Amerikanska missiler vid ryska gränsen

Luftförsvarsmissiler i Polen och Kaliningrad. Karta: KommersantFör första gången placeras amerikanska soldater i Östeuropa, bara några mil från en rysk militärbas. Polen känner sig hotat, och USA ställer sig bakom sin närmast allierade i Europa.

Inga amerikanska trupper ska placeras i den forna sovjetiska intresse-sfären. Det personliga löftet fick Michail Gorbatjov av George Bush den äldre när de sovjetiska trupperna drogs tillbaka från Östeuropa och Warszawapakten upplöstes 1991.

Löftet finns nedskrivet bara i Gorbatjovs memoarer, men hittills har USA avhållit sig från att stationera trupper i de nya Natoländerna och i den del av Tyskland som tidigare hette DDR. Därför är det ett viktigt symboliskt steg när amerikansk militär nu stationeras knappt åtta mil från den stora ryska marinbasen i Kaliningradenklaven.

Länge sade USA nej, nej och nej till den polska regeringen som gärna ville ha amerikanska förband i landet som en garanti mot den stora grannen i öst. Den 8 augusti 2008 gick ryska stridande trupper in i grannlandet Georgien, och två dagar senare ändrade USA sig. Amerikanska trupper kunde trots allt placeras i Polen.

Från början var det meningen att amerikanska trupper med luftvärnsmissiler av typen Patriot skulle skydda den anläggning som George Bush den yngres regering ville bygga i Polen för att skydda USA mot missiler från Iran.

Ryssland motsatte sig kraftigt de planerade anläggningarna i Östeuropa, och Barack Obama skrotade den ursprungliga planen. I stället vill USA nu bygga ett mer flexibelt system på fartyg som kan placeras i östra Medelhavet och i Östersjön.

Ändå ska avancerade amerikanska luftförsvarsmissiler av typen Patriot placeras i Polen. Förra veckan avslöjade polska försvarsministern Bogdan Klich exakt var: utanför den lilla staden Morąg, sex mil från ryska gränsen och åtta mil från ryska Östersjöflottans viktigaste bas.

Placeringen av Patriotmissilerna i Morąg har ingen omedelbar militär betydelse, eftersom varken missilerna eller de amerikanska trupperna ska vara permanent baserade där, säger Fredrik Lindvall, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

– Däremot kan det ha ganska stor politisk betydelse, det är en tröskel som man har gått över. Det viktigaste nu är om man från officiellt ryskt håll väljer att se det här som ett hot.

Den polska sidan har länge sett den ryska militära återuppbyggnaden i Kaliningradområdet som hotfull, speciellt efter förra årets stora ryska militärövning då tvåtusen ryska soldater, ett femtiotal fartyg och lika många flygplan övade landsättning ett par mil från polska gränsen. Sammanlagt deltog över tiotusen ryska och vitryska soldater i övningen.

I en första kommentar till placeringen av de amerikanska missilerna vid Kaliningrad undrade ryske utrikesministern Sergej Lavrov varför Polen “tvunget måste ge intrycket att landet befäster sig mot ett ryskt hot”.

– – –

Fakta: Missiler kring Kaliningrad

  • Den ryska Kaliningradenklaven är instängd mellan Natoländerna Polen och Litauen. Patriotmissilerna i Morąg når långt in i ryskt luftrum och skulle vid en eventuell kris kunna göra det svårt för Ryssland att upprätthålla flygförbindelser med enklaven.
  • De Patriotmissiler som nu flyttas från Tyskland till Morąg ska enligt polska uppgifter till en början bara finnas där en månad per kvartal för utbildningsändamål och är inte skarpladdade.
  • Ryssland har egna luftförsvarsmissiler av en typ som liknar de amerikanska Patriot. De når in i polskt luftrum från Kaliningrad.
  • I Kaliningrad finns också anfallsmissiler av gammal typ som når till Warszawa, men de går att skjuta ner med de amerikanska Patriotmissilerna. Tidigare har Ryssland antytt att nya anfallsmissiler av typen Iskander kan komma att placeras i området om maktbalansen rubbas. Iskandermissilerna är svårare att skjuta ner.

Sydsvenskan 2010-01-29

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

6 svar på ”Amerikanska missiler vid ryska gränsen”

Här i Polen har man hela tiden varit tydliga med att Patriotrobotarna var till för att skydda Warszawa, inte den amerikanska missilbasen. Det var ett krav för att polen skulle acceptera utplaceringen av antiraketskölden. Och något som man lyckades förhandla sig till just efter Georgienkriget.

Att missilerna nu placeras i Morąg har, menar försvarsministern, inte några taktiska skäl. Man har helt enkelt bättre tekniska och logistiska förutsättningar där än runt huvudstaden. Annars uttrycker de flesta polska kommentatorer ett lätt missnöje med att missilerna är så långt från Warszawa istället för att tycka att det är bra att de är nära Kaliningrad.

Ja, det kan ju mycket väl vara som Klich säger, att det var enklast att placera missilerna där av logistiska skäl. Speciellt eftersom de ändå inte kommer att vara skjutklara på länge.

Men ur rysk synvinkel kan det ändå kännas hotfullt att moderna amerikanska luftvärnsmissiler täcker i stort sätt hela Kaliningradenklaven, inklusive den stora marinbasen.

Rättar till stavningen av Morąg här på bloggen. I tidningen är vi lite restriktiva med vilka krumelurer vi använder, eftersom det kan bli fel i tryck, så Sydsvenskans läsare fick nöja sig med Morag utan ogonek. Lite roligt att den ryska varianten blir Моронг.

Jo, men den ryska stavningen speglar ju bättre uttalet än vad den svenska gör. Morong eller Moronk vore ju då mer fonetiskt.

Jo. Däremot är det nog fel att översätta Gorzów Wielkopolski till Хожув som Kommersant gjort i kartan. Det borde väl bli Гожув? (Och Landsberg an der Warthe på tyska… har en god vän som är född där på tyska tiden.)

Skall det bli nödvändigt att sparka igång det kalla kriget igen. Räcker det inte med “war on terror”?

Varför kan inte polackerna skydda sig själva som Finland och Sverige?

Skall Kaliningrad blir det “nya kalla krigets” Västberlin… ?

Vad provocerande och totalt onödigt!

Kanske dags för Kuba att be ryssarna om lite beskydd igen, om det nu skall spelas på det här sättet. Fy 17!

Precis som du skriver är det onödigt. Det finns ingen anledning att börja rusta upp så här. Utgör Ryssland ett hot mot Polen? Det här är bara påhitt, som jag ser det. Polen försöker framstå som ett offer för “rysk aggressionspolitik”.

Stängt för kommentering.