Separatismen blir dubbelt förbjuden

Sedan Sovjetunionens undergång har det varit de ryska ledarnas största skräck att även Ryssland ska falla i bitar. Men nu är det slutsnackat på det temat. En ny lag förbjuder allehanda propaganda av separatism. Straffet är upp till fem år i fängelse.

Vem vill dela upp Ryssland? frågar NTV.
Vem vill dela upp Ryssland? frågar NTV.

Yttre fiender i väst, spioner, sabotörer och opatriotiska oppositionsföreträdare stod en gång stod bakom Sovjetunionens sönderfall. Nu vill samma onda krafter stycka sönder det heliga Ryssland och skänka de bästa bitarna till amerikanska oljebolag.

Så låter det ofta i rysk propaganda, senast den 12 november, när tv-kanalen NTV sände en lång “dokumentär” med namnet “Vem vill dela upp Ryssland?“. Filmen ingick i samma kampanj som den nya lagen mot “separatistisk propaganda”, som Vladimir Putin skrev under strax före årsskiftet, och som symboliskt nog enligt hans beslut ska träda i kraft på segerdagen, den 9 maj 2014.

Lagen förbjuder “offentliga uppmaningar till genomförande av handlingar ägnade att kränka Ryska Federationens territoriella integritet”. Straffet är upp till tre år i fängelse, upp till fem år om uppmaningarna sprids i massmedier eller datanetverk, “inklusive nätverket Internet”, som det något övertydligt står i lagtexten.

Exakt vad som menas med “offentliga uppmaningar” är däremot inte tydligt, och det är precis det som är syftet. Lagen stiftas i avskräckande syfte, rent juridiskt finns det inget behov, eftersom lagen om extremism redan nu förbjuder propaganda av separatism.

En annan lag som Vladimir Putin också skrev under precis före årsskiftet gör det möjligt för myndigheterna att utan domstolsbeslut stänga internetsajter som misstänks sprida “extremistisk” information. Till extremistisk information räknas exempelvis information om planerade demonstrationer som inte fått myndigheternas tillstånd.

De nya lagarna, tillsammans med de repressiva lagar som redan stiftats efter förra vinterns stora demonstrationsvåg, inklusive lagen om “homosexuell propaganda”, har jämförts med den sovjetiska gummiparagrafen som förbjöd “antisovjetisk agitation och propaganda”.

Så här vill fienderna stycka upp Ryssland, hävdas det i propagandan. En karta på engelska ska göra påståendet mer trovärdigt.
Så här vill fienderna stycka upp Ryssland, hävdar propagandisterna.

Jämförelsen är överdriven, men det är klart att det ur publicitetssynpunkt är lämpligare att anklaga oppositionella för separatism, extremism eller otukt än för att de står i opposition till makthavarna. Och ingen behöver dömas, eller i alla fall inte många – det räcker att paragraferna finns för att självcensuren ska skärpas ytterligare.

Regionala partier är sedan länge förbjudna i Ryssland, eftersom sådana skulle kunna verka för separatism. Frågan är dock om förbud riktade mot partier och offentlig diskussion verkligen är det bästa sättet att hantera oönskade åsikter i ett samhälle som de styrande gärna vill kalla för demokratiskt. När det inte finns legitima kanaler för missnöjet är risken stor att protesten radikaliseras. I delar av Nordkaukasien redan hänt.

Just när det gäller separatismen finns det dessutom ytterligare en intressant aspekt: gränsdragningen mellan statsnationalism, etnisk nationalism och ingen nationalism alls.

Rysslands nuvarande gränser är dragna under sovjettiden och var aldrig tänkta att bli gränser för en självständig stat. I Nordkaukasien ledde oenighet om gränsdragningen till två långdragna, blodiga krig i Tjetjenien. Konflikten i Nordkaukasien pågår fortfarande som ett lågintensivt gerillakrig mellan islamistiska rebeller och federala antiterrorstyrkor.

Någon reell risk för Rysslands sönderfall finns det ändå knappast i dagsläget, bland annat därför att Nordkaukasien är ekonomiskt helt beroende av stöd från centralregeringens kassakista. Men problemet försvinner knappast genom att man förbjuder diskussion.

Ryssland, precis som Sovjetunionen på sin tid, är en mångnationell stat. Till skillnad från sovjettiden registreras medborgarnas etnicitet inte längre i id-handlingarna, och på pappret är alla medborgare lika. Men inte i praktiken. Icke-ryssar från Nordkaukasien inkallas exempelvis i praktiken mycket sällan till militärtjänstgöring.

