Vem är jag?

Moskva, metro Smolenskaja_640Jag är född 1965 i Joensuu, Norra Karelen och bosatt i Lund sedan 1987, dock med flera gästspel av varierande längd i Finland och Ryssland, i det sistnämnda landet som språkstudent i Leningrad 1989 och som Moskvakorrespondent för tidningen Kansan Uutiset 1991-1992.

Senast flyttade vi från Finland till Lund på våren 1996. Min fru Maria och vår dotter Alva är födda i Lund medan vår son Ville är född i Vasa. Alva föddes i maj 1998 och Ville i januari 1995. Med barnen talar jag finska medan Maria talar svenska.

Jag och Maria träffades för många år sedan i Lund hos en gemensam vän som också är esperantist, och vi har aldrig pratat något annat språk än esperanto oss emellan. När barnen är närvarande blir det dock numera oftast så att jag talar finska och Maria svenska också när vi pratar med varandra, så det kan låta lätt så förvirrande för en utomstående. Fast när vi har gäster så försöker vi oftast tala deras språk för att inte skrämma bort dem.

Maria arbetar som bibliotekarie på stadsbiblioteket i Malmö. Själv är jag journalist på Sydsvenskan.