Svenskhoror har vi aldrig varit

Den svenskpråkige finskhetsivraren Adolf Iwar Arwidssons idéer från 1800-talet har uppenbarligen fått större genomslag än han någonsin hade kunnat tro. Men han hade nog tagit sig för pannan om han hade sett nätdiskussionerna i dag.

Suomeksi Esperante

Den svenskpråkige finskhetsivraren Adolf Iwar Arwidssons idéer från 1800-talet har uppenbarligen fått större genomslag än han någonsin hade kunnat tro. Ändå hade han nog tagit sig för pannan om han hade levt i dag.

Arwidsson sägs vara upphovsman till orden som blev grunden till det finska nationsbygget efter riksdelningen 1809: ”Svenskar äro vi inte längre, ryssar vilja vi inte bli, låt oss alltså bli finnar.” Men många av dagens finnar vill ogärna bli påminda om att den finska kulturen till stor del är formad av de sex århundraden under vilka dagens Finland ingick i Svea rike.

I söndags visade finsk tv den första av tio delar i en väl genomarbetad dokumentär under den provokativa titeln ”Suomi on ruotsalainen” (Finland är svenskt). Det finns få andra länder i världen som är så lika sinsemellan som Finland och Sverige, framgick det i första avsnittet. Finnar är egentligen nästan som svenskar.

En känd finsk historiker förklarade hur det svenska inflytandet i finsk nationalistisk historieskrivning på 1900-talet medvetet suddats ut eller förvrängts till oigenkännlighet som svenskt kolonialt förtryck, trots att Finland var en likvärdig del av riket. Lundahistorikern Dick Harrison fick berätta hur Finland på liknande sätt försvunnit från det svenska historiemedvetandet.

Att kalla finnar för svenskar gör man inte ostraffat. Det dröjde inte många minuter innan finska nätforum översvämmades av hatiska kommentarer. Programledaren Juhani Seppänen kallades både för svenskhora och hantlangare för Svenska folkpartiet, det eviga finländska regeringspartiet som majoriteten av finlandssvenskarna röstar på.

Även Dick Harrison fick veta hut, och konspirationsteoretikerna påpekade att programbolaget hade fått bidrag från finlandssvenska institutioner som Svenska kulturfonden och det svenskspråkiga universitetet Åbo Akademi.

”Kan svensk kulturimperialism och rasism bli sjukare än så här?” frågade en anonym nätskribent. ”Sanningen är att svenskarna gjorde finnarna till sina slavar”, tillade en annan. En tredje hävdade att programledaren naturligtvis låter sig köpas av svenska intressen, eftersom hans mamma är svenskspråkig. Vilket hon förresten inte är.

Sydsvenskan 2012-01-18

Lisää aiheesta

Av Kalle Kniivilä

Mest om Ryssland.

3 svar på ”Svenskhoror har vi aldrig varit”

No voi ny vittu tätä helvetin… Emigrerat till landet i öst och har än att stöta på svenskfientlighet eller ogillande av svensktalande finnar. I fall nummer två har jag dock mindre chans iom att jag låter som om om jag är på semester från fjollträsk. Måste säga att jag är för att göra finskan till det enda officiella språket då det är samhällsekonomiskt sunt och därutöver sunt för alla invånare att kunna kommunicera på ett gemensamt språk. Siis Suomeksi.

Idioter finns det ju alltid som har ett problem med den historia som landet har och som är för föga begåvade för att förstå svenskans roll i finland och svenskspråkigas roll i finland och dess formande. Men låt det vara känt att som SVENSK utvandrad till Finland så känner jag att det svenska språket har föga att göra i det officiella Finland.

Och vad tror du ett Finsk-Ugriskt talande Finland har för koppling till ett indoeuropeiskt europa.
Snacka om att skjuta sig själv i foten.

Stängt för kommentering.