Ett välregisserat maktskifte

Hoppet är ute, säger Nargiz Asadova, vice chefredaktör på den frispråkiga ryska radio­stationen Echo Moskvy.

– För många unga, utbildade ryssar är det ett tecken på att det är dags att lämna landet, att inget kommer att bli bättre under deras livstid, säger hon. Medvedev kliver åt sidan och Putin blir därmed mäktiga Förenade Rysslands presidentkandidat. Beskedet överraskade ingen och Putin tycks nu åter bli Rysslands president.

Allt var välregisserat på maktpartiet Enade Rysslands kongress i Moskva.

Först gick premiärminister Vladimir Putin upp i talarstolen och meddelade att president Dmitrij Medvedev blir första namn på partiets kandidatlista i december. Applåder.

Sedan bytte de plats. Dmitrij Medvedev meddelade att Vladimir Putin blir partiets kandidat i presidentvalet i mars. Applåderna började innan Medvedev hunnit tala till punkt. Sedan kramades de två.

Att Putin kommer tillbaka är ingen stor överraskning – han har aldrig lämnat makten ifrån sig. Frågan har varit när och hur han skulle komma tillbaka. Nu vet vi.

Många tysta suckar hördes på ett val­seminarium för journalister i S:t Petersburg när nyheten om landets blivande president dök upp på den stora datorskärmen. Många hade hoppats på en förändring, men ingen var förvånad.

Medvedev kanske har gjort vad han kunnat för mänskliga rättigheter under sin presidentperiod, men det är inte mycket, säger Grigorij Melkonjants från föreningen Golos som kämpar mot valfusk.

– Medvedev är en mjuk och obeslutsam människa, som oftast håller med den senaste personen han träffat, säger Melkonjants.

Förmodligen var det därför Vladimir Putin för fyra år sedan valde honom till sin tillfälliga efterträdare, när grundlagen gjorde det omöjligt förhonom att ställa upp för en tredje presidentperiod i rad.

Putin såg också till att omringa Medvedev med lämpliga personer från sin egen omgivning.

När Vladimir Putin i maj 2008 lämnade Kreml tog han makten med sig till regeringsbyggnaden vid Moskvafloden. Inga stora beslut fattades utan hans godkännande.

Ett av Dmitrij Medvedevs första beslut som president var att snabbt klubba igenom en grundlagsändring som förlängde den kommande presidentens mandatperiod från två gånger fyra till två gånger sex år.

Det innebär att Vladimir Putin, som nu är 58 år gammal, efter vårens val kan sitta kvar som president till år 2024. Det är också året då han fyller 72 år.

Eftersom Putin ställer upp blir han vald, säger Grigorij Melkonjants:

– Det bästa vi kan hoppas på är att han inte får över hälften av rösterna direkt, så att det blir en andra omgång. Men det kan bara hända om myndigheterna släpper fram en seriös motkandidat, och det är inte speciellt sannolikt.

Före presidentvalet i mars ska Ryssland välja ett nytt parlament i december. Beskedet om att Putin blir presidentkandidat är ett försök att stärka stödet till regeringspartiet Enade Ryssland med hjälp av Putins personliga popularitet, säger Grigorij Melkojants.

Men egentligen spelar parlamentsvalet ingen roll, säger Nargiz Asadova.

– Enade Ryssland ser till att de får långt över hälften av platserna.

Sedan spelar andra partier inte heller någon roll, de har ändå inget att säga till om.

Putins första presidentperiod kanske var bra för Ryssland, landet behövde stabiliseras efter 90-talets kaos, anser Nargiz Asadova.

– Men efter det har allt stelnat, landet är på väg mot avgrundens rand, och det här beskedet innebär att vi fortsätter i samma riktning.

Sydsvenskan 2011-09-25

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

12 svar på ”Ett välregisserat maktskifte”

Nargiz Asadova: “ För många unga, utbildade ryssar är det ett tecken på att det är dags att lämna landet”

Den där visan har vi hört i åratal. Samtidigt som färre och färre ryssar utvandrar, och samtidigt som många av de som utvandrade på 90-talet kommer hem igen. Jag grävde i Rosstat:s statistik och kom fram till att bara lite drygt 30 tusen ryssar utvandrade under 2010. Det är färre än antalet svenskar som utvandrade samma år.

Återkom när pratet inte längre är prat, så kanske det betyder något.

bjolso>> Här är en färsk opinionsundersökning från VTsIOM som jag tycker tyder på en ganska stor emigrationsvilja http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112026 (t.ex. 11% av de tillfrågade som söker jobb utomlands)

Men, som sagt, från att vilja emigrera till att verkligen kunna göra slag i saken är det förstås ganska långt.