Även moderata ryska nationalister, som Aleksej Navalnyj, påpekar att Tjetjenien, Ingusjien och Dagestan i praktiken inte längre ingår i Ryska Federationen, utan styrs av lokala banditer. Mer radikala ryska etnonationalister anser att det ryska Ryssland bara skulle tjäna på att sätta upp en gräns mot de nationella republikerna i Nordkaukasien.

Zjirinovskij skriker om taggtråd.
Zjirinovskij skriker om taggtråd.

I en uppmärksammad tv-debatt i oktober skrek den vanligtvis Kremltrogne populisten Vladimir Zjirinovskij, att nordkaukasierna måste sluta föda så många barn som ryssar sedan måste livnära. Om de inte nöjer sig med två barn så är det bara att sätta upp taggtrådsstängsel mellan Nordkaukasien och resten av Ryssland, tyckte han. Han vann publikomröstningen överlägset.

Bara 10 procent av de tillfrågade i Levada Centers opinionsundersökning
i somras ansåg att Ryssland vid behov borde använda militära medel för att stoppa Tjetjeniens självständighet. 24 procent sade att de bara skulle bli glada om Tjetjenien skildes från Ryssland. Ytterligare 27 procent skulle inte bry sig. 12 procent ansåg att Tjetjenien i verkligheten redan blivit självständigt från Ryssland.

En del av dem som inte ser något förfärligt i eventuella gränsändringar är ryska etnonationalister, som helst skulle vilja göra om Ryssland till en rysk nationalstat. Andra är liberaler, som anser att befolkningen själv ska få bestämma vilken stat de vill tillhöra. Men den officiella, statsnationalistiska linjen är, att Rysslands gränser är dragna en gång för alltid. Att ens diskutera något annat är förräderi – i alla fall om det inte handlar om utvidgning av Rysslands territorium.

I en av sina första intervjuer efter frigivningen gav Michail Chodorkovskij till sina liberala anhängares förvåning sitt fulla stöd för den officiella linjen:

Я считаю, что этап создания национального государства нам не пройти мимо. Пытаться перепрыгнуть из феодализма в социализм — ничуть не более идиотская задача, как задача перепрыгнуть из империи в мультикультурализм, минуя этап национального государства. А вот будет ли это национальное государство русским или российским — это серьезная тема.
/—/
Если мы возьмём реальные проблемы, которые у нас могут быть в стране, то они все существенно менее опасны, чем вопрос о территориальной целостности. Я считаю, что, например, отделение Северного Кавказа — это в проекции, через два шага — миллионы жертв. Я считаю войну вещью очень плохой, но если речь идёт: «отделение Северного Кавказа или война?», значит — война.

Jag anser att vi inte kan hoppa över stadiet med att skapa en nationalstat. Försöket att hoppa direkt från feodalism till socialism är inte ett dugg mer idiotiskt än försöket att hoppa från ett imperium till mångkultur förbi stadiet med en nationalstat. Huruvida den här nationalstaten blir rysk eller ryssländsk – det är ett seriöst samtalsämne.
/—/
Om vi tittar på reella problem som kan uppstå i vårt land så är alla andra betydligt mindre farliga än frågan om territoriell integritet. Jag anser att exempelvis separering av Nordkaukasien skulle i förlängningen, i två steg, leda till miljontals offer. Jag anser att krig är en mycket dålig sak, men om frågan ställs: “separering av Nordkaukasien eller krig?”, då är det krig som gäller.

Chodorkovskij intervjuas av Jevgenija Albats.
Chodorkovskij intervjuas av Jevgenija Albats.

Intervjuaren är den liberala journalisten Jevgenija Albats, som invänder att separatism utan blodsutgjutelse är fullt möjlig, vilket det finns många exempel på. Men det skulle inte fungera i Ryssland, hävdar Chodorkovskij.

Det är också intressant att Chodorkovskij kallar sig själv för nationalist, samtidigt som han påpekar att man inte ska blanda ihop nationalism och chauvinism. Han talar också om att den nationalstat som han eftersträvar måste byggas i samtal med de stora nationella minoriteter som finns i Ryssland.

Det är uppenbart att nationalismen i sina olika manifestationer är en stark kraft i dagens Ryssland, och man kan fundera på huruvida den snarast imperialistiska statsnationalism Putin och Chodorkovskij står för ändå är att föredra framför en chauvinistisk etnonationalism som vill ha ett Ryssland för ryssarna.

Men gränsdragningen mellan de två är inte självklar. När Chodorkovskij argumenterar för varför Nordkaukasien måste tillhöra Ryssland säger han att alla territorier någon gång erövrats av någon, och fortsätter: “Nordkaukasien har vi erövrat.”

Frågan är bara vilka “vi”.

Mer på temat

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.