev en skandal i Ukraina redan långt innan den kom ut och författaren anklagades för att vara en rysk agent.

Zelenskyj besöker Donetsk-området 2023. Foto: president.gov.ua

Simon Shuster: Spelaren – Volodymyr Zelenskyj och kriget i Ukraina. Översättning: Thomas Engström. Norstedts.

Den ukrainare som vill läsa Simon Shusters bok om Volodymyr Zelenskyj och kriget i Ukraina får nöja sig med den engelska upplagan. Inget ukrainskt förlag har ännu vågat sig på att ge ut hela den ur ukrainsk synpunkt kontroversiella krönikan.

Simon Shuster är en amerikansk journalist, född i Sovjetunionen 1983, som rapporterat från Ukraina sedan 2009. Han följde Volodymyr Zelenskyj under valkampanjen inför presidentvalet 2019 och fick då bra kontakt med honom.

När storkriget började i februari 2022 fick Shuster möjlighet att under upprepade tillfällen befinna sig i presidentens närhet. Han intervjuade inte bara Volodymyr Zelenskyj själv, utan också hans fru Olena Zelenska samt befälhavaren Valerij Zaluzjnyj och flera andra nyckelpersoner i den ukrainska ledningen.

Resultatet blev en lysande bok som öppnar dörrar till en djupare förståelse av beslutsprocesserna i krigets inledande fas och visar hur Volodymyr Zelenskyjs tankar om och inställning till makten har förändrats under hans snart fem år som president.

Shusters detaljrika beskrivningar av den ukrainska maktens innersta kretsar gjorde att debattens vågor om hans journalistik gick höga i Ukraina redan hösten 2023, när tidskriften Time publicerade en lång artikel med delvis liknande innehåll som boken.

Eftersom Shuster där avslöjade sanningar som många i Ukraina helst hade hemlighållit – till exempel om hur stora förlusterna på fronten faktiskt är – anklagades han bland annat för att vara rysk agent. Han hade ju tidigare arbetat som journalist i Ryssland.

Särskilt suspekt ansågs det av kritikerna att han faktiskt var född i Moskva. Visserligen var han i förskoleåldern när familjen emigrerade från dåvarande Sovjetunionen till USA, men sådana detaljer spelade mindre roll i sammanhanget.

När boken sedan kom ut anklagade den högprofilerade ukrainske politikern Serhij Lesjtjenko Shuster för att ljuga och slog fast att han aldrig varit inne i presidentens hemliga bunker.

Det har han inte heller. I boken beskriver Shuster livet i bunkern ingående, med hjälp av sina intervjupersoner, men hävdar aldrig att han själv skulle ha blivit insläppt.

Shuster har i Ukraina även anklagats för att ”sprida ryska narrativ”. Det gör han naturligtvis inte. Däremot gör han ett gediget journalistiskt arbete när han beskriver de interna motsättningar som finns i den ukrainska maktapparaten och vilka avvägningar som lett till olika kontroversiella beslut.

Shuster berättar bland annat hur det gick till när Zelenskyj ett halvår före det ryska anfallet utnämnde Valerij Zaluzjnyj till sin militära överbefälhavare, och hur Zaluzjnyj sedan i smyg började förbereda Ukrainas försvar, medan Zelenskyj fortfarande utgick ifrån att Putin bluffade.

I boken beskrivs den ukrainska presidenten med värme och sympati. Det är ändå inte något idolporträtt. Shuster blundar inte för Zelenskyjs brister som hans impulsivitet och behov av applåder.

Det här är en lysande politisk biografi av Volodymyr Zelenskyj, men framför allt en djuplodande beskrivning av kriget i Ukraina, sett från toppen av den ukrainska maktapparaten. Den svenska översättningen av Thomas Engström flyter på bra.

Den främsta bristen i boken är att berättelsen tar slut redan i november 2022. Man skulle gärna vilja veta vad som hänt i Zelenskyjs omgivning sedan dess.

Sydsvenskan 2024-04-28


Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.