Säkerhetspolitik gäller inte gasledningar

Karta: Nord StreamI dag har både Sverige och Finland gett klartecken till gasledningen Nord Stream från Viborg i Ryssland till Greifswald i Tyskland. Utifrån vad den numera pensionerade diplomaten Krister Wahlbäck i går kväll berättade i Lund var det också det enda de finska och svenska regeringarna kunde göra, såtillvida gasledningen inte innebär ett hot för miljön. Säkerhetspolitiska argument har ingen bäring när det gäller gasledningar på internationellt vatten.

Själv menade Krister Wahlbäck nog att regeringen utifrån säkerhetspolitiska hänsyn borde ha sagt nej, dock utan att officiellt nämna dessa säkerhetpolitiska hänsyn. “Fördelen med att vara pensionerad från UD är att man kan säga som det är”, påpekade han, och förklarade hur det ligger till.

– Den finns en enda aspekt som en regering har rätt att lägga på ett sådant här projekt när den prövar ansökan enligt FN:s havsrättskonvention från 1980. Den aspekten är att göra en bedömning av miljörisker. Säkerhetspolitiska argument är riskabla att framföra, i internationell rättslig prövning försvagas vårt case om man kan visa att säkerhetspolitiska invändnigar är avgöranda, påpekade han.

Samtidigt handlar en miljöbedömning alltid om en subjektiv riskbedömning, och enligt Krister Wahlbäck fanns det flera skäl för regeringen att vara extra restriktiv just i fallet Nord Stream. Han valde att först redovisa tre skäl som svenska förespråkare för gasledningen har framfört. Inte heller dessa skäl har någon som helst förankring i FN:s havsrättskonvention, påpekade han:

1. Det är bra om Ryssland blir mer integrerat med Västeuropa. (Det håller jag med om, men det är inget skäl att man måste dra ledningen i sjön, tillade Krister Wahlbäck.)

2. EU-solidariteten sägs tala för att Sverige bör tar lätt på miljöprövningen: Gasen ska ju gå till Tyskland, Holland och kanske Storbritannien, och vi ska då vara solidariska med EU-landet Tyskland. (Men EU-solidariteten ska ju också gälla de mindre länderna, i första hand Polen, och ur polsk synpunkt är gasledningen problematisk, menade Krister Wahlbäck.)

3. Det som man enligt Krister Wahlbäck som regel nämner sist, men egentligen är det tyngst vägande skälet: ryssarna och tyskarna blir förbannade om Sverige säger nej. Putin blir arg, och “alla vet vi vilka möjligheter de ryska myndigheterna har att vidta repressalier mot företag från besvärliga länder”.

Grafik: Nord StreamEftersom dessa tre skäl för att tillåta gasledningen är politiska, borde det vara tillåtet att även framföra politiska skäl mot gasledningen, även om de inte kan användas som argument i det formella beslutet, tyckte Krister Wahlbäck.

För det första påpekade han att Nord Stream ger Ryssland utökade möjlighet att utöva påtryckningar mot Polen, eftersom det blir möjligt att stänga av gasen till Polen utan att stänga av gasen till Tyskland. Av någon anledning nämnde han inte Ukraina i sammanhanget.

– Troligen är en stor del av avsikten med Nordstream just detta, och inte ekonomisk vinning. Detta är svårt att bevisa, för det går inte att granska ekonomin bakom projektet, men det är klart att en ledning på havsbotten är krångligare och dyrare än på land. Den ekonomiska kalkylen hänger ihop med transitavgifterna, men det är en fråga som är svårgenomtränglig, medgav Krister Wahlbäck.

För det andra menade han att gasledningarna kommer att bli ett strategiskt objekt som Ryssland vill bevaka.

– Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att anse att ryssar som tänker i termer av intressesfärer, och det gör de flesta ryssar som är ansvarig ställning, kommer att se ledningen som den naturliga gränsen för Rysslands intressesfär. Bakom ledningen ligger Baltikum och Polen.

Enligt Krister Wahlbäck är det inte alls osannolikt att ryska militären kommer att bevaka gasledningen, eftersom Östersjön på sina ställen inte är djupare än 30-40 meter och gasledningen därför är sårbar för terrorattacker. Terrorister som vill komma åt den ryska gasexporten skulle utan större svårigheter kunna dyka ner på internationellt vatten, aptera en sprängladdning, lämna platsen, och spränga ledningen när en oljetanker passerar.

– Våra egna terroristexperter anser inte att detta är ett sannolikt scenario. Men det har aldrig tidigare funnits en gasledning som tillhör Ryssland på grunt internationellt vatten. Och här är det den ryska riskbedömningen som avgör, och det är ingen orimlig bedömning att risken finns. Vill man förhindra detta behövs det kontinuerlig patrullering. Detta är visserligen internationellt vatten, man har inte rätt att hindra andra fartyg… men den rätten kan man ju ta sig ändå när man väl har skapat ett skyddsobjekt.

Grafik: Nord StreamDet här sade alltså Krister Wahlbäck när han talade på Utrikespolitiska Föreningens möte i Lund på onsdagskvällen, dagen innan Sverige och Finland gav klartecken till gasledningen. Själv är jag nog lite tveksam till hur lätt det egentligen skulle vara att spränga gasledningen. Men ryssarna kan givetvis välja att patrullera där. Huruvida det är ett problem att ryska fartyg patrullerar i internationella vatten kan man ju ha olika uppfattningar om.

Det största problemet för Nord Stream är nog inte terrorattacker utan bristen på gas. Ryska Gazprom har i många år investerat för lite i nya fyndigheter, och gasproduktionen börjar sina. Inom tio år måste nya gasfält öppnas för exploatering, annars blir det ingen gas över till export.

I många år har det talats om den stora gasfyndigheten Sjtokmanovskoje, på Norra Ishavets botten, mellan Murmansk och Novaja Zemlja. Projektet har försenats gång efter annan. Enligt de senaste planerna skulle produktionen där börja 2013-14, men nu verkar utvecklingen av Sjtokmanovskoje ha skjutits upp en gång till. Det är helt enkelt för svårt att öppna upp en ny fyndighet på havsbotten, det har Gazprom varken tid eller pengar till.

I stället verkar Gazprom nu satsa på nya fyndigheter på Jamalhalvön, efersom det där är möjligt att snabbare få i gång produktionen.

Mer på temat:

 • DN – Regeringen säger ja till gasledningen
 • Carl Hamilton på Newsmill – Regeringens ja försämrar Sveriges säkerhet
 • Gazeta.ru – «Северный поток» перешел Балтику
 • Коммерсант – Газопровод через Финляндию пройдет лесом
 • HS – Finnish companies seeking contracts relating to Shtokman gas field in Barents Sea
 • HS – Finnish government to give go-ahead for Baltic Sea gas pipeline
 • Av Kalle Kniivilä

  Mest om Ryssland.

  11 svar på ”Säkerhetspolitik gäller inte gasledningar”

  Det kanske är bra för freden att de två stor aländerna har en gasledning ihop. varför skulle Ryssland stänga av gasen till Polen?
  Till Ukraina har den stängts av därför att Ukraina ej betalde sina gasräkningar?

  Visst har du rätt i att Ukraina har smitit ifrån gasbetalningar.

  Jag anser dock att man måste se det hela i ett historiskt sammanhang där Ukraina, liksom de andra europeiska postsovjetiska staterna, från sovjettiden har ärvt ett energisystem som i mycket hög grad byggt på kraftigt subventionerad gas från Ryssland.

  Alla är nog överens om att man successivt ska övergå till marknadsmässiga priser eftersom det idag handlar om handel mellan självständiga stater. Dock är tvistefrågan hur snabbt och på vilket sätt en sådan övergång ska ske, och där anser jag att Ryssland borde ta ett större historiskt ansvar, och inte, som nu, plötsligt och selektivt (mot länder vars politik man inte gillar) hota med mångdubbling av priserna och terrorisera civilbefolkningen genom att stänga av gasen mitt i vintern som ett påtryckningsmedel i förhandlingarna.

  Polen bygger ett nytt kärnkraftverk för att “skydda sig”. Jag ser ingen anledning att stänga av någon gas till Polen.

  De nya gasledningarna är ju bra för att avlasta den ukrainska ledningen, det lär ju komma fler gasstopp i alla fall så länge de orangea är vid makten. Det tråkigaste med gaskriserna är ju alltid att civilbefolkningen drabbas.

  Hurra! Äntligen har regeringen fattat ETT bra beslut. Klart att gasledningen ska dras. Alla miljökrav är uppfyllda, fanns ingen anledning att säga nej förutom ryss-skräcken då förstås. Dessutom går den i svensk ekonomisk zon, inte svenskt territorialvatten så det går inte attt stoppa den. Och vad fan har andra (Baltikum, Polen, gastjuvarna i Kiev) att göra med att västeuropa vill köpa rysk gas??!!

  Tack, Kalle, för intressant referat. Hoppas allt är OK med dig. /Alexander

  “Av någon anledning nämnde han inte Ukraina i sammanhanget.”
  och gjorde rätt, eftersom det i praktiken bara är Balkan som förses genom Ukraina. Även om all gas genom Ukraina stryps påverkas inte Tyskland nämnvärt. North stream har därför egentligen ganska lite med Ukraina att göra. South stream däremot….

  Att det i praktiken bara skulle vara Balkan som förses genom Ukraina stämmer inte alls. Se kartan i den här artikeln över vilka länder som drabbades vid det senaste rysk-ukrainska gasbråket: http://news.bbc.co.uk/2/hi/7817043.stm Sant dock förstås att Tyskland inte tillhör de värst drabbade.

  Sen är det väl också så att Nord Stream-ledningens kapacitet är ganska liten sett i relation till de existerande ledningarna på land och att den därmed ensam långtifrån kan trygga hela EU:s ryska gasimport vid nya konflikter med Ukraina och Vitryssland.

  Du har rätt i att det inte kommer finnas tillräckligt med gas om 10 – 20 år. Därför köpte Ryssland Azerbajdzjanska-gasen som egentligen skulle levereras till Europa genom Turkiet. Nu återstår det att se hur det blir med Turkmenistan – lyckas Putin/Rysslan köpa turkmeniska-gasen, ja, då kan Gazprom ta det lugnt i många många år.

  Jag trodde Ryssland köpte turkmensk gas sedan länge…
  http://en.rian.ru/russia/20091007/156380123.html
  http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JG30Ag01.html

  Ryssland gör förstås allt för att behålla monopolet på transit av turkmensk gas för export samtidigt som man gör allt för att slippa transitländer i sin egen gasexport.

  Nord Stream-projektet är heller inget annat än en viktig bricka i ett geopolitiskt maktspel som inte hade varit något att bekymra sig särskilt för om det inte var för att dagens Ryssland är en djupt odemokratisk och ganska aggressiv militär stormakt som inte tvekar att använda gasen i politiska syften.

  Första länken öppnas inte hos mig, andra är ett år gammalt.

  Jag har för mig att det någon gång i år skedde en explosion på den turkmenisk-ryska gasledningen. Den turkmeniska sidan hävdade att detta skedde därför att Ryssland på grund av minskad efterfrågan inte tog emot den stora mängd gas som man lovat köpa till högt pris. Jag är osäker om den turkmeniska gasexporten till Ryssland har återupptagits efter denna konflikt, frågan har i alla fall länge varit högt på dagordningen i diskussionerna mellan Ryssland och Turkmenistan. Men nu ska Turkmenistan tydligen börja exportera till Kina i stället.

  Hm, nu kunde jag öppna första länken. Enligt RIAN-artikeln fanns det alltså i början av oktober en politisk överenskommelse om att återuppta gasleveranserna. Frågan är vad som hänt på marken under den gångna månaden.

  Stängt för kommentering.