Husby argument i rysk migrationsdebatt

Nu används händelserna kring Husby i den ryska invandringsdebatten. I en färsk intervu nämner Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin Sverige som ett varnande exempel när han förklarar varför han inte vill att invandrare från Asien ska rota sig i Moskva.

Nu används händelserna kring Husby i den ryska invandringsdebatten. I en färsk intervu nämner Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin Sverige som ett varnande exempel när han förklarar varför han inte vill att invandrare från Asien ska rota sig i Moskva.

I en lång intervju i tidningen Moskovskije Novosti får Sobjanin bland annat frågan om invandrartäta områden. Journalisten påpekar att det redan bor många invandrare från Asien i Ljublino i sydöstra Moskva, och undrar om det skulle vara en bra idé att på ett organiserat sätt skapa etniska statsdelar.

Sobjanin verkar tro att de svenska segregerade förorterna är resultatet av en medveten politisk planering:

В мировой практике пытались создавать такие гетто, районы с монокультурой. К сожалению, ничего хорошего из этой идеи не получилось. И даже последние события в патриархальной Швеции показали, что это очень опасно — формировать такие районы. Я категорически против этого.

På olika håll i världen har man gjort försök att skapa sådana ghetton, stadsdelar med monokultur. Tyvärr har den idén inte lett till något bra. De senaste händelserna till och med i det patriarkala Sverige har visat, att det är mycket farligt att skapa sådana stadsdelar. Jag är kategoriskt mot detta.

Ordet “patriarkal” syftar här snarast på ett samhälle där staten ser till att det är ordning och reda – och alla vet sin plats. Intressant bild av Sverige.

Så förklarar Sobjanin att Ryssland är ett mångnationellt land, men att Moskva ska vara en stad med invånare från Ryssland, inte från Kina, Tadzjikistan eller Uzbekistan. “Fast vi tar alltid gärna emot gäster”, tilläger han.

Tidningens nästa fråga handlar om den stora mängden invandrare från Centralasien i Moskva. Gästarbetarna ska åka hem när de arbetat färdigt, förklarar Sobjanin:

Я против того, чтобы эти люди просто так оставались. Если кого-то оставлять, то в первую очередь русскоязычных, с адекватной нашим традициям культурой. Соотечественников — так мы их условно называем. Людям, которые плохо говорят по-русски, у которых совершенно другая культура, лучше жить в своей стране. Поэтому мы не приветствуем их адаптацию в Москве. Я считаю, что скорее всего это сезонные рабочие, которые, поработав, должны ехать к своим семьям, в свои дома, в свои страны.

Jag är motståndare till att de här människorna bara ska stanna kvar. Om man ska låta någon stanna kvar så ska det i första hand vara de ryskpråkiga, som har en kultur som är adekvat för våra traditioner. För människor som talar ryska dåligt, som har en helt annan kultur, är det bättre att bo i sitt eget land. Därför välkomnar vi inte deras anpassning i Moskva. Jag anser att de framför allt är säsongsarbetare, som ska arbeta ett tag och sedan måste åka tillbaka till sina familjer, till sina hem, till sina länder.

Det är onekligen så många av de centralasiatiska arbetsinvandrarna själva ser situationen – de vill egentligen inte stanna i Ryssland, men de tvingas söka utkomst i det rika Moskva, eftersom ekonomin i deras hemländer är i spillror. Deras rättslösa status i det ryska samhället innebär att de arbetar för svältlöner, bor i oacceptabla förhållanden och hela tiden riskerar att utsättas för myndigheternas och arbetsgivarnas godtycke. Det är lätt att kräva dem på mutor för att de ska få stanna – eller se till att de blir kastade ut ur landet så att arbetsgivaren slipper betala ut lönen.

Allt detta blir knappast bättre av att Moskvas borgmästare stämplar dem som andra klassens invandrare. Men uttalandet är säkert populärt. Det är också intressant att borgmästaren vill ha rysktalande befolkning med “adekvat” kultur – då utesluter han ju i praktiken även inhemska minoriteter som tjetjener.

Jo, Sobjanin representerar givetvis maktpartiet Enade Ryssland.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

6 svar på ”Husby argument i rysk migrationsdebatt”

Och en läsare på Facebook kopplar direkt ihop händelsen med Husby och tycker inte det är något konstigt med konvojen. “Eller vill ni ha pogromer som i utkanten av Stockholm?” frågar hon.

Все нормально – начинают работать обычные для ЛЮБОГО организма принципы – когда пришлого населения ( эмигрантов или каких нибудь бактерий типа кишечной палочки которая в норме в организме присутствует, но когда слишком много то это вызывает болезнь)…..так вот… когда пришлых становится больше ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРОЦЕНТА ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ, то включаются нормальные, здоровые процессы в организме – ИММУНИТЕТ. В организме эту роль выполняют лейкоциты и лимфоциты, в обществе определенные структуры. А вы чего хотите как на окраинах Стокгольма погромы? Я нет!

Original här:
https://www.facebook.com/adagamov/posts/393873980729533?comment_id=2065895&offset=0&total_comments=46

Är det vanligt att se polis i kamuflageuniform och balaklava?

Mönstret verkar vara från inrikesministeriet (Лес eller Тень på camopedia), vilket kanske inte är så konstigt då MVD tydligen har hand om migrationsfrågor. (Kul att se att ryssarna följer det amerikanska exemplet att sätta kamuflagemönster på allt, oavsett nytta)

Det här var ett sannerligen extraordinärt sätt att transportera gripna, råder det bussbrist eller är det någon sorts avskräckande exempel? Speciellt den helt enorma terränglastbilen som avslutar det hela känns väldigt utanför sitt element, det ser ut att vara gjord för att köras i kärr.

Jag tror att det är polisens specialstyrka, OPON (som innan hette OMON, milisens specialstyrka). Kamouflageuniformen liknar i alla fall den här:
http://bit.ly/vUJKTO
http://en.wikipedia.org/wiki/File:OMON.jpg

Det är ju inrikesministeriet som har hand om polisen, och så har de även inrikestrupper och annat trevligt. Det kanske är en kombinerad styrka vi ser här.

Du har nog rätt i att det är OPON, jag tycker mig skymta dom stora gula OPON bokstäverna på dom ryggar som ses. Mycket riktigt nämns även OMON på camopedia:

“The patterns were initially only worn by MVD OSN (Vitiaz) and OMON, but use has spread to a variety of special units of the MVD. Indeed, the tiger patterns have continued to be worn by Russian forces into the present period”

Stängt för kommentering.