Intetsägande intervju på hög nivå

Novaja GazetaI går blev det känt att Dmitrij Medvedev hade gett en intervju till den frispråkiga och regimkritiska tidningen Novaja Gazeta. I dag publicerades intervjun. Den största nyheten är fortfarande att Dmitrij Medvedev har gett en intervju till Novaja Gazeta.

Det är inte bara det att Dmitrij Medvedev inte säger någonting. Han behöver inte ens anstränga sig för att inte säga någonting. Novaja Gazetas chefredaktör Dmitrij Muratov vet uppenbarligen inte hur man intervjuar folk, och han har inte frågat någon som vet. Han ställer långa och otydliga frågor som liknar påståenden, presidenten svarar med intetsägande fraser, och så hoppar Muratov till nästa ämne. Inga besvärliga följdfrågor här, inte.

Så här börjar intervjun:

Novaja Gazeta (Muratov): Jag ville börja med allmänna frågor, men det finns de som är brådskande. Kanske skulle det vara bättre att helt ställa in borgmästarvalet i Sotji än att imitera val? Att imitera val är mer cyniskt än att ställa in dem. Kandidaten Lebedev har plötsligt plockats bort genom domstolsbeslut, kandidaten Nemtsov tillåts inte genomföra sin valkampanj.
Dmitrij Medvedev: Jag vet inte ännu vem som har plockats bort, men i vilket fall pågår det fullvärdig politisk kamp i Sotji. Och det är bra att olika politiska inriktningar deltar. Jag anser att många kommunala val är alltför enformiga, människorna har inga att välja emellan, det är ointressant för väljarna.
Visserligen är det så att medborgarna nästan alltid väljer politiker som de kan förstå, och inte kända stjärnor, men ju fler sådana här färgstarka händelser vi har, desto bättre är det för det politiska systemet, för demokratin i landet.
Och vad gäller de konkreta omständigheterna så kommer det i alla val att finnas kandidater som förlorar, kandidater som stoppas, så är det i hela världen.
Men i huvudsak anser jag att sådana färgstarka kampanjer är bra för demokratin.

I stort sett säger Medvedev ingenting, annat än att “kandidater alltid kommer att stoppas” och att han inte vet vem som har stoppats. Ingen följdfråga får han heller, Muratov hoppar i stället till nästa krångliga fråga som presidenten får besvara bäst han vill.

Så babblar de på, om hur fint det är att presidenten har bjudit in ett antal kända människorättsaktivister till ett möte, hur viktigt medborgarsamhället är, hur viktigt det är med välgörenhet, och efter många om och men kommer de till frågan om frihet. Återigen ställer Muratov frågan på ett oerhört krångligt sätt.

Novaja Gazeta: Mellan staten och samhället (eller egentligen dess huvuddel) har det under några år funnits ett outtalat kontrakt: staten ser till att folk upp till en viss nivå är mätta och har det bekvämt, och i utbyte för detta ser samhället till att vara lojalt mot staten.
Dmitrij Medvedev: Avser ni konstruktionen “demokrati i utbyte mot välstånd”, eller, ska vi säga, “korv i utbyte mot frihet”?
Novaja Gazeta: Ja. Men nu, när vi inte har samma välstånd som innan, hurdant anser ni att kontraktet kan vara? Jag kommer inte ens att uttala ordet “töväder”, men möjligen kan man säga “upptining” av samhället. Staten eller samhället kan inte klara krisen var för sig, på något sätt måste man samtala.

Eftersom frågan är luddigt ställd kan Medvedev svara precis vad han vill, och det gör han också. Han börjar babbla om hur viktigt det är med ett “samhällskontrakt”, nämner Rousseau och den ryska konstitutionen som är “ett modernt samhällskontrakt”, och någonstans i mitten svarar han med en korthuggen mening på det Muratov möjligen avsåg med sin fråga. Då säger han att man “inte kan ställa frihet och välstånd mot varandra”.

Här kommer Muratov med sin lysande följdfråga:

Novaja Gazeta: Föreslår Ni att man i Ryssland ska ha både frihet och välstånd?
Dmitrij Medvedev: Ja.

Mycket mer konkret än så blir inte intervjun. Inga frågor ställs om mördade journalister, likriktade statliga tv-kanaler där oppositionella åsikter är bannlysta, eller vad presidenten tänker göra för att skapa en fungerande rättsstat i Ryssland. Mycket ord och lite verkstad, som vanligt.

Men jag hade egentligen inte väntat mig att Medvedev skulle säga någonting. Det jag är mest besviken över är att Novaja Gazetas chefredaktör inte ens ställde frågorna. Intervjuer är nog inte hans starkaste gren. Tänk om Kommersants Kolesnikov i stället hade fått intervjua presidenten.

Under sina åtta år som president gav inte Vladimir Putin en enda intervju för någon rysk tidning. Medvedev har redan lovat att det ska bli fler. Tänk om han också säger något nästa gång?

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

4 svar på ”Intetsägande intervju på hög nivå”

Jo,fast det är ingen riktig blogg, bara en spegel av hans officiösa videoblogg på blog.kremlin.ru. Men en fördel finns det: det är lättare att kommentera på Livejournalbloggen. Senaste inlägget har redan över 3.800 kommentarer.

Stängt för kommentering.