Läs inte Putins läppar

Det går alldeles utmärkt att banka utländska journalister sönder och samman, bara det inte ser ut som om jag har något med det att göra. Ungefär så kan man tolka Vladimir Putins budskap till Ramzan Kadyrov. Kadyrov är helt enkelt precis den ledare Putin vill ha i Tjetjenien.

Putin möter Kadyrov. Originalfoto: Kremlin.ru
Putin håller hårt i bordet när han möter Ramzan Kadyrov. Originalfoto: Kremlin.ru

Det går alldeles utmärkt att banka utländska journalister sönder och samman, bara det inte ser ut som om jag har något med det att göra. Ungefär så kan man tolka Vladimir Putins budskap till Ramzan Kadyrov. Och det i sin tur betyder att Kadyrov är precis den ledare Putin vill ha i Tjetjenien.

Vladimir Putin är bra på att spela teater, men i förra veckans föreställning med  Ramzan Kadyrov var han ändå inte speciellt trovärdig. För ingen kan väl ta det hela på allvar när Putin först säger att det är viktigt att samarbeta med ryska federala myndigheter och göra allt för att lagarna ska följas även i Tjetjenien – och sedan ger Kadyrov klartecken att sitta kvar och fortsätta att göra raka motsatsen.

Sedan många år finns det inga fungerande demokratiska institutioner kvar i Ryssland. Någon riktig demokrati har Ryssland visserligen aldrig varit, men nu finns bara skalet kvar av parlamentet, rättsväsendet, partisystemet och den oberoende pressen. Det mesta styrs i stället bakom kulisserna av osynliga maktstrukturer, vars högsta skiljedomare Vladimir Putin är.

Att det är just Vladimir Putin som är skiljedomaren, inte den person som för tillfället råkar inneha presidentämbetet, kunde vi se under Dmitrij Medvedevs fyra år på presidentposten. Även själva presidentämbetet tillhör alltså de demokratiska institutioner som under Vladimir Putins tid vid makten totalt urholkats.

I stället för att styras av demokratiska institutioner styrs Ryssland av ett nätverk av lojaliteter som till stor del är beroende av pengar. När Vladimir Putin efter det kaotiska 1990-talet började återuppbygga centralmaktens auktoritet var de snabbt ökande skatteinkomsterna från oljeexport ett viktigt verktyg. När världsmarknadspriset på olja klättrade efter 1990-talets bottennoteringar fick staten resurser som kunde portioneras ut på olika sätt för att styra utvecklingen.

Här var Tjetjenien inte något undantag från den generella utvecklingen, utan snarare ett extremt exempel på en tendens som fanns på många håll i landet. Tjetjenien hade under 1990-talet helt frigjort sig från centralmakten, och det behövdes ett långdraget krig med tiotusentals dödsoffer för att återställa Moskvas överhöghet. Men så snart det var gjort såg Vladimir Putin till att köpa över en del av den lokala eliten, till vars företrädare Ramzan Kadyrovs far Achmat Kadyrov utsågs.

Kadyrov och Putin 2004. Foto: Kremlin.ru
Kadyrov och Putin 2004. Foto: Kremlin.ru

Achmat Kadyrov var dock en självständig aktör som åtnjöt viss respekt bland Tjetjeniens befolkning, och precis som många andra självständiga regionala ledare försvann han snabbt ur bilden till förmån för mer lättstyrda personer utan egen maktbas. I Achmat Kadyrovs fall genom att han dödades i ett bombattentat den 9 maj 2004. Attentatet har skyllts på tjetjenska rebeller, men många i Tjetjenien tror att det i själva verket var den ryska militären som ville bli av med Kadyrov den äldre.

Vad som än låg bakom attentatet ledde det till att Vladimir Putin snabbt pekade ut Achmat Kadyrovs oerfarne son Ramzan som hans efterträdare. Ramzan Kadyrovs äldre bror Zelimchan dog vid trettio års ålder bara några veckor efter sin far, och när Tjetjeniens ryske premiärminister Sergej Abramov sedan skadades allvarligt i en bilolycka i november 2005 utnämndes Ramzan Kadyrov på hans plats. I mars 2007, när Ramzan Kadyrov nyligen hade fyllt 30 år, och därmed blivit behörig för presidentposten, utnämnde Vladimir Putin honom till tjänstgörande president i Tjetjenien.

Eftersom det inte finns några fungerande demokratiska institutioner i Ryssland, än mindre i Tjetjenien, är Vladimir Putin den enda väljare som Ramzan Kadyrov måste fjäska inför. I de allmänna “val” som ordnas i Tjetjenien ligger “stödet” för de styrande på nästan sovjetisk nivå – exempelvis i parlamentsvalet 2007 fick Putins parti 99 procent av rösterna i Tjetjenien. Systemet är i det närmaste feodalt – vasallen på plats levererar lojalitet till suveränen, och får i gengäld fria händer inom sin förläning samt sin beskärda del av statens penningströmmar i området.

Kadyrov kanske roffar åt sig en ovanligt stor del av pengarna, eller så är han bara mindre försiktig än andra vasaller med att visa upp sina rikedomar, men i övrigt skiljer Tjetjenien sig mycket mindre från övriga Ryssland än man skulle kunna tro. Grundprincipen är densamma, den stora skillnaden är att Kadyrov har egna militära styrkor och offentligt motsätter sig de federala polisstyrkornas rätt att agera i Tjetjenien.

Kadyrov och Putin 2008. Foto: Kremlin.ru
Kadyrov och Putin 2008. Foto: Kremlin.ru

I verkligheten har givetvis både den ryska säkerhetstjänsten FSB och den ryska militären all möjlighet att agera i Tjetjenien när de så vill, och det gör de också – men inte öppet. Kadyrovs synbara bångstyrighet har även den en funktion för den ryska centralmakten – det urskillningslösa våld som Kadyrovs styrkor använder för att tysta alla sorters opposition och kritik kan skyllas på Kadyrov medan centralmakten tvår sina händer.

De demokratiska institutionerna är så tandlösa att ingen i Ryssland ens kom att tänka på att Kadyrov faktiskt inte är tillsatt på livstid. Inte förrän affärstidningen Vedomosti i början av februari scoopade nyheten: den 5 april går hans innevarande femåriga mandatperiod ut. Kadyrov låtsades vara förvånad och sade att han inte var speciellt intresserad av att fortsätta som Tjetjeniens ledare – trots att han redan i slutet av januari hade startat sin valkampanj med en hotfullt massmöte mot den ryska oppositionen i Groznyj.

Den enda väljare som Ramzan Kadyrov behöver övertyga är som sagt Vladimir Putin, och det har han nu lyckats med. Så här sade Kadyrov till Putin när de två träffades förra veckan, på sin halvbra ryska:

Думаю, что хоть как‑то справился с поставленными задачами. И плюс хочу добавить, что 5 апреля у меня заканчивается «срок годности», так скажем, на хозяйстве, и дальше на Ваше решение, кто будет исполнять обязанности. У нас в республике острых проблемных вопросов нет. Если есть замечания, установки – мы будем стараться на все 100 процентов выполнять.

Jag tycker att jag i alla fall på något sätt klarat uppgifterna jag fått. Plus jag vill lägga till att min bäst före-tid, så att säga, med hushållet, den går ut den 5 april, och vad gäller fortsättningen så är det ert beslut vem som ska tjänstgöra. I vår republik finns det inga brådskande problem. Finns det anmärkningar eller uppdrag så ska vi försöka uppfylla till hundra procent.

Putin svarade med beröm till Kadyrov, om hur han under sin tid vid makten förvandlat Tjetjenien, och hur tryggt det nu är i republiken.

В.Путин: Да, действительно сегодня Чечня стала безопасным местом для жизни наших граждан, для жителей Чечни, и это достигнуто в том числе, в значительной степени благодаря Вашим усилиям – может быть, даже более безопасным, чем некоторые другие точки на карте России.
Р.Кадыров: 330 тысяч человек населения России опрошено – самой безопасной республикой признана в России.
В.Путин: Это очень, очень хорошо.

V. Putin: Ja, dagens Tjetjenien har verkligen blivit en trygg plats för våra medborgare att leva i, för Tjetjeniens invånare, och det har bland annat till stor del uppnåtts tack vare ert arbete – kanske har det till och med blivit tryggare än vissa andra platser på Rysslands karta.
R. Kadyrov: En enkät bland 330 tusen invånare i Ryssland visar att det är Rysslands tryggaste republik.
V. Putin: Det är bra, mycket bra.

Här verkar Kadyrovs siffror ungefär lika tillförlitliga som när han skryter med bostadsbyggandet i Tjetjenien och säger att “6.500 kvadrat” har återuppbyggts. Stämmer siffran så skulle det motsvara hundra lägenheter på 65 kvadratmeter var. Det är inte mycket att skryta med på nio år, men Kadyrov tillägger själv att han inte är helt säker på siffran.

Fast det viktiga är ju inte det man säger utan det man gör, det framgår med all tydlighet av det Putin säger mot slutet av samtalet:

Нужно уделить больше внимания контактам с федеральными органами власти. И Вы, и будущий руководитель республики, конечно, должны делать всё для соблюдения российских законов во всех сферах нашей жизни, я хочу это подчеркнуть – во всех сферах нашей жизни.

Det är nödvändigt att kontakterna med federala maktorgan ges större uppmärksamhet. Både ni och republikens kommande ledare måste givetvis göra allt för att Rysslands lagar på alla livets områden efterlevs, jag vill understryka detta – på alla livets områden.

Hade Putin menad det han sade hade han knappast låtit Kadyrov sitta kvar och önskat honom all framgång. Men nu gjorde han det. Och det betyder att Kadyrov är precis den ledare Putin vill ha i Tjetjenien

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

2 svar på ”Läs inte Putins läppar”

Samma personer som ni är IS styrde Tjetjenien innan Ryssland lyckades besegra dem. Det är därför Ryssland sett till att sätta stopp för IS i Syrien så att man förhoppningsvis slipper en spridning av den extrema islamismen in i Ryssland igen. Men så ser inte glasnost på saken, utan ser på den ur någon form av PK-glasögon. Skall du inte klaga på Putins brist genusvärdegrund också. Lägg av CIA/Mossadpropagandan och gör något vettigt istället. Bedrövligt!

Putin lär knappast tro på att Tjetjenien är det säkraste stället att bo på i Ryssland. Men det är väl att hålla god min i elakt spel.
Att sedan Putin gör sitt bästa för att undanhålla problemen i Ryssland gör att det är okej att säga så.

Stängt för kommentering.