Moralkakor från KGB och nukleär ortodoxi

aleksij.jpgHäromveckan firades det ryska kärnvapenprogrammets 60-årsjubileum med en högtidlig gudstjänst i Kristus Frälsarens katedral i centrala Moskva. Gudstjänsten till de ryska kärnvapnens ära hölls i en kyrkosal som är tillägnad den ryska krigsmaktens segrar.

Först välsignade prästerna kärnvapenarsenalen. Därefter överlämnades kyrkofanor med en bild på den högvördige Serafim från Sarov till representanter av den 12:e huvudavdelningen på ryska försvarsministeriet. Den 12:e huvudavdelningen bildades 1947 och har ansvar för användning, förvaring, service och destruktion av alla typer av kärnvapen.

Att välsigna kärnvapen, ubåtar, andra vapen eller nyvärvade soldater är numera inget konstigt för den ryska ortodoxa kyrkan. Under senare år har det också blivit lämpligt för konformistiska byråkrater och politiker att visa sig i kyrkan vid högtidliga tillfällen och hänga inte bara ett porträtt på Vladimir Putin utan också en ikon på synligt ställe i sitt arbetsrum. Så har det inte alltid varit.

Under sovjettiden var det säkerhetstjänsten KGB och dess lakejer som tog hand om de (som alltid) nära kontakterna mellan stat och kyrka. Redan då var kyrkans nuvarande överhuvud, patriarken Aleksij II, känd för sin kritiklösa hållning mot statsmakten. Han hade KGB:s stöd redan när han i sina yngre dagar valdes till den ortodoxa kyrkans lokala överhuvud i det då sovjetiska Estland. Enligt KGB:s efterlämnade papper i Estland verkar det till och med troligt att han under flera år var en KGB-agent.

Nu ställer han sig bakom dagens makthavare, som för all del även de har KGB-bakgrund:

– I dag följer Ryssland Kristi väg, den moraliska lagens väg, sade han i sin predikan vid kistan, när den siste tsarens danskfödda mor, prinsessan Dagmar, i höstas begravdes i S:t Petersburg.

I Kristi väg ingår uppenbarligen bland annat att sätta stopp för sexuella minoriteters rättigheter. Visserligen är homosexualitet inte längre straffbart i Ryssland, men synd, skam och sjukt är det ändå. Det berättade Aleksij II häromdagen vid sitt besök i Strasbourg, när han talade inför Europarådets parlamentariska församling.

– När man i Moskva krävde att få ordna en parad för de homosexuella i Moskva, då ansåg vi, att detta är propaganda och reklam för en synd. Det här är en sjukdom, en förändring i den mänskliga personligheten. Det finns andra personlighetsförändringar, som exempelvis kleptomani, men av någon anledning är det ingen som demonstrera sin kleptomani. Att ordna en gayparad är att tvinga reklam för en livsstil på personer som är långt borta från detta.

Ingen blir väl förvånad över patriarkens syn på homosexualitet, och här går han ju hand i hand (förlåt) med Moskvas borgmästare Jurij Luzjkov, som såg till att stoppa inte bara den planerade gayparaden, utan också protesterna mot förbudet.

Det man undrar är i stället hur patriarken hade reagerat om paraden hade tillåtits. Inte kunde han väl ha gått mot makthavarna och protesterat då? Men det får vi aldrig veta, för ett sådant tillstånd kommer inte att utfärdas.

Mer på temat:

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

3 svar på ”Moralkakor från KGB och nukleär ortodoxi”

Ryska kyrkan är verkligen stenålder, men givetvis betydligt närmare den katolska kyrkan, än i synnerhet den svenska. Hur var det rent formellt med paraden? De fick inte / eller sökte inte, tillstånd? För paraden ägde ju rum, men blev attackerad av nazi-huliganer. Jag fick aldrig någon klarhet i det där.

En sak tror jag dock på, det är att gayrörelsen i Ryssland kommer att växa politiskt, och de kommer precis som i resten av världen inte att göra det smärtfritt. Problemet är att de demokratiska kanalerna är mycket färre här.

Paraden fick inte tillstånd och ägde aldrig rum. Det som däremot ägde rum var protester mot beslutet att inte tillåta paraden. Protesterna slogs ner brutalt, och attackerades av huliganer.

Stängt för kommentering.