Siffrorna motsvarar en sund emigrationsvilja hos de yngre. Det är samma sak i Sverige, att en hyfsad andel av de unga drömmer om att jobba utomlands. Rätt så många gör det också, och det är inget fel i det. Läs gärna Metros kartläggning av utlandssvenskar:

http://www.metro.se/nyheter/en-halv-miljon-svenskar-har-flyttat-utomlands/EVHkiz!gmu9ggFa71dJk/

Man noterar bland annat att fler svenskar bor utomlands än i rikets andra stad, Göteborg. Motsvarande vore alltså fler ryssar utomlands än i St Petersburg (men inte fler än i Moskva), och det kan väl stämma på ett ungefär.

Jag gillar ditt sätt att argumentera, men jag tror ändå du har fel. En viktig sak att nämna i jämförelsen med utflyttning från Sverige (inte minst av unga) är att det är ojämförligt mycket lättare för svenska ungdomar att få tillstånd att flytta ut (i synnerhet inom EU förstås, men även t.ex. till USA). M a o tror jag att det krävs betydligt större “drive” för att ryska ungdomar ska göra slag i saken.

Sedan är det ju inte heller bara “ungdomar”. Även i gruppen ryssar 35-44 år är det hela 11% som söker jobb utomlands. Jag skulle gissa att i alla fall den siffran är långt högre än i Sverige.

Något mer frispråkiga Ren-TV har uppenbarligen uppfattat det som en ny våg av utflyttning nu. Några andra argument än Vtsiom-undersökningen har de ju dock förstås inte…
http://www.youtube.com/watch?v=UKi8TO2FSag&feature=feedu

Slutligen måste jag åter påpeka att det inte går att lita på statistik över hur många som verkligen är utflyttade. Själv bor jag t.ex., enligt officiell statistik, just nu i tre olika länder samtidigt och jag vet att motsvarande är fallet (i alla fall två länder) även med många utflyttade ryssar.

Jo, nog skulle väl fler ryssar utvandra om det vore lättare. Inget konstigt med det. Vi ser ju vad som hänt i baltstaterna, som nästan verkar vara på väg att tömmas på sin befolkning. Jag letade fram befolkningstal för åren 1989 och 2010 och kom fram till att under den perioden sjönk Estlands befolkning med 11%, Litauens med 14% och Lettlands med 16%. Jämför man med Ryssland ser man en betydligt mindre folkminskning, bara 3%.

Det är väl troligt att Ryssland skulle ha utarmats på ungefär samma sätt som baltstaterna om ryssar hade haft lika lätt att utvandra till EU. Men det säger ju å andra sidan inte så mycket om det rysk politiska systemet. Eller så säger det kanske något om de politiska systemen i baltstaterna?

Att många av de fritänkande unga utbildade skulle vilja lämna landet tror jag inte det råder någon tvekan om. När den frispråkiga TV-kanalen Dozjd gjorde en omröstning bland sina tittare i samband med en debatt om Putins återkomst svarade omkring hälften att “det är dags att lämna landet” (eller något liknande).

Hur många som sedan gör seriösa försök och hur många som verkligen lyckas (det är ju oftast inte någon lätt sak att skaffa visum – och än mindre permanent uppehållstillstånd – till de länder som ryssar normalt ser som önskvärda), är en helt annan fråga. Hade ryssar tillåtits delta i Green Card-lotteriet, som inte kräver någon särskilt stor insats, hade det varit en bra indikator, men nu får de ju tyvärr inte det.

Att Rosstat:s statistik är tillförlitlig skulle jag inte heller med automatik utgå ifrån, i synnerhet gällande en så politiskt känslig fråga som utvandring.

Fel av mig där. Ryssar får tydligen sedan 2010 återigen delta i Green Card-lotteriet. Ska se om jag hittar någon tillräckligt färsk statistik för att ha med ryssar igen.

Jodå, Ryssland finns med i de senaste tre årens statistik, som ju dock bara visar hur många som “vunnit ett Green Card”: http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html#results

Storleksordningen tycks vara ungefär densamma som i början av 2000-talet – (går att jämföra här: http://www.usafis.org/green_card/prev_years.asp ) vilket ju tyder på att antalet ryska ansökningar i alla fall inte har minskat nämnvärt sedan millenieskiftet (med tanke på det mycket högre totala antalet sökande nu).

Man ska givetvis inte dra alltför stora växlar på den där statistiken, men jag tycker ändå den ger en intressant och oberoende siffra för emigreringsviljan i olika länder (USA har ju mycket länge varit och är ju fortfarande det stora immigrantlandet i världen – och det krävs till skillnad från de flesta andra sätt att emigrera på mycket lite för att kunna delta).

Generella jämförelser av officiell statistik blir ju också ofta ganska meningslösa om man inte har detaljkunskap om hur statistiken fungerar (när registreras någon som emigrerad t.ex.? – långt ifrån alla länder har ju samma policy där) och räknar bort större emigrantvågor som har specifika orsaker eller rör specifika etniska grupper (såsom judar och “tyskar” som lämnade Ryssland på 90-talet).

Green card-statistiken visar för övrigt (om man nu ska förlita sig på den) t.ex. att “emigreringsviljan” stadigt varit betydligt högre i Ukraina än i Ryssland och att “emigreringsviljan” vuxit snabbt på senare år i ett land som Uzbekistan (också med långt högre absoluta tal än Ryssland). Statistiken antyder också att det i absoluta tal är helt fel att jämföra svensk och rysk emigrationsvilja (i alla fall till USA).

Intressant att jämföra siffrorna.

Den amerikanska statistiken visar att 2.754 ryska medborgare fick green card genom lotteri år 2002, medan den ryska statistiken visar att 3.414 personer under samma år emigrerade från Ryssland till USA. Så det är i alla fall på ett ungefär samma storleksordning.

Motsvarande siffra för Sverige år 2002 var 54, medan siffran i år ökat till 187. Betyder det att svenskar blivit tre gånger mer missnöjda med Sverige, eller att svenskar fått tre gånger bättre tur? Svårt att tolka statistik… ;-)

I USAs visum-lotteri för år 2013 har2.353 ryssar vunnit ett visum. Det är något färre än i lotteriet för 2012, då 2.464 ryssar vann.

Totalt var det 165.000 ryssar som deltog i det senaste lotteriet, dvs lite drygt en promille av den ryska befolkningen. Totalt för hela världen deltog 14,8 miljoner människor, dvs av totala antalet deltagare var ungefär 1% ryssar.

Jag vet inte hur många svenskar som deltog, men om vi antar samma andel, en promille, så skulle det motsvara ca 9.000 svenskar. Det låter väl ganska lite, tycker ni inte?

Anledningen till att Ryssland nu får delta i visa-lotteriet är att de uppfyller kriteriet att färre än 50.000 ryssar har invandrat till USA under de senaste 5 åren. Tanken är alltså att dela ut visum till länder som har låg utvandring till USA, och på det sättet “diversifiera” invandringen.

Annorlunda uttryckt, USA har nu sådan brist på ryska invandrare att de måste locka dit dem med gratisvisum via lotterier. ;)

Jag hittade sifferuppgifterna hos The Moscow Times. Länk: http://www.themoscowtimes.com/news/article/165000-russians-sought-us-green-card/444575.html

De brukar spärra sidorna efter ett par dagar (för icke-prenumeranter), så länken fungerar nog bara temporärt.

De tycks ha fått fel på årtalen i den där artikeln. Siffrorna gäller 2010-2012 års lotterier (till vars resultat jag länkade tidigare) och inte 2011-2013.

Min slutsats kvarstår hursomhelst: om man använder lotteriet som oberoende mätvärde så finns det ingen anledning att tro att emigrationsviljan från Ryssland minskat nämnvärt sedan början på 2000-talet. Och att jämföra absoluta tal av utvandring med dem på 90-talet anser jag irrelevant pga de stora emigrantvågor som av olika specifika skäl följde på Sovjetunionens sammanbrott.

Jag kan dock erkänna att jag är förvånad över att inte fler ryssar använder sig av chansen som Green Card-lotteriet innebär.

Härligt att skeptiker från båda sidor anser det mödan värt att kommentera här. Det måste innebära att jag inte är helt ute och cycklar. :-)

Bjolso: Det Nargiz Asadova är givetvis hennes spontana reaktion, som väl framgår av artikeln. Huruvida unga välutbildade ryssar verkligen kommer att utvandra är en helt annan och senare fråga. Men stämningarna finns där, det kan man se på webbforum som http://pora-valit.livejournal.com/ och flera andra liknande. Förresten, här är Nargiz Asadovas blogginlägg från det aktuella tillfället. Jag orkade inte be henne rätta stavningen av mitt efternamn.

Mattias: Så länge det inte finns tydliga indikationer på något annat väljer jag att lita på Rosstats siffror när det gäller utvandringen. Jag tog en snabbt titt på de direkt tillgängliga siffrorna för 1993-2010, och som man kunde gissa så visar det sig att utvandringen är på mycket låg nivå jämfört med krisåren på 1990-talet. Ekonomin är ju hyfsat stabil, och faktiskt bättre än den varit någon gång, med eventuellt undantag för 2007, precis före världskrisen. Här är en liten kurva jag ritade utifrån Rosstats siffror:

Under första halvåret i år emigrerade 12.936 personer från Ryska federationen. Motsvarande siffra för de första sex månaderna förra året var 12.285, så ökningen är marginell.

Mer siffror kan man hitta här: http://www.gks.ru/

Stängt för kommentering